Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 5. maija noteikumus Nr. 211 "Noteikumi par kārtību, kādā konsulārajā reģistrā iekļauj un izmanto informāciju par paredzamu īslaicīgu uzturēšanos ārvalstīs".
Ministru kabineta noteikumi Nr.839

Rīgā 2008.gada 13.oktobrī (prot. Nr.73 3.§)
Noteikumi par kārtību, kādā kārtojams konsulārais reģistrs, reģistrā iekļaujamajām ziņām un to izmantošanu
Izdoti saskaņā ar likuma “Konsulārais reglaments11.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā kārtojams konsulārais reģistrs, reģistrā iekļaujamās ziņas un to izmantošanas kārtību.

2. Konsulārajā reģistrā reģistrē personas, kas uzturas ārvalstīs un kam ir Latvijas pase (turpmāk – persona).

3. Konsulārais reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kura darbojas Ārlietu ministrijas pārziņā.

4. Konsulāro reģistru izmanto šo noteikumu 5.punktā minēto iestāžu amatpersonas, lai operatīvi nodrošinātu konsulārās palīdzības sniegšanu personas tiesību un interešu īstenošanai un aizsardzībai ārkārtas situācijās.

5. Konsulārais reģistrs ir elektroniska centrālā datubāze (turpmāk – datubāze). Datubāzē datus tiešsaistes datu pārraides režīmā apstrādā Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta un Latvijas Republikas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības amatpersonas, kā arī goda konsuli, kas rīkojas, pamatojoties uz ārlietu ministra īpašu pilnvarojumu.

6. Lai reģistrētos konsulārajā reģistrā, veiktu izmaiņas savos datos vai dzēstu datus no konsulārā reģistra, persona:

6.1. vienā no šo noteikumu 5.punktā minētajām iestādēm iesniedz aizpildītu un parakstītu reģistrācijas anketu (pielikums);

6.2. pēc autentificēšanas datubāzē iekļaujamās ziņas tiešsaistes datu pār­raides režīmā ievada Ārlietu ministrijas mājaslapā internetā.

7. Persona konsulārajā reģistrā reģistrējas brīvprātīgi bez maksas.

8. Ziņas par personām, kas jaunākas par 18 gadiem vai atrodas aizgādnībā, sniedz attiecīgo personu likumiskie pārstāvji.

9. Konsulārajā reģistrā iekļauj:

9.1. ziņas par personu:

9.1.1. vārds (vārdi);

9.1.2. uzvārds;

9.1.3. personas kods;

9.1.4. uzturēšanās adrese ārvalstī;

9.1.5. paredzamais uzturēšanās ilgums ārvalstī;

9.1.6. tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

9.1.7. apdrošināšanas komersants, kur veikta personas dzīvības un veselības apdrošināšana;

9.2. ziņas par personu, kurai paziņo, ja šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minētā persona cietusi nelaimes gadījumā:

9.2.1. vārds (vārdi);

9.2.2. uzvārds;

9.2.3. dzīvesvietas adrese (norāda arī valsti);

9.2.4. tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

9.3. piezīmes (ja tādas ir).

10. Ziņas par personu no konsulārā reģistra dzēš šo noteikumu 6.punktā minētajā kārtībā vai:

10.1. trīs gadus pēc tam, kad beidzies personas norādītais uzturēšanās ilgums ārvalstī, ziņas par personu dzēš automātiski;

10.2. ja persona zaudējusi šo noteikumu 2.punktā minēto tiesisko statusu, ziņas dzēš attiecīgā šo noteikumu 5.punktā minētā iestāde;

10.3. ja persona mirusi, ziņas dzēš attiecīgā šo noteikumu 5.punktā minētā iestāde.

11. Šo noteikumu 6.2.apakšpunkts stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ārlietu ministra vietā – iekšlietu ministrs M.Segliņš
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.839
01.JPG (80127 bytes)
Ārlietu ministra vietā – iekšlietu ministrs M.Segliņš
18.10.2008