Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"

Izdarīt likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 22.nr.; 2002, 21.nr.; 2005, 5.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

papildināt pantu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"51lietotā kodoldegviela - kodoldegviela, kas ir apstarota reaktora aktīvajā zonā un izņemta no aktīvās zonas;";

papildināt pantu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"61pārstrāde - process vai darbība, kuras mērķis ir iegūt no lietotās kodoldegvielas radioaktīvos izotopus tālākai izmantošanai vai pārveidot radioaktīvos atkritumus cietā veidā atbilstoši izraudzītajam iepakojumam, lai tos varētu droši transportēt un apglabāt;".

2. Papildināt 11.panta piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

3. Papildināt likumu ar 27.1 pantu šādā redakcijā:

"27.1 pants. Lietotā kodoldegviela

(1) Lietoto kodoldegvielu var pārstrādāt kā izmantojamu resursu vai paredzēt galīgai apglabāšanai bez tās tālākas izmantošanas un apstrādāt kā radioaktīvos atkritumus. Latvijas Republikā nav pieļaujama lietotās kodoldegvielas izmantošana.

(2) Nav pieļaujama lietotās kodoldegvielas ievešana Latvijas Republikā no citām valstīm."

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 2.2 punktu šādā redakcijā:

"2.2 Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.martam izdod šā likuma 11.panta piektajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 1.martam piemērojami Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumi Nr.289 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem"."

5. Informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām:

izslēgt 3.punktu;

papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7) Padomes 2003.gada 22.decembra direktīvas 2003/122/EAEK par slēgtu augstas radioaktivitātes starojuma avotu un bezīpašnieka jonizējošā starojuma avotu kontroli;

8) Padomes 2006.gada 20.novembra direktīvas 2006/117/Euratom par radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas pārvadājumu uzraudzību un kontroli."

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 25.septembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2008.gada 15.oktobrī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2008.gada 29.oktobri.

29.10.2008