Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 05.07.2009. - 30.06.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 1. februāra noteikumus Nr. 81 "Adopcijas reģistra noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.794

Rīgā 2008. gada 29. septembrī (prot. Nr.69 4 .§)
Kārtība, kādā nodrošina adoptējamo bērnu un to personu uzskaiti, kuras vēlas adoptēt bērnu
Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 31.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošina adoptējamo bērnu un to personu uzskaiti adopcijas reģistrā (turpmāk – reģistrs), kuras vēlas adoptēt bērnu (turpmāk – adoptētājs).

2. Reģistrs ir valsts informācijas sistēma, un tā pārzinis ir Labklājības ministrija (turpmāk – ministrija). Ziņu iekļaušanu reģistrā, to apstrādi, aktualizēšanu, labošanu, glabāšanu, izmantošanu un reģistra uzturēšanu nodrošina ministrija.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.722, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

3. Reģistrā par adoptējamo bērnu iekļauj šādas ziņas:

3.1. vārds un uzvārds;

3.2. personas kods;

3.3. dzīvesvietas valsts un pilsonība;

3.4. dzimums;

3.5. reliģiskā piederība (ja ir);

3.6. datums, kad bērns ievietots bērnu aprūpes iestādē (iestādes nosaukums un adrese) vai audžuģimenē (laulāto (personas) vārds, uzvārds un bērna dzīvesvieta), vai aizbildņa ģimenē (aizbildņa vārds, uzvārds un bērna dzīvesvieta);

3.7. bērna vecāku, vecvecāku, brāļu un māsu vārds, uzvārds, dzimšanas dati un dzīvesvieta;

3.8. bioloģiskās ģimenes sociālais raksturojums;

3.9. bērna personības raksturojums;

3.10. ziņas par bērna veselības stāvokli;

3.11. ziņas par bērna turpmāko ārstēšanu, ja tā ir nepieciešama;

3.12. mātes grūtniecības norise un bērna perinatālās attīstības dati;

3.13. ziņas par bērna agrīno attīstību;

3.14. ziņas par bērna pārciestajām slimībām un veiktajām potēm;

3.15. iestāde (nosaukums), kas pieņēmusi lēmumu par bērna ārpus­ģimenes aprūpi;

3.16. iestādes lēmums par bērna ārpusģimenes aprūpi (lēmuma pieņemšanas datums un numurs);

3.17. bērna ārpusģimenes aprūpes iemesli;

3.18. bāriņtiesa (nosaukums), kas pieņēmusi lēmumu par brāļu un māsu šķiršanu, ja bērns tiek adoptēts;

3.19. bāriņtiesas lēmums par brāļu un māsu šķiršanu, ja bērns tiek adoptēts (lēmuma pieņemšanas datums un numurs);

3.20. bāriņtiesa (nosaukums), kas pieņēmusi lēmumu par bērna adopciju uz ārvalstīm;

3.21. bāriņtiesas lēmums par bērna adopciju uz ārvalstīm (lēmuma pieņemšanas datums un numurs);

3.22. ministrijas norīkojums, uz kuru pamatojoties adoptētājam ir atļauts personīgi iepazīties ar bērnu (norīkojuma izsniegšanas datums un numurs, adoptētāja vārds un uzvārds);

3.23. bāriņtiesa (nosaukums), kas pieņēmusi lēmumu par bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā;

3.24. bāriņtiesas lēmums par bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā (lēmuma pieņemšanas datums un numurs);

3.25. tiesas nosaukums, kura taisījusi spriedumu par adopcijas apstipri­nāšanu, kā arī tiesas sprieduma numurs un pieņemšanas datums;

3.26. datums, kad likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu.

4. Par adoptētāju reģistrā iekļauj šādas ziņas:

4.1. vārds, uzvārds un dzimums;

4.2. personas kods (ārvalsts adoptētājam norāda dzimšanas datumu);

4.3. dzīvesvietas valsts un pilsonība (pavalstniecība);

4.4. dzīvesvieta;

4.5. vēlamais adoptējamo bērnu skaits, dzimums un vecums;

4.6. reliģiskā piederība (ja ir);

4.7. bāriņtiesas lēmums par personas atzīšanu par adoptētāju vai ārvalsts adoptētājiem izsniegtais ministrijas atzinums par personas atzīšanu par adoptētāju (datums un numurs);

4.8. bāriņtiesa (nosaukums), kas pieņēmusi lēmumu par personas atzīšanu par adoptētāju;

4.9. ziņas par sodāmību (ir vai nav sodīts);

4.10. attiecīgās valsts kompetentā iestāde, kas atzinusi personu par piemērotu adopcijai (atzinuma izsniegšanas datums un numurs, iestādes nosaukums un atrašanās vieta);

4.11. tā bāriņtiesas lēmuma derīguma termiņš, ar kuru persona atzīta par adoptētāju, vai ārvalsts adoptētāja iesniegtajos ģimenes izpētes materiālos norādītais lēmuma derīguma termiņš;

4.12. ministrijas rakstisks norīkojums, uz kuru pamatojoties adoptētājam ir atļauts personīgi iepazīties ar bērnu (norīkojuma izsniegšanas datums un numurs, kā arī bērna vārds, uzvārds un personas kods);

4.13. cita informācija, ja tiesa ir noraidījusi pieteikumu par adopcijas apstiprināšanu vai bāriņtiesa ir nolēmusi, ka adopcija nav bērna interesēs.

5. Labklājības ministrs ar rīkojumu apstiprina bērna uzskaites veidlapas paraugu, kurā norāda šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12., 3.13., 3.14., 3.15., 3.16. un 3.17.apakšpunktā minētās ziņas.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.722, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

6. Šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. un 4.10.apakšpunktā minētās ziņas iegūst no adoptētāja uzrādītajiem vai ārvalsts adoptētāja iesniegtajiem dokumentiem.

7. Informāciju reģistra aktīvajā datubāzē glabā līdz laikam, kad reģistrā tiek veikts ieraksts par adopcijas apstiprināšanu tiesā, vai līdz laikam, kad ir notikušas adoptējamā bērna vai adoptētāja statusa izmaiņas, kuru dēļ bērns vairs nav atzīstams par adoptējamu vai persona par adoptētāju. Turpmāk minēto informāciju glabā reģistra arhīva datubāzē.

8. Reģistra arhīva datubāzē informāciju glabā 10 gadu. Pēc glabāšanas termiņa beigām informāciju arhīvu darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodod Valsts arhīvu ģenerāldirekcijai un pēc attiecīga akta sastādīšanas izdzēš no reģistra.

9. Reģistrā iekļauj arī saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 9.septembra noteikumiem Nr.512 “Noteikumi par adopcijas reģistru” līdz 2008.gada 30.septembrim apkopotos datus par bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, un personām, kuras vēlas adoptēt bērnu.

9.1 Šo noteikumu 5.punktā minēto bērna uzskaites veidlapas paraugu, kuru ir apstiprinājis bērnu un ģimenes lietu ministrs, drīkst izmantot līdz 2009.gada 1.augustam.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.722 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

10. Noteikumi piemērojami ar 2008.gada 1.oktobri.

Ministru prezidents I.Godmanis

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
05.07.2009