Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1998, 13.nr.; 1999, 2., 6.nr.) šādus grozījumus:

1. 6.pantā:

aizstāt pirmās daļas 7.punktā skaitli un vārdu "2 latus" ar skaitli un vārdu "10 latu";

papildināt pantu ar jaunu sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Iezīmētos (marķētos) naftas produktus, kas tiek aplikti ar nodokli kā kurināmais, akcīzes preču noliktavas turētājam aizliegts:

1) piegādāt citām personām, nevis šā panta otrajā daļā minētajām;

2) piegādāt citai akcīzes preču noliktavai;

3) izvest no Latvijas Republikas muitas teritorijas.";

uzskatīt līdzšinējo sesto daļu par septīto daļu.

2. Izteikt 8.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Juridiskajām personām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek atmaksāts samaksātais akcīzes nodoklis par šā likuma 6.panta pirmās daļas 7.punktā minētajiem naftas produktiem, kuri izmantoti siltuma ražošanai apkurei."

3. 14.panta pirmajā daļā:

aizstāt 1.punktā skaitli "40" ar skaitli "50";

aizstāt 2.punktā skaitli "60" ar skaitli "50".

4. Pārejas noteikumos:

papildināt 1.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šā likuma 6.panta pirmās daļas 7.punktā noteiktā likme stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.";

aizstāt 2.punkta pirmajā rindkopā vārdus "Līdz šā likuma 6.panta pirmās daļas 1.-6.punktā noteikto likmju spēkā stāšanās dienai" ar vārdiem "Līdz šā likuma 6.panta pirmās daļas 1.-7.punktā noteikto likmju spēkā stāšanās dienai";

papildināt 2.punktu ar 7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 kilogramiem:

a) līdz 1999.gada 31.decembrim - 2 lati,

b) ar 2000.gada 1.janvāri - 4 lati,

c) ar 2001.gada 1.janvāri - 6 lati,

d) ar 2002.gada 1.janvāri - 8 lati."

5. Papildināt pielikuma 1.punktu ar tekstu šādā redakcijā:

"270 710 -benzols
270 720 -toluols
270 730 -ksilols
---neattīrītas eļļas:
270 799 110 ----neattīrītas vieglās eļļas, no kuru tilpuma 90 % vai vairāk pārtvaicējami līdz 200 °C temperatūrā
270 799 190 ----pārējās
290 919 000 --pārējie"

Likums stājas spēkā 1999.gada 1.septembrī.

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 5.augustā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Rīgā 1999.gada 12.augustā

01.09.1999