Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.686

Rīgā 2008.gada 7.novembrī (prot. Nr.78 6.§)

Par finansējumu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr.2005/LV/16/C/PA/001 "Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā" ietvaros

 

1. Satiksmes ministrijai un Vides ministrijai (turpmāk - ministrijas) iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr.2005/LV/16/C/PA/001 "Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā" (turpmāk - projekts) ietvaros plānotajiem pasākumiem ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms plānotā pasākuma iepirkuma procedūras uzsākšanas.

2. Finanšu ministrijai 15 darbdienu laikā izvērtēt saņemtās informācijas atbilstību Eiropas Komisijas 2005.gada 21.decembra lēmumam Nr.K(2005)5905 "Par atbalsta piešķiršanu no Kohēzijas fonda projektam Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā 2005 LV 16 C PA 001" un sniegt ministrijām rakstisku apstiprinājumu vai noraidījumu.

3. Ja Finanšu ministrija pasākumu apstiprina, ministrijām organizēt pasākuma īstenošanu. Izstrādājot iepirkuma procedūras dokumentāciju, iepirkuma līguma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju.

4. Iepirkuma līgumus parakstīt ministrijām, Finanšu ministrijai un iepirkuma līguma izpildītājam (turpmāk - izpildītājs).

5. Ministrijām pirms rēķina un tā attaisnojuma dokumentu iesniegšanas Finanšu ministrijā veikt pārbaudi par to atbilstību noslēgtajam iepirkuma līgumam un prasībām, kas noteiktas Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos par Kohēzijas fonda vadību.

6. Ministrijām 10 darbdienu laikā pēc darbu pieņemšanas iesniegt Finanšu ministrijā rēķinu un tā attaisnojuma dokumentus.

7. Finanšu ministrijai triju darbdienu laikā pārbaudīt saņemtā rēķina un tā attaisnojuma dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām, sagatavot maksājuma uzdevumu un iesniegt maksājuma uzdevumu kopā ar rēķinu un tā attaisnojuma dokumentiem Valsts kasē, lai veiktu maksājumu izpildītājam. Finanšu ministrijai informēt attiecīgo ministriju par veiktā maksājuma datumu un izpildītājam samaksāto summu.

8. Ministrijām pēc Finanšu ministrijas pieprasījuma sniegt informāciju par noslēgto iepirkuma līgumu ietvaros plānoto darbu izpildes gaitu.

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris

07.11.2008