Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā

Izdarīt Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 5.nr.; 2006, 10.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 3.panta 2.punktu.

2. Aizstāt 18.pantā vārdu "otrajā" ar vārdu "pirmajā".

3. Izslēgt 30.panta piekto daļu.

4. Izteikt 32.panta sestās daļas pirmo punktu šādā redakcijā:

"1) pārbauda, vai iesniedzējs ir vēlētājs, kas vēl nav reģistrēts balsošanai pa pastu;".

5. Papildināt likumu ar 32.1 pantu šādā redakcijā:

"32.1 pants. (1) Personas, kurām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums vai kuras izcieš ar brīvības atņemšanu saistītu sodu, vēlēšanās var piedalīties, balsojot pa pastu.

(2) Pieteikumu balsošanai pa pastu vēlētājs nosūta iecirkņa komisijai balsošanai pa pastu ne vēlāk kā 20 dienas pirms vēlēšanu dienas. Pieteikumā vēlētājs norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi, uz kuru nosūtāmi vēlēšanu materiāli.

(3) Iecirkņa komisija balsošanai pa pas­tu izskata pieteikumus, ko tā saņēmusi ne vēlāk kā 15 dienas pirms vēlēšanām.

(4) Saņēmusi pieteikumus, iecirkņa komisija balsošanai pa pastu:

1) pārbauda, vai iesniedzējs ir vēlētājs, kas vēl nav reģistrēts balsošanai pa pastu;

2) izdara vēlētāju reģistrā atzīmi par personas pieteikšanos piedalīties vēlēšanās, balsojot pa pastu;

3) ne vēlāk kā 12 dienas pirms vēlēšanu dienas ierakstītā vēstulē nosūta vēlētājam uz pieteikumā norādīto adresi visu pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes, ar iecirkņa komisijas balsošanai pa pastu zīmogu apzīmogotu vēlēšanu aploksni, reģistrācijas aploksni un informāciju par balsošanas kārtību, norādot arī kārtas numuru, ar kādu vēlētājs reģistrēts vēlētāju sarakstā balsošanai pa pastu, un vēlēšanu iecirkņa adresi, uz kuru nosūtāma vēlēšanu aploksne.

(5) Ja pieteikuma iesniedzējs nokavējis šā panta trešajā daļā minēto termiņu vai nav vēlētājs, vēlēšanu iecirkņa komisija pieņem motivētu lēmumu par atteikumu nosūtīt vēlēšanu dokumentus. Šo lēmumu ierakstītā vēstulē nosūta iesniedzējam uz viņa norādīto adresi.

(6) Šā panta piektajā daļā minēto atteikumu nosūtīt vēlēšanu dokumentus iesniedzējs var apstrīdēt Centrālajā vēlēšanu komisijā. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā."

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 30.oktobrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2008.gada 13.novembrī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2008.gada 27.novembri.

27.11.2008