Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.683

Rīgā 2008.gada 25.augustā (prot. Nr.60 27.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra noteikumos Nr.76 "Kārtība, kādā tiek veikti civilās aviācijas drošības uzturēšanas pasākumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 57.panta pirmo daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra noteikumos Nr.76 "Kārtība, kādā tiek veikti civilās aviācijas drošības uzturēšanas pasākumi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 21.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot nodaļu nosaukumus.

2. Papildināt noteikumus ar 3.11. un 3.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.11. noteikt gadījumus, kad pieļaujami izņēmumi aviodrošības pasākumu ieviešanā atbilstoši starptautisko tiesību normu prasībām;

3.12. pieprasīt ārvalstu gaisa kuģu ekspluatantiem, kuri sniedz gaisa pakalpojumus no Latvijas Republikas lidostām, iesniegt saskaņošanai gaisa kuģa ekspluatanta aviodrošības programmas."

3. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Lidostas pienākumi:

4.1. izstrādāt lidostas aviodrošības programmu un nodrošināt tajā paredzēto pasākumu īstenošanu;

4.2. par lidostas aviodrošības pasākumu koordinēšanas un vadīšanas at­bildīgo darbinieku norīkot personu, kurai ir šim amatam atbilstoša izglītība un kvalifikācija;

4.3. izveidot lidostas aviodrošības komisiju;

4.4. pēc saskaņošanas ar Iekšlietu ministrijas Operatīvo vadības centru nodrošināt resursus un tehniskos līdzekļus, lai lidostā īstenotu rīcības plānu ārkārtas situācijas novēršanai;

4.5. nodrošināt izlidojošo pasažieru (tajā skaitā transfēro un tranzīta pasažieru, kas Latvijas Republikā ielidojuši no trešajām valstīm) rokas bagāžas un reģistrētās bagāžas drošības pārbaudi;

4.6. noteikt lidostas kontrolējamo teritoriju ar ierobežotas piekļuves zonām un atklāto (nekontrolējamo) teritoriju;

4.7. nepieļaut transportlīdzekļu (arī komerctransporta) atstāšanu bez uzraudzības lidostas kontrolējamā teritorijā, lidostas termināļa un tās ēku, un citu svarīgu objektu tuvumā;

4.8. izsniegt caurlaides, kas personai dod tiesības iekļūt lidostas kontrolējamā teritorijā, tikai pēc personas biogrāfisko datu un tās iepriekšējās nodarbošanās pārbaudes. Personas biogrāfisko datu un tās iepriekšējās nodarbošanās pārbaude nav nepieciešama valsts pārvaldes iestāžu amat­personām, kuras veic savus pienākumus lidostā;

4.9. nodrošināt lidostas aviodrošības personāla sākotnējo un kvalifikācijas uzturēšanas apmācību saskaņā ar Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu civilās aviācijas drošības mācību programmu;

4.10. izstrādāt kārtību, kādā lidostas personālam darba pienākumu pildīšanai lidostas kontrolējamā teritorijā atļauts ienest aizliegtus priekšmetus, vielas (tajā skaitā šķidrumus) un darba instrumentus, un tās kontroles procedūru;

4.11. izstrādāt reģistrētās bagāžas drošības pārbaudes mehānismu, ja tehnisku iemeslu dēļ nedarbojas kāda no reģistrētās bagāžas drošības pārbaudes iekārtām;

4.12. nodrošināt piemērotu drošības pārbaudi personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām un viņu pārvietošanās palīglīdzekļiem un palīgierīcēm;

4.13. nodrošināt sabiedrisko kārtību lidostas nekontrolējamā teritorijā un tās apkārtnē;

4.14. veikt nepieciešamos papildu drošības pasākumus, ja saskaņā ar šo noteikumu 8.2.apakšpunktu no Drošības policijas saņemta informācija par apdraudējumu;

4.15. nodrošināt, lai reģistrētā bagāža netiktu iekrauta gaisa kuģī, ja lidojumam reģistrējies šīs bagāžas valdītājs gaisa kuģī nav iekāpis;

4.16. izstrādāt lidostas iekšējo rīcības plānu ārkārtas situācijām un ne retāk kā reizi gadā organizēt ārkārtas situācijas novēršanā iesaistītā personāla praktiskās apmācības;

4.17. izstrādāt speciālus papildu drošības kontroles pasākumus, ko lidosta var sniegt ārvalstu gaisa kuģu ekspluatantam, ja tā reģistrācijas valsts ir iesniegusi pieprasījumu par šādu drošības kontroles pasākumu nepieciešamību."

4. Izteikt 5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. par gaisa kuģu ekspluatanta aviodrošības pasākumu koordinēšanas un vadīšanas atbildīgo darbinieku norīkot personu, kurai ir šim amatam atbilstoša izglītība un kvalifikācija;".

5. Papildināt noteikumus ar 5.6., 5.7., 5.8. un 5.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.6. izstrādāt ekspluatācijā neesošu gaisa kuģu (gaisa kuģi, kas vairāk nekā 12 stundas nav ekspluatēti) un ekspluatācijā esošu gaisa kuģu drošības pārmeklēšanas un pārbaudes procedūras un nodrošināt to pildīšanu;

5.7. izstrādāt un nodrošināt kārtību, kādā piekļūst stāvvietā novietotam gaisa kuģim;

5.8. nodrošināt, ka pārtikas krājumi un pārvadātāja materiāli, kas nepieciešami lidojuma veikšanai, pirms iekraušanas gaisa kuģī tiek pakļauti drošības kontrolei;

5.9. izstrādāt un iekļaut gaisa kuģu ekspluatanta aviodrošības programmā drošības pasākumus, kādi tiek piemēroti pārvadājamām īpaši uzraugāmām personām."

6. Izteikt 6.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"6. Valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" pienākumi:".

7. Izteikt 6.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.5. izstrādāt aviodrošības programmu un nodrošināt tās īstenošanu;".

8. Papildināt noteikumus ar 6.6. un 6.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.6. sniegt nepieciešamo palīdzību lidojumu drošības garantēšanai, ja Latvijas Republikas teritoriju šķērso nelikumīgai darbībai pakļauts gaisa kuģis;

6.7. sniegt nepieciešamo informāciju par nelikumīgai darbībai pakļauta gaisa kuģa lidojumu to valstu gaisa satiksmes vadības dienestiem, kuri var kļūt atbildīgi par lidojuma vadīšanu turpmākā šā gaisa kuģa lidojumā."

9. Izteikt 8.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.3. vadīt speciālos pasākumus ķīlnieku, gaisa kuģu vai civilās aviācijas objektu sagrābšanas gadījumos;".

10. Papildināt noteikumus ar 8.6.apakš­punktu šādā redakcijā:

"8.6. informēt ārvalstu drošības institūcijas par iespējamajiem draudiem attiecīgās valsts aviācijas drošībai, ja šāda informācija ir Drošības policijas rīcībā."

11. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Valsts policijas pienākumi:

9.1. vadīt speciālos pasākumus, ja tiek atklātas spridzināšanas ierīces vai pastāv sprādziena draudi;

9.2. piedalīties pasākumos, lai novērstu nelikumīgas iejaukšanās draudus vai nelikumīgu iejaukšanos civilās aviācijas darbībā;

9.3. izskatīt ārvalstu gaisa kuģu ekspluatantu reģistrācijas valstu pieprasījumus atļaujas saņemšanai par bruņotas gaisa kuģa apkalpes vai citu drošības dienestu bruņotu personu klātbūtni gaisa kuģī, veicot lidojumus uz Latvijas Republiku vai no tās."

12. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Komersanti, kas ir apstiprināti par oficiālajiem kravu aģentiem sūtījumu piegādei ar gaisa transportu:

13.1. ievēro drošības prasības atbilstoši oficiālā kravu aģenta drošības programmai;

13.2. nodod gaisa pārvadātājam kravu vai pasta sūtījumus, ja ir veikta to drošības pārbaude un nodrošināta aizsardzība pret nesankcionētu piekļūšanu pēc drošības pārbaudes."

13. Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Komersanti, kuri uzkopj gaisa kuģa salonu, un komersanti, kuri piegādā gaisa kuģa ekspluatantam pārtikas krājumus vai lidojumam nepieciešamo inventāru, veic drošības kontroli, nepieļaujot aizliegtu priekšmetu nokļūšanu uz gaisa kuģa, kā arī nesankcionētu piekļūšanu lidostas kontrolējamā teritorijā ievestajām precēm pēc drošības pārbaudes."

14. Svītrot 14., 15. un 16.punktu.

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs A.Šlesers

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 30.augustu.

30.08.2008