Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 30.09.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.660

Rīgā 2008.gada 18.augustā (prot. Nr.59 4.§)
Kārtība, kādā sniedz informāciju par izsniegtajām būvatļaujām un ekspluatācijā pieņemtajām būvēm, kā arī kārtība, kādā šī informācija ir pieejama
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma pārejas noteikumu 16.1punktu

1. Noteikumi nosaka, kādā apjomā un kārtībā pašvaldība nosūta informāciju par izsniegtajām būvatļaujām un ekspluatācijā pieņemtajām būvēm, kā arī kārtību, kādā šī informācija ir pieejama valsts pārvaldes iestādēm.

2. Pašvaldība reizi mēnesī līdz piecpa­dsmitajam datumam sniedz Ekonomikas ministrijai informāciju par iepriekšējā mēnesī:

2.1. izsniegtajām būvatļaujām (1.pielikums);

2.2. ekspluatācijā pieņemtajām būvēm (2.pielikums).

3. Pašvaldības sniegtā informācija satur ziņas par:

3.1. būvatļauju;

3.2. aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā;

3.3. pasūtītāju (būvētāju);

3.4. būvobjektu;

3.5. būvuzņēmēju;

3.6. būvprojekta autoru;

3.7. darba aizsardzības koordinatoru;

3.8. ēku būvtilpumu;

3.9. ēkas platību;

3.10. būvniecības izmaksām.

4. Informāciju elektroniska dokumenta veidā nosūta uz Ekonomikas ministrijas elektroniskā pasta adresi (bd@em.gov.lv), izņemot gadījumu, ja panākta vienošanās par citādu informācijas sniegšanas veidu.

5. Ja iepriekšējā mēnesī būvatļaujas nav izsniegtas vai būves ekspluatācijā nav pieņemtas, pašvaldība uz šo noteikumu 4.punktā minēto elektroniskā pasta adresi nosūta paziņojumu, ka minētās darbības nav notikušas.

6. Šo noteikumu 2.punktā minēto informāciju valsts pārvaldes iestādēm sniedz Ekonomikas ministrija, pamatojoties uz:

6.1. ikreizēju rakstisku pieprasījumu;

6.2. vienošanos starp Ekonomikas ministriju un valsts pārvaldes iestādi, kurai normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildei informācija ir regulāri nepieciešama.

7. Pašvaldība divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās rakstiski informē Ekonomikas ministriju par elektroniskā pasta adresi, no kuras turpmāk tiks nosūtīta šo noteikumu 2.punktā minētā informācija, un atbildīgo amatpersonu, norādot tās kontaktinformāciju.

8. Informāciju par būvatļaujām un aktiem par būvju pieņemšanu ekspluatācijā, kas izsniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, pašvaldība sniedz pēc valsts pārvaldes iestādes pieprasījuma, kurai informācija ir nepieciešama normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildei.

9. Pašvaldība, iesniedzot šo noteikumu 2.punktā norādīto informāciju par 2013.gada decembri, būvprojektu realizācijas un būvniecības kopējās izmaksas norāda latos.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.554 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs A.Šlesers

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 18.augusta noteikumiem Nr.660

(Pielikums grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.554)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 18.augusta noteikumiem Nr.660

(Pielikums grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.554)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
01.01.2014