Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.766

Rīgā 2008.gada 22.septembrī (prot. Nr.67 8.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.februāra noteikumos Nr.74 "Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.panta pirmo daļu un
likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 3.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 20.februāra noteikumos Nr.74 "Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 31.nr.; 2002, 131.nr.; 2005, 7.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 8.punktu.

2. Izteikt 69.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"69. Stacijas tehnoloģisko iekārtu pilno pārbaudi veic stacijas uzstādīšanas laikā, pirms stacijas reģistrēšanas inspicēšanas institūcijā un pēc tehnoloģisko iekārtu ražotāja noteiktā lietošanas termiņa (resursa) beigām, bet ne vēlāk kā pēc 12 gadiem, stacijas turpmākās lietošanas laikā - ne retāk kā reizi 12 gados. Pilnā pārbaude ietver:".

3. Izteikt 69.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"69.6. tvertnes iekšējo apskati vai tvertnes hidraulisko pārbaudi;".

4. Svītrot 69.7.apakšpunktu.

5. Izteikt 75.punktu šādā redakcijā:

"75. Ja stacijas tehnoloģiskā iekārta neatbilst šo noteikumu prasībām un apdraud cilvēku dzīvību, veselību vai apkārtējo vidi, inspicēšanas institūcija nekavējoties brīdina stacijas valdītāju, paziņo par neatbilstību un vienas dienas laikā nosūta pārbaudes protokola kopiju Valsts būvinspekcijai un Valsts darba inspekcijai, kā arī Valsts vides dienestam, ja apdraudēta vide, un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, ja konstatēts paaugstinātas ugunsbīstamības stāvoklis."

6. Aizstāt 77.punktā:

6.1. vārdus "Valsts darba inspekcijai" ar vārdiem "Valsts būvinspekcijai";

6.2. vārdus "Vides valsts inspekcijai" ar vārdiem "Valsts vides die­nestam".

7. Izteikt 80.punktu šādā redakcijā:

"80. Tvertnes iekšējā apskate pirms tvertnes hidrauliskās pārbaudes ir jāveic, ja to pieprasa inspicēšanas institūcija."

8. Izteikt 83.punktu šadā redakcijā:

"83. Pirms cauruļvada pārbaudes valdītājs to atbrīvo no degvielas un atvieno no tehnoloģisko iekārtu sistēmas, ja tas nepieciešams attiecīgajam tehniskajam risinājumam atbilstošās pārbaudes metodes nosacījumu nodrošināšanai."

9. Izteikt 87.punktu šādā redakcijā:

"87. Stacijas tvertnes un metāla cauruļvadus, kuriem beidzies ražotāja noteiktais lietošanas termiņš (resurss), turpmāk var izmantot, ja inspicēšanas institūcija tos novērtē par atbilstošiem un drošiem. Hidraulisko pārbaudi vai iekšējo apskati šādām tvertnēm veic ne retāk kā reizi trijos gados. Cauruļvadus pārbauda ne retāk kā reizi trijos gados, izmantojot vienu no šajos noteikumos minētajām metodēm vai metodi, kas iekļauta adaptējamo un piemērojamo standartu sarakstā atbilstoši šo noteikumu 6.punktam."

10. Izteikt 93.punktu šādā redakcijā:

"93. Šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minētā atbilstības deklarācija attiecas uz jaunām staciju tehnoloģiskajām iekārtām, kas reģistrētas Valsts darba inspekcijā pēc 2005.gada 15.maija vai bīstamo iekārtu reģistrā pēc 2008.gada 10.jūlija."

Ministru prezidents I.Godmanis

Labklājības ministre I.Purne

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 27.septembri.

27.09.2008