Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.614

Rīgā 2008.gada 4.augustā (prot. Nr.55 1.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumos Nr.281 "Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 8.panta astoto daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumos Nr.281 "Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 103.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "piegāde" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sadale" (attiecīgā locījumā).

3. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "realizācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "tirdzniecība" (attiecīgā locījumā).

4. Izteikt 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8. Siltumenerģijas tarifus nosaka latos un santīmos par megavatstundu (Ls/MWh). Divpakāpju tarifa mainīgo nekontrolējamo daļu nosaka latos un santīmos par megavatstundu (Ls/MWh), pastāvīgo daļu nosaka latos un santīmos par megavatu (Ls/MW). Komersantiem, kuriem mainīgās izmaksas (kurināmais vai pirktā siltumenerģija) ir atkarīgas no dabasgāzes tirdzniecības gala tarifiem, kas atbilst dažādām dabasgāzes tirdzniecības cenām, siltumenerģijas tarifus pārskata periodam nosaka atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības gala tarifiem, kas atbilst dažādām dabasgāzes tirdzniecības cenām.

9. Lietojamo tarifa aprēķinu (vienpakāpes vai divpakāpju) izvēlas siltumapgādes komersants."

5. Papildināt 17.punktu aiz vārda "plānu" ar vārdiem "(koncepciju) vai citiem pašvaldības plānošanas dokumentiem".

6. Izteikt 23.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"23. Siltumenerģijas nekontrolējamās mainīgajās izmaksās ietverami šādi izdevumi:

Inek.m. = Ikur. + Izud. + Iiep. + Iel.en. + Ikv."

7. Izteikt 23.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.3. lietderības koeficienta pārmaiņas katlumājā Dhk. nosaka atkarībā no šim mērķim izmantotām investīcijām saskaņā ar komersanta investīciju plānu vai attīstības programmu;".

8. Papildināt noteikumus ar 23.8. un 23.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.8. izdevumus siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu iegādei nosaka šādi:

Ikv. = ckv. x Ustrp.

23.9. ieņēmumus, ko siltumapgādes komersants gūst no siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu pārdošanas, izmanto, lai segtu izmaksas par siltumnīcefekta gāzes emisijas samazināšanu, rekonstruējot esošās iekārtas un iegādājoties jaunas iekārtas, vai lai paaugstinātu attiecīgās centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitāti. Šajā punktā minētās izmaksas neiekļauj tarifos."

9. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Dividenžu līmeni h nosaka regulators pēc tam, kad ir saņemts sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pamatojums. Dividendēm jānodrošina īpašnieku ienākumi no veiktajiem ieguldījumiem regulatora noteiktajā atmaksas periodā."

10. Aizstāt 34.punktā vārdus "Projekta realizācija ir lietderīga" ar vārdiem "Projekta īstenošana ir lietderīga".

11. Izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Siltumapgādes pakalpojumu kopējās izmaksas nosaka šādi:

I0 = I' + I'' + I''' - Izud., kur

I' - siltumenerģijas ražošanas pilnās izmaksas;

I'' - siltumenerģijas sadales pilnās izmaksas;

I''' - siltumenerģijas tirdzniecības pil­nās izmaksas.

Siltumenerģijas ražošanas pilnās izmaksas, siltumenerģijas sadales pilnās izmaksas un siltumenerģijas tirdzniecības pilnās izmaksas katram pakalpojuma veidam aprēķina šo noteikumu 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. un 38.punktā noteiktajā kārtībā."

12. Svītrot 44.punktu.

13. Izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

"45. Saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu piemērojamā siltumenerģijas divpakāpju tarifa mainīgo nekontrolējamo daļu un pastāvīgo daļu nosaka šādi:

45.1. mainīgo nekontrolējamo daļu nosaka, izdevumu nekontrolējamo daļu dalot ar tās siltumenerģijas apjomu, kas nododama uz piederības robežas:

Tnek. = Inek. / Qnod.

45.2. pastāvīgo daļu nosaka, izdevumu kontrolējamo daļu dalot ar attiecīgajai siltumapgādes sistēmai pieslēgto lietotāju objektu triju gadu vidējo siltumslodžu summu:

Tk. = Ik. / Qpiesl., kur

Qpiesl. - pieslēgto lietotāju objektu triju gadu vidējā siltumslodžu summa, kuru aprēķina šādi:

kur

QNOD1 un QNOD2 - divos iepriekšējos gados faktiski nodotais siltumenerģijas apjoms, kas izteikts megavatstundās (MWh);

QNOD3 - kārtējā gada plānotais nodotais siltumenerģijas apjoms, kas izteikts megavatstundās (MWh);

Qkor. - tādu lietotāju objektu vidējā pieslēgtā siltumslodze, kuri plāno uzsākt siltumenerģijas lietošanu vai izmanto vai plāno izmantot citu siltumapgādes veidu, vienlaikus saglabājot pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai;

Qatsl. - tādu lietotāju objektu vidējā pieslēgtā siltumslodze, kuri pārtraukuši siltumenerģijas lietošanu vai nav patērējuši siltumenerģiju triju gadu periodā.

Qkor. vai Qatsl. aprēķina, attiecīgo lietotāju objektu maksimālo siltumslodžu summu reizinot ar koeficientu 0,3."

14. Svītrot 46.punktu.

15. Papildināt 1.pielikumu ar 79., 80., 81. un 82.punktu šādā redakcijā:

"79.

Qpiesl

MW

vidējā pieslēgto lietotāju objektu siltumslodžu summa tarifu cikla triju gadu periodā

80.

Ikv

Ls/gadā

siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu iegādes izdevumi

81.

Ckv

Ls/gab.

siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotas cena

82.

Ustrp

gab.

starpība starp piešķirto un nodoto siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu apjomu attiecīgajā gadā"

 

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministra vietā - tieslietu ministrs G.Bērziņš

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 16.augustu.

16.08.2008
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.