Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.648

Rīgā 2008.gada 4.augustā (prot. Nr.55 55.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"

Izdoti saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 10.panta sesto daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 41.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 10.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.8. normatīvie akti un politikas plānošanas dokumenti;".

2. Svītrot 10.10.apakšpunktu.

3. Papildināt noteikumus ar 10.13., 10.14. un 10.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.13. publiskie iepirkumi;

10.14. sabiedrības līdzdalība;

10.15. viegli lasīt."

4. Svītrot 11.1.5.apakšpunktu.

5. Papildināt 11.3.1.apakšpunktu aiz vārdiem "pakalpojumu sarakstu" ar vārdiem "un norādi uz interneta vietni, kur pieejama informācija par iestādes sniegtiem pakalpojumiem".

6. Svītrot 11.4.3., 11.4.4., 11.4.5. un 11.4.6.apakšpunktu.

7. Papildināt noteikumus ar 11.6.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.6.4. informāciju par Eiropas Savienības organizētajām darba grupām un padomēm, par amatpersonām, kas tajās pārstāv Latvijas Republiku, un kontaktpersonu, kura var sniegt informāciju par darba grupās un padomēs izskatāmajiem jautājumiem;".

8. Izteikt 11.8.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"11.8. sadaļā "Normatīvie akti un politikas plānošanas dokumenti" iekļauj:".

9. Papildināt noteikumus ar 11.9.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.9.3. iestādes veiktos pētījumus vai norādi uz interneta vietni, kur informācija par iestādes veiktajiem pētījumiem ir pieejama;".

10. Svītrot 11.10.apakšpunktu.

11. Papildināt noteikumus ar 11.13., 11.14. un 11.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.13. sadaļā "Publiskie iepirkumi" iekļauj informāciju par iestādes publiskajiem iepirkumiem saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasībām;

11.14. sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" iekļauj:

11.14.1. informāciju par iestādes sadarbību ar nevalstiskajām organizā­cijām (ziņas par sadarbības partneriem, sadarbības principu īsu aprakstu, kontaktpersonas iestādē sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām);

11.14.2. informāciju par būtiskākajām iestādes darba grupām un padomēm;

11.14.3. informāciju par plānotām un notikušām publiskām apspriedēm, par dalības iespējām tajās un iestādē iesniegtiem vai iestādes sagatavotiem dokumentiem, kas nodoti publiskai apspriešanai;

11.15. sadaļā "Viegli lasīt" viegli uztveramā valodā iekļauj īsu aprakstošu informāciju par iestādi un citu informāciju, ko iestāde uzskata par nepiecie­šamu."

12. Izteikt 19.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1. publiskotā informācija mājas lapā ir pieejama rakstiskā, kā arī attēlu un skaņas veidā. Mājas lapā nodrošina iespēju izvēlēties burtu lielumu, kā arī informācijai attēlu un skaņas veidā pēc iespējas piedāvā teksta versiju;".

13. Izteikt 19.3.apakšpunktu šādā
redakcijā:

"19.3. paredzēta mājas lapas attēlošana neatkarīgi no izmantotās pārlūk­programmas versijas, kā arī ja nav palīgtehnoloģiju, ja tehnoloģijas netiek atbalstītas vai ir atslēgtas;".

14. Papildināt noteikumus ar 19.6.apakš­punktu šādā redakcijā:

"19.6. nodrošināta atsevišķu mājas lapas satura vienību piegāde, izman­tojot vienkāršās sindicēšanas pakalpojuma (angļu valodā Really Simple Syndication jeb RSS) kanālus, izvērtējot satura vienību publicēšanas un pakalpojuma izmantošanas lietderību."

15. Papildināt noteikumus ar 33.3. apakš­punktu šādā redakcijā:

"33.3. līdz 2009.gada 1.jūlijam nodrošina šo noteikumu 10.15., 11.15. un 19.6.apakš­punktā minēto prasību izpildi."

16. Izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

"34. Šo noteikumu prasības attiecībā uz pašvaldībām stājas spēkā sešu mēnešu laikā no administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas."

17. Papildināt pielikumu ar 19.punktu šādā redakcijā:

"19.

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās

http://www.fm.gov.lv/

vards.uzvards@fm.gov.lv"

 

Ministru prezidents I.Godmanis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās S.Bāliņa

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 9.augustu.

09.08.2008