Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.611

Rīgā 2008.gada 29.jūlijā (prot. Nr.54  29.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 4.panta pirmo daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 208.nr.; 2007, 146., 207.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 10.13.apakš­punktu šādā redakcijā:

"10.13. pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos."

2. Izteikt 14.22.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.22. par speciālistu mājas vizīti, izņemot:

14.22.1. psihiatra mājas vizītes pie psihiatriskiem slimniekiem pēc psihiatra izvēles;

14.22.2. mājas vizītes pie pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;".

3. Papildināt noteikumus ar 14.23.6.apakš­punktu šādā redakcijā:

"14.23.6. mājas vizītes pie pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;".

4. Papildināt noteikumus ar 14.26.7.apakš­punktu šādā redakcijā:

"14.26.7. pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;".

5. Papildināt noteikumus ar 76.2.7.apakš­punktu šādā redakcijā:

"76.2.7. pie ginekologa, tai skaitā, lai veiktu šo noteikumu 5.pielikumā minēto profilaktisko apskati;".

6. Svītrot 76.3.apakšpunktu.

7. Izteikt 122.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"122.2. sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējus, veicot atlases procedūru, izņemot pakalpojumu sniedzējus, kas veic ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju;".

8. Papildināt noteikumus ar 123.1 un 123.2 punktu šādā redakcijā:

"123.1 Lai izstrādātu un attīstītu izmaksu efektīvus veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas finansējuma modeļus, aģentūra slēdz līgumus ar stacionārajām ārstniecības iestādēm, kuras atrodas līgumattiecībās ar aģentūru, par jaunu un izmaksu efektīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kuri veicina gultasdienu skaita samazināšanos stacionārajās ārstniecības iestādēs un uzlabo veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, neveicot šajos noteikumos minēto atlases procedūru, ja:

123.1 1. stacionārā ārstniecības iestāde atbilst šo noteikumu 126.punktā noteiktajiem kritērijiem;

123.1 2. stacionārajā ārstniecības iestādē ir ne mazāk kā 100 stacionāra gultas;

123.1 3. stacionārās ārstniecības iestādes profils atbilst apmaksājamam pakalpojumam;

123.1 4. stacionārajā ārstniecības iestādē ir apmācīt tiesīgas ārstniecības personas.

123.2 Kalendāra gada laikā aģentūra šo noteikumu 123.1 punktā minētos līgumus slēdz ar ne vairāk kā piecām ārstniecības iestādēm uz laiku līdz vienam gadam."

9. Papildināt noteikumus ar 129.1 punktu šādā redakcijā:

"129.1 Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, kas ir noslēguši līgumu ar aģentūru, katru gadu līdz 1.septembrim iesniedz aģentūrā informāciju par plānotajiem veselības aprūpes pakalpojumu apjomiem bērniem un grūtniecēm nākamajā gadā, kā arī pieejamiem cilvēkresursiem šo veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai."

10. Papildināt noteikumus ar 135.9. un 135.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"135.9. ārstniecības iestādēm - pienākums sniegt veselības aprūpes pakalpojumus prioritāri bērniem un grūtniecēm;

135.10. aģentūrai - samaksu par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpo­jumiem veikt atbilstoši likumos noteiktajām prioritātēm."

11. Svītrot 250.punktu.

12. Papildināt noteikumus ar 254. un 255.punktu šādā redakcijā:

"254. Šo noteikumu 76.2.7., 135.9. un 135.10.apakšpunkts stājas spēkā 2008.gada 1.septembrī.

255. Šo noteikumu 14.22.2., 14.23.6. un 14.26.7.apakšpunkts, 14.pielikuma 115. un 116.punkts, 18.pielikuma 3307.1, 3307.2 un 3307.3 punkts un 20.pielikuma 819. un 820.punkts stājas spēkā 2008.gada 1.oktobrī."

13. Papildināt 14.pielikumu ar 115. un 116.punktu šādā redakcijā:

"115.

Speciālista vai ģimenes ārsta vizīte pie pacienta, kam nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija

 60250

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

116.

Māsas vai ārsta palīga vizīte pie pacienta, kam nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija

 60251

māsa vai ārsta palīgs"

14. Izteikt 18.pielikuma 3306.punktu šādā redakcijā:

"3306.

60216*

Piemaksa par ķīmijterapiju par katru gultasdienu VSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" (fakts F513)

17,05"

15. Papildināt 18.pielikumu ar 3307.1, 3307.2 un 3307.3 punktu šādā redakcijā:

"3307.1

60250

Speciālista vai ģimenes ārsta vizīte pie pacienta, kam nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija

9,87

3307.2

60251

Māsas vai ārsta palīga vizīte pie pacienta, kam nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija

6,21

3307.3

60252

Ilgstošas plaušu mākslīgās ventilācijas nodrošināšana mājas apstākļos (par katru dienu)

6,37"

16. Papildināt 20.pielikumu ar 819. un 820.punktu šādā redakcijā:

"819.

60250

Speciālista vai ģimenes ārsta vizīte pie pacienta, kam nepieciešama ilglaicīga plaušu mākslīgā ventilācija

P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P26, P27, P28, P31, A011, A012, A013, A014, A015, A016, A141, A152, A153, A154, A155, A156, A157, A158, A159, A161, A162, A163, A1510, PP01, PP02, PP03, A191, PP16

820.

60252

Ilgstošas mākslīgās plaušu ventilācijas nodrošināšana mājas apstākļos (par katru dienu)

P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P26, P27, P28, P31, A011, A012, A013, A014, A015, A016, A141, A152, A153, A154, A155, A156, A157, A158, A159, A161, A162, A163, A1510, PP01, PP02, PP03, A191, PP16"

17. Svītrot 22.pielikuma 1.2.apakšnodaļas 5.ailē vārdus "no 2008.gada 1.janvāra".

18. Izteikt 22.pielikuma 1.2.apakšnodaļas 1.2.38.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.38.

G641

Specializētā mutes, sejas un žokļu slimību ārstēšana iedzimtu patoloģiju un jaunveidojumu gadījumos

292,76

2-9

C41.9; C44.0-C44.4; C47.0; C49.0; C69.6; C84.5; D00.0; D10.0-D10.3; D11.0; D11.7; D11.9; D14.0; D16.4; D16.5; D17.0; D17.9; D18.0; Q10.0-Q10.3; Q17.1; Q17.2; Q18.0-Q18.9; Q30.2-Q30.9; Q38.0; Q38.7; Q38.8; Q82.8-Q82.9; D18.1; D21.0; D21.9; D23.0-D23.4; K00.0; K00.1-K00.7; K07.3-K07.9; C00.0-C00.9; C01; C02.0-C02.9; C03.0-C03.9; C04.0-C04.9; C05.0-C05.9; C06.0-C06.9; C07; C08.0-C08.9; C09.9; C11.9; C14.8; C30.0; C31; C31.0; C41.0; C41.1;"

19. Papildināt 22.pielikumu ar 1.4.apakšnodaļu šādā redakcijā:

"1.4. Īslaicīgās ķirurģiskās ārstēšanas gadījumu samaksu grupu (gadījumu) apmaksas nosacījumi

Nr.

p.k.

Kods

Nosaukums

Gadījumu samaksu grupu (gadījumi) veids - terapeitisks (T) vai ķirurģisks (K)

Gadījumu samaksu grupu (gadījumi) tarifs (latos)

Gadījumu samaksu grupu (gadījumi) ārstēšanas ilgums
(no-līdz dienai)

Pacienta vecums no-līdz (gados, ja nav norādīts citādi)

Saistošās diagnozes

Saistošās manipulācijas

1.4.1.

G505.03

Elektrokardiostimulācija, EKS implantācija

  

922,43

2-18

06062; 06130-06150;

1.4.2.

G507.03

Invazīvā kardioloģija plānveida

  

617,81

1-9

06185+06193;

1.4.3.

G508.03

Invazīvā kardioloģija plānveida

  

2174,06

1-9

06186+06194; 06186+06194+06185; 06186+06194+06193; 06186+06194+06185+06193

1.4.4.

G509.03

Invazīvā kardioloģija plānveida

  

2958,06

1-9

06192+06195; 06192+06195+06185; 06192+06195+06193; 06192+06195+06185+06193

1.4.5.

G510.03

Invazīvā kardioloģija plānveida

  

3878,11

1-9

06196+06192; 06192+06196+06185; 06192+06196+06193; 06192+06196+06185+06193

1.4.6.

G511.03

Neatliekamā invazīvā kardioloģija

  

864,89

1-10

I20.0; I21; I22;

06197+06193;

1.4.7.

G512.03

Neatliekamā invazīvā kardioloģija

  

2280,29

1-10

I20.0; I21; I22;

06198+06194; 06198+06194+06193; 06198+06194+06197; 06198+06194+06193+06197

1.4.8.

G513.03

Neatliekamā invazīvā kardioloģija

  

3243,18

1-10

I20.0; I21; I22;

06195+06199+06197; 06195+06199+06193; 06195+06199+06197+06193; 06195+06199

1.4.9.

G514.03

Neatliekamā invazīvā kardioloģija

  

4119,19

1-10

I20.0; I21; I22;

06199+06196; 06199+06196+06193; 06199+06196+06197; 06199+06196+06193+06197

1.4.10.

GK401.13

Operatīvā ķirurģija, tai skaitā Abdominālā ķirurģija 1.grupa

K

172,26

1-6

0-17

21024; 22060; 22061

1.4.11.

GK401.23

Operatīvā ķirurģija, tai skaitā Abdominālā ķirurģija 1.grupa

K

254,60

1-9

18-64

21024; 22060; 22061

1.4.12.

GK401.33

Operatīvā ķirurģija, tai skaitā Abdominālā ķirurģija 1.grupa

K

320,23

1-14

no 65

21024; 22060; 22061

1.4.13.

GK402.03

Operatīvā ķirurģija, tai skaitā Abdominālā ķirurģija 2.grupa

K

341,33

1-13

21018; 21190

1.4.14.

GK403.03

Operatīvā ķirurģija 3.grupa

K

328,41

1-9

22020; 22023

1.4.15.

GK404.03

Operatīvā ķirurģija, tai skaitā Abdominālā ķirurģija 4.grupa

K

412,64

1-11

21026; 21191

1.4.16.

GK405.13

Operatīvā ķirurģija, tai skaitā Abdominālā ķirurģija 5.grupa

K

434,70

2-18

0-17

08100; 21019; 21023; 21044; 21192

1.4.17.

GK405.23

Operatīvā ķirurģija, tai skaitā Abdominālā ķirurģija 5.grupa

K

463,96

2-21

18-64

08100; 21019; 21023; 21044; 21192

1.4.18.

GK406.03

Operatīvā ķirurģija 6.grupa

K

456,21

1-11

21067

1.4.19.

GK408.13

Operatīvā ķirurģija, tai skaitā Abdominālā ķirurģija 8.grupa

K

646,67

2-20

0-17

21017; 21045; 21100; 21101; 21102; 21130; 22003; 22019; 22025

1.4.20.

GK408.23

Operatīvā ķirurģija, tai skaitā Abdominālā ķirurģija 8.grupa

K

531,50

2-15

18-64

21017; 21045; 21100; 21101; 21102; 21130; 22003; 22019; 22025

1.4.21.

GK408.33

Operatīvā ķirurģija, tai skaitā Abdominālā ķirurģija 8.grupa

K

625,08

2-21

no 65

21017; 21045; 21100; 21101; 21102; 21130; 22003; 22019; 22025

1.4.22.

GK410.13

Operatīvā ķirurģija, tai skaitā Abdominālā ķirurģija 10.grupa

K

671,36

2-25

0-17

21021; 21027; 21041; 21043; 21048; 21065; 22004

1.4.23.

GK416.03

Operatīvā ķirurģija, tai skaitā Abdominālā ķirurģija 16.grupa

K

1068,94

2-20

21105; 21106; 21107; 21112

1.4.24.

GK451.13

Bērnu ķirurģija 1.grupa

K

512,36

2-14

0-17

27023; 27024; 28036

1.4.25.

GK452.13

Bērnu ķirurģija 2.grupa

K

427,49

1-11

0-17

27005; 27017; 27022; 28004

1.4.26.

GK454.13

Bērnu ķirurģija 4.grupa

K

782,55

2-25

0-17

27009; 27010; 27020; 27042

1.4.27.

GK502.03

Ginekoloģija 2.grupa

K

167,97

1-6

16007; 16008; 16026

1.4.28.

GK504.03

Ginekoloģija 4.grupa

K

833,9

1-13

16082

1.4.29.

GK505.03

Ginekoloģija 5.grupa

K

476,37

1-13

16033; 16040; 16041; 16042; 16044; 16050; 16052; 16054; 16075; 16080; 16086; 16115; 16116

1.4.30.

GK506.03

Ginekoloģija 6.grupa

K

927,89

1-12

16088

1.4.31.

GK507.53

Ginekoloģija 7.grupa

K

543,51

2-19

no 18

16053; 16060; 16061; 16062; 16064

1.4.32.

GK508.03

Ginekoloģija 8.grupa

K

644,98

2-17

16063; 16071

1.4.33.

GK509.03

Ginekoloģija 9.grupa

K

602,48

1-9

16065; 16070; 16087

1.4.34.

GK552.13

Oftalmoloģija 2.grupa

K

166,96

1-6

0-17

17151; 17170; 17172; 17181; 17216; 17226; 17231; 17250; 17252; 17280

1.4.35.

GK555.03

Oftalmoloģija 5.grupa

K

204,61

1-10

17139; 17140; 17142; 17233; 17286; 17287

1.4.36.

GK556.03

Oftalmoloģija 6.grupa

K

224,11

1-8

17184; 17186; 17215; 17244; 17245; 17253; 17255; 17256; 17272; 17273; 17285; 17289; 17302; 17320

1.4.37.

GK557.03

Oftalmoloģija 7.grupa

K

288,54

1-8

17199; 17257; 17270; 17321; 17323

1.4.38.

GK558.03

Oftalmoloģija 8.grupa

K

312,79

2-17

17195; 17230; 17243; 17325

1.4.39.

GK560.33

Oftalmoloģija 10.grupa

K

413,11

2-14

no 65

17185; 17196; 17206; 17254; 17290; 17300; 17301

1.4.40.

GK561.13

Oftalmoloģija 11.grupa

K

884,24

2-15

0-17

17303; 17304; 17326

1.4.41.

GK561.23

Oftalmoloģija 11.grupa

K

1052,41

2-24

18-64

17303; 17304; 17326

1.4.42.

GK561.33

Oftalmoloģija 11.grupa

K

1086,78

2-22

no 65

17303; 17304; 17326

1.4.43.

GK602.13

Otolaringoloģija 2.grupa

K

191,87

1-6

0-17

18032; 18035; 18037; 18076; 18077; 18126; 18141; 18199; 18205; 18220

1.4.44.

GK602.53

Otolaringoloģija 2.grupa

K

391,50

2-14

no 18

18032; 18035; 18037; 18076; 18077; 18126; 18141; 18199; 18205; 18220

1.4.45.

GK603.13

Otolaringoloģija 3.grupa

K

269,55

1-9

0-17

18024; 18033; 18034; 18038; 18073; 18074; 18075; 18093; 18152; 18178; 18180; 18213; 18214

1.4.46.

GK603.53

Otolaringoloģija 3.grupa

K

308,25

1-8

no 18

18024; 18033; 18034; 18038; 18073; 18074; 18075; 18093; 18152; 18178; 18180; 18213; 18214

1.4.47.

GK604.03

Otolaringoloģija 4.grupa

K

340,88

1-11

18022; 18042; 18056; 18071; 18078; 18127; 18177; 18206; 18208; 18210

1.4.48.

GK608.03

Otolaringoloģija 8.grupa

K

820,41

2-25

18062; 18211; 18223; 18240; 18247; 18266

1.4.49.

GK651.23

Uroloģija 1.grupa

K

215,10

1-9

18-64

19019; 19021; 19030; 19031; 19032; 19033; 19067

1.4.50.

GK651.33

Uroloģija 1.grupa

K

337,89

2-18

no 65

19019; 19021; 19030; 19031; 19032; 19033; 19067

1.4.51.

GK652.13

Uroloģija 2.grupa

K

178,07

1-6

0-17

19034; 19035; 19036; 19037; 19038; 19039; 19045; 19099

1.4.52.

GK652.23

Uroloģija 2.grupa

K

287,33

1-13

18-64

19034; 19035; 19036; 19037; 19038; 19039; 19045; 19099

1.4.53.

GK652.33

Uroloģija 2.grupa

K

348,80

2-15

no 65

19034; 19035; 19036; 19037; 19038; 19039; 19045; 19099

1.4.54.

GK653.03

Uroloģija 3.grupa

K

561,67

2-24

19046; 19047; 19057; 19148

1.4.55.

GK654.03

Uroloģija 4.grupa

K

454,65

2-18

19048; 19058; 19095; 19100; 19102

1.4.56.

GK655.03

Uroloģija 5.grupa

K

540,68

2-18

19075; 19078; 19080; 19098; 19117; 19127; 19175

1.4.57.

GK656.03

Uroloģija 6.grupa

K

497,17

2-17

19096; 19097; 19104; 19105; 19112; 19145; 19149; 19158

1.4.58.

GK657.03

Uroloģija 7.grupa

K

637,69

2-19

19101; 19103; 19110; 19113; 19116; 19125; 19134; 19146; 19147; 19150; 19151; 19157; 19159"

20. Izteikt 23.pielikumu šādā redakcijā:

"23.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1034

 

Stacionārajiem pakalpojumu sniedzējiem piemērojamie stacionārā veiktā darba apmaksas nosacījumi

Nr.
p.k.

Iestādes kods

Iestādes nosaukums

Gultas-dienas tarifs (latos)

Gadījumu samaksu grupas (gadījumi), slimību profilu grupas (profili), faktisko gultasdienu samaksu grupas (fakti)

Budžeta apakšprogramma "Pakalpojumu apmaksāšana"

1.

  

 010011804

  

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

  

 44,85

  

GK401.11 GK402.01 GK403.01 GK404.01 GK405.11 GK406.01 GK408.11 GK410.11 GK411.01 GK416.01 GK451.11 GK452.11 GK454.11 GK502.01 GK504.01 GK505.01 GK506.01 GK508.01 GK509.01 GK551.01 GK552.11 GK553.01 GK555.01 GK556.01 GK557.01 GK558.01 GK561.11 GK601.01 GK602.11 GK603.11 GK604.01 GK608.01 GK609.01 GK651.11 GK652.11 GK653.01 GK654.01 GK655.01 GK656.01 GK657.01 GK661.01 GT001.11 GT002.11 GT003.11 GT005.11 GT006.11 GT007.11 GT008.11 GT009.11 GT010.01 GT011.11 GT012.01 GT013.01 GT014.11 GT015.11 GT016.01 GT017.01 GT018.11 GT019.11 GT020.01 GT022.11 GT023.11 GT024.01 GT025.01 GT027.01 GT028.01 GT029.11 GT030.01 GT031.01 GT032.01 GT033.11 GT034.11 GT035.01 GT036.01 GT037.01 GT038.01 GT039.01 GT045.41 GT047.11 GT050.11 GT051.01 GT053.11 GT054.11 GT055.11 GT056.11 GT057.11 GT058.01 GT059.01 GT063.01 GT064.11 GT065.01 GT067.11 GT068.11 GT069.11 GT073.01 GT074.41 GT075.11 GT076.01 GT077.01 GT079.41 GT080.11 GT083.01 GT084.01 GT086.01 GT089.11 GT090.11 GT091.11 GT093.01 GT098.11 GT100.11 GT103.01 GT104.11 GT105.01 GT106.11 GT107.11 GT109.01 GT111.01 GT112.01 GT113.01 GT116.11 GT117.11 GT119.01

GT120.01 GT122.01 GT127.41 GT129.01 GT130.11 GT131.11 GT132.11 GT133.01 GT134.11 GT135.11 GT136.11 GT137.01 GT140.01 GT142.01 GT143.01 GT150.11 GT153.01 GT154.01 GT155.11 GT158.11 GT159.11 GT160.01 GT161.01 GT163.01 GT166.11 GT179.11 GT180.11 GT182.11 GT183.11 GT184.11 GT186.01 GT211.11 GT214.11 GT215.11 GT216.11 GT217.11 GT220.11 GT221.01 GT222.11 F001 F101 F103 F104 F171 F571 F594 F595 F596 G552 G560 G583 G584 G585 P001 P002 P003 P003.1 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P015 P016 P017 P018 P020 P021 P022 P023 P404 P405 P406 P407 P409 P469 P471 P485 P491

 2.

  050020401

 

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca"

  36,58

F001 F111 G034 G035 G036 G037 G049 G050 G051 G052 G053 G054 G082 G507 G508 G509 G510 G511 G512 G513 G514  P001 P002 P003 P003.1 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014

P015 P016 P017 P018 P019  P020 P021 P022 P023  P025 P571 P572

 3.

  090020301

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas pilsētas slimnīca"

  36,58

F001 G034 G035 G037 G052 G054 G082 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025 P571 P572

 4.

  560121101

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils rajona centrālā slimnīca"

  36,58

F001 F111 G034 G501 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025 P571 P572

 5.

  010020307

 

  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

  36,58

F001  F062 F501 F503 F513 F562 F563 F564 F565 G034 G035 G036 G037 G049 G050 G051 G052 G053 G054 G055 G056 G057 G082 G507 G508 G509 G510 G511 G512 G513 G514 G691 G692 G693 P001 P002 P003 P003.1 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P571 P572  P573 P574 P575 P576 P577 P578 P579 P580 P631 P633 P676 P677 P678 P679

 6.

  170020401

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca"

  36,58

F001 F151 G034 G035 G036 G037 G049 G050 G051 G052 G053 G054 G082 G501 G507 G508 G509 G510 G511 G512 G513 G514 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025 P571 P572

 7.

  010011803

  Valsts akciju sabiedrība "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"

  36,58

 F001 F062 F571 F572 G501 G502 G503 G504 G505.03 G507.03 G508.03 G509.03 G510.03 G511.03 G512.03 G513.03 G514.03 G515 G516 G517 G518 G641 P001 P002 P003 P003.1 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025 P101 P105 P106 P108 P109 P110 P111 P112 P113 P151 P328 P339 P350 P352 P641 P571 P572

 8.

  210020301

  Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca"

  36,58

 F001 G034 G035 G036 G049 G050 G052 G053 G082 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025 P571 P572

 9.

  010020301

  Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 1.slimnīca"

  36,58

 F001 G034 G505 G507 G508 G509 G510 G511 G512 G513 G514 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P571 P572

 10.

  960120303

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca"

  36,58

 F001 F594 F595 F596 G034 G035 G036 G037 G049 G050 G051 G052 G053 G054 G082 G501 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025 P571 P572

 11.

 21,00

 F001.1 P001.1 P002.1 P003.2 P004.1 P005.1 P006.1 P007.1 P008.1 P009.1 P010.1 P011.1 P012.1  P013.1 P014.1 P015.1 P016.1 P017.1 P018.1 P019.1 P020.1 P021.1 P022.1 P023.1 P025.1

 12.

  270020302

  Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ventspils slimnīca"

  36,58

 F001 F541 G034 G035 G049 G052 G082 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025 P571 P572

 13.

  320200001

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles slimnīca"

  30,01

 F001 G034 G035 G052 G082 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025

 14.

 21,00

 F001.1 P001.1 P002.1 P003.2 P004.1 P005.1 P006.1 P007.1 P008.1 P009.1 P010.1 P011.1 P012.1 P013.1 P014.1 P015.1 P016.1 P017.1 P018.1 P019.1 P020.1 P021.1 P022.1 P023.1 P025.1

 15.

  360120302

  Alūksnes rajona pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca"

  30,01

 F001 G034 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025

 16.

  380120302

  Balvu rajona pašvaldības aģentūra "Balvu slimnīca"

  30,01

 F001 G034 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025

 17.

  400120301

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bauskas slimnīca"

  30,01

 F001 G034 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025

 18.

  130020302

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca"

  30,01

 F001 G034 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025

 19.

  420121101

  Cēsu rajona pašvaldības aģentūra "Cēsu rajona slimnīca"

  30,01

 F001 G034 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025

 20.

  460121201

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dobeles un apkārtnes slimnīca"

  30,01

 F001 G034 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025

 21.

  500120301

  Gulbenes rajona pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gulbenes slimnīca"

  30,01

 F001 G034 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025 

 22.

  600200001

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslavas slimnīca"

  30,01

 F001 G034 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025 

 23.

  620120301

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca"

  30,01

 F001 G034 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025 

 24.

 21,00

 F001.1 P001.1 P002.1 P003.2 P004.1 P005.1 P006.1 P007.1 P008.1 P009.1 P010.1 P011.1 P012.1 P013.1 P014.1 P015.1 P016.1 P017.1 P018.1 P019.1 P020.1 P021.1 P022.1 P023.1 P025.1

 25.

  010040307

  Akciju sabiedrība "Latvijas Jūras medicīnas centrs"

  30,01

 F001 G034 G035 G036 G037 G049 G050 G051 G052 G053 G054 G082 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P786

 26.

  660121201

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Limbažu slimnīca"

  30,01

 F001 G034 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025

 27.

  680121201

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ludzas rajona slimnīca"

  30,01

 F001 G034 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025

 28.

  700120304

  Madonas rajona pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas slimnīca"

  30,01

 F001 G034 G035 G036 G037 G049 G050 G051 G052 G053 G054 G082 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025

 29.

  740200008

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca"

  30,01

 F001 G034 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025

 30.

  760200002

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preiļu slimnīca"

  30,01

 F001 G034 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025

 31.

 641521201

 Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Priekules slimnīca"

  30,01

 F001 G034 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025

 32.

  010020302

  Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 2.slimnīca"

  30,01

 F001 G034 G035 G036 G037 G049 G050 G051 G052 G053 G054 G082 G631 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P624 P625

 33.

  801600003

  Rīgas rajona pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas rajona slimnīca"

  30,01

 F001 G034 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025

 34.

  840124801

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs"

  30,01

 F001 G034 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025

 35.

  941520302

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca"

  30,01

 F001 G034 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025 

 36.

  010000234

  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

  30,01

 F001 F062 F501 F503 F562 F563 F564 F565 G034 G035 G036 G037 G049 G050 G051 G052 G053 G054 G082 G691 G692 G693 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P631 P633 P676 P677 P678 P679

 37.

  880120304

  Talsu rajona pašvaldības akciju sabiedrība "Talsu slimnīca"

  30,01

 F001 G034 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025

 38.

  900120302

  Tukuma pilsētas pašvaldības aģentūra "Tukuma slimnīca"

  30,01

 F001 G034 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025

 39.

 21,00

 F001.1 P001.1 P002.1 P003.2 P004.1 P005.1 P006.1 P007.1 P008.1 P009.1 P010.1 P011.1 P012.1 P013.1 P014.1 P015.1 P016.1 P017.1 P018.1 P019.1 P020.1 P021.1 P022.1 P023.1 P025.1

 40.

  010011401

  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"

  36,58

 F001 G034 G035 G036 G037 G049 G050 G051 G052 G053 G054 G055 G056 G057 G082 G631 GT053.10 GT053.20 GT053.30 GT054.10 GT054.20 GT054.30 GT063.00 GT064.10 GT064.20 GT064.30 GT065.00 GT074.30 GT074.40 GT095.20 GT095.30 GT117.10 GT117.20 GT117.30 GT134.10 GT134.20 GT134.30 GT153.00 GT160.00 GT161.00 GT179.10 GT179.20 GT179.30 GT217.10 GT217.20 GT217.30 GT220.10 GT220.20 GT220.30 GT221.00 P007 P008 P016 P023 P621 P622  P623 P624 P625

 41.

  130013001

  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""

  31,53

  F001 F399 F591 F592 F593 F597 G034 GK401.10 GK451.10 GK452.10 GK454.10 GT001.10 GT002.10 GT005.10 GT015.10 GT016.00 GT017.00 GT018.10 GT020.00 GT024.00 GT050.10 GT054.10 GT074.40 GT089.10 GT090.10 GT091.10 GT107.10 GT179.10 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023

 42.

  050010601

  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavas slimnīca"

  30,01

 F001 F062 F506 F507 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GT001.10 GT001.20 GT001.30 GT002.10   GT002.20 GT002.30 GT003.10 GT003.20   GT003.30 GT005.10 GT007.10 GT007.20   GT007.30 GT008.10 GT008.20 GT008.30   GT010.00 GT013.00 GT027.00 GT029.10   GT029.50 GT031.00 GT032.00 GT051.00   GT100.10 GT100.20 GT100.30 GT150.10   GT150.20 GT150.30 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P010 P012 P015 P020 P021 P631 P663

 43.

  26,49

  F151

 44.

  170010601

 

  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca"

  30,01

 F001 F062 F506 F508 GK405.23 GK405.30 GK408.23 GK408.33 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03  GK507.53 GK508.03 GK509.03 GT013.00  GT029.10 GT029.50 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P010 P012 P015 P020 P021 P631 P663

 45.

  17,60

  F060

 46.

  25,14

  F211 P804

 47.

 

  170020701

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas tuberkulozes slimnīca"

  23,09

  F001 F111 P012 P020

 48.

  428212201

  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Straupes narkoloģiskā slimnīca"

  26,49

  F151

 49.

  660600001

  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži""

  17,60

  F061

 50.

  566212101

  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"

  17,60

  F061

 51.

  25,14

  F211

 52.

  050012101

  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"

  17,60

  F060

 53.

 25,14

 F211 P804

 54.

  090012101

 

  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža""

  17,60

  F060

 55.

  19,16

  F059

 56.

  20,24

  F181

 57.

  26,49

  F151

 58.

  25,14

  F211 P804

 59.

  27,37

  P803

 60.

  941712101

  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca"

  17,60

  F060

 61.

  25,14

  F211 F381 P804

 62.

  429212101

  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vecpiebalgas psihoneiroloģiskā slimnīca"

  17,60

  F061

 63.

  806012001

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balt Aliance"

  26,16

 F594 F595 F596

 64.

  801600004

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rehabilitācijas slimnīca "Krimulda""

  26,16

 F594 F595 F596

 65.

  426213001

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes novada rehabilitācijas centrs "Līgatne""

  26,16

 F594 F595 F596

 66.

  786813001

 

  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales novada rehabilitācijas centrs "Rāzna""

  26,16

 F594 F595 F596

 67.

  468900005

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rehabilitācijas centrs "Tērvete""

  26,16

 F594 F595 F596

 68.

  130064003

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sanare - KRC Jaunķemeri"

  26,16

 F594 F595 F596

 69.

  010021301

  Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Dzemdību nams"

  36,58

 F001 G501 GK501.50 GK502.00 GK504.00 GK505.00  GK506.00 GK507.50 GK508.00 GK509.00 GT027.00 GT028.00 GT029.10 GT029.50 GT031.00 GT032.00 GT033.10 GT033.20   GT033.30 GT034.10 GT034.50 GT035.00   GT036.00 GT037.00 GT038.00 GT039.00   GT055.10 GT056.10 GT183.10 GT183.20   GT183.30 P003 P008 P012 P013 P014 P015 P019 P022 P025

 70.

  010019111

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts"

  31,53

  P641

 71.

  010060305

  Akciju sabiedrība "EZRA - SK "Rīgas slimnīca Bikur-Holim""

  25,80

 F001 F541 G034 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025 GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK651.23 GK651.33 GK652.13 GK652.23 GK652.33 GK653.03 GK654.03  GK655.03 GK656.03 GK657.03

 72.

  406435102

  Pašvaldības aģentūra "Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs"

  20,00

 F541

 73.

  905435101

  Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca"

  20,00

 F001 F541 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025

 74.

 804462601

 

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ādažu privātslimnīca"

  20,00

 F001 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025  GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK602.13 GK602.53 GK603.13 GK603.53 GK604.03 GK608.03

 75.

  761200001

  Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līvānu slimnīca"

  20,00

 F001 F541 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P012 P014 P015 P016 P017 P018 P020 P021 P022 P023

 76.

  961200001

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mazsalacas slimnīca"

  20,00

 F001 F541 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023

 77.

  010012202

  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs"

 18,94

 F051

 78.

 26,78

 F141 P636

 79.

 17,47

 F181.1

 80.

 24,29

 F152

 81.

 0,00

 F142* F143*

 82.

  804435102

  Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ādažu slimnīca"**

  14,50

 F001 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025

 83.

  560600001

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs"**

  14,50

 F001 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025 

 84.

  460600003

  Auces pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Auces slimnīca"**

  14,50

 F001 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025

 85.

  600920301

  Pašvaldības iestāde "Dagdas slimnīca"**

  14,50

 F001 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023

 86.

  705435102

  Ērgļu pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ērgļu slimnīca"**

  14,50

 F001 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025

 87.

  680920301

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kārsavas slimnīca"**

  14,50

 F001 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023

 88.

  800920303

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Olaines veselības centrs"**

  14,50

 F001 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025

 89.

  801400002

  Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saulkrastu slimnīca"**

  14,50

 F001 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025

 90.

  130020301

  Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Slokas slimnīca"**

  14,50

 F001 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025

 91.

  701720303

  Varakļānu pilsētas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Varakļānu slimnīca"**

  14,50

 F001 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025

 92.

  561600002

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs"**

  14,50

 F001 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025

 93.

 

  381520301

  Balvu rajona pašvaldības aģentūra "Viļakas slimnīca"**

  14,50

 F001 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025

 94.

  781720301

  Rēzeknes rajona pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Viļānu slimnīca"**

  14,50

 F001 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023

 95.

  019466201

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Akrona 12"**

  23,45

 F201

 96.

  010023702

  Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ādas un seksuāli transmisīvo slimību klīniskais centrs"**

  24,58

 F001 P004 P010 P012 P014 P648 P649 P650

 97.

  130063401

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Neirožu klīnika"**

  25,14

 P656

 98.

  050020401

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" 

  36,58

GT001.10 GT001.20 GT001.30 GT002.10 GT002.20 GT002.30 GT003.10 GT003.20

  090020301

 

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas pilsētas slimnīca" 

 GT003.30 GT005.10 GT006.10 GT006.20 GT006.30 GT007.10 GT007.20 GT007.30 GT008.10 GT008.20 GT008.30 GT009.10 GT009.20 GT009.30 GT010.00

  560121101

 

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils rajona centrālā slimnīca" 

 GT011.10 GT011.20 GT011.30 GT012.00 GT013.00 GT014.10 GT014.20 GT014.30 GT015.10 GT015.50 GT016.00 GT017.00 GT018.10 GT018.20 GT018.30

  010020307

 

  Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Klīniskā universitātes slimnīca "Gaiļezers"" 

 GT019.10 GT019.20 GT019.30 GT020.00 GT022.10 GT022.50 GT023.10 GT023.50 GT024.00 GT025.00 GT027.00 GT028.00

  170020401

 

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca" 

 GT029.10 GT029.50 GT030.00 GT031.00 GT032.00 GT033.10 GT033.20 GT033.30 GT034.10 GT034.50 GT035.00 GT036.00 GT037.00 GT038.00 GT039.00 GT045.30 GT045.40 GT047.10

  010011803

 

  Valsts akciju sabiedrība "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 

 GT047.20 GT047.30 GT050.10 GT050.20 GT050.30 GT051.00 GT053.10 GT053.20 GT053.30 GT054.10 GT054.20 GT054.30 GT055.10 GT056.10 GT057.10 GT057.50 GT058.00GT059.00 GT063.00 GT064.10 GT064.20

  210020301

 

  Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca" 

GT064.30 GT065.00 GT067.10 GT067.20 GT067.30 GT068.10 GT068.20 GT068.30 GT069.10 GT069.20 GT069.30 GT073.00 GT074.30 GT074.40 GT075.10 GT075.20 GT075.30 GT076.00 GT077.00 GT079.30 GT079.40

  010020301

 

  Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 1.slimnīca" 

GT080.10 GT080.20 GT080.30 GT083.00 GT084.00 GT086.00 GT089.10 GT089.20 GT089.30 GT090.10 GT090.20 GT090.30 GT091.10 GT091.20 GT091.30 GT093.00 GT095.20 GT095.30 GT098.10 GT098.50 GT100.10

  960120303

 

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca"

GT100.20 GT100.30 GT103.00 GT104.10 GT104.20 GT104.30 GT105.00 GT106.10 GT106.20 GT106.30 GT107.10 GT107.20

  270020302

 

  Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ventspils slimnīca"

 

GT107.30 GT109.00 GT111.00 GT112.00 GT113.00 GT116.10 GT116.20 GT116.30 GT117.10 GT117.20 GT117.30 GT119.00 GT120.00 GT122.00 GT123.50 GT127.30 GT127.40 GT129.00 GT130.10 GT130.20 GT130.30

  GT131.10 GT131.20 GT131.30 GT132.10 GT132.20 GT132.30 GT133.00 GT134.10 GT134.20 GT134.30 GT135.10 GT135.20 GT135.30 GT136.10 GT136.20 GT136.30 GT137.00 GT140.00 GT142.00 GT143.00 GT150.10

GT150.20 GT150.30 GT153.00 GT154.00 GT155.10 GT155.20 GT155.30 GT158.10 GT158.20 GT158.30 GT159.10 GT159.20 GT159.30 GT160.00 GT161.00 GT163.00 GT166.10 GT166.20

 GT166.30 GT179.10 GT179.20 GT179.30 GT180.10 GT180.20 GT180.30 GT182.10 GT182.20 GT182.30 GT183.10 GT183.20 GT183.30 GT184.10 GT184.50 GT186.00 GT211.10 GT211.20 GT211.30 GT214.10 GT214.20

 GT214.30 GT215.10 GT215.20 GT215.30 GT216.10 GT216.20 GT216.30 GT217.10 GT217.20 GT217.30 GT220.10 GT220.20 GT220.30 GT221.00 GT222.10 GT222.20 GT222.30

 99.

  320200001

 

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles slimnīca"

 30,01

GT001.10 GT001.20 GT001.30 GT002.10 GT002.20 GT002.30 GT003.10 GT003.20 GT003.30 GT005.10 GT006.10

  360120302

 

 Alūksnes rajona pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca"

GT006.20 GT006.30 GT007.10 GT007.20 GT007.30 GT008.10 GT008.20 GT008.30 GT009.10 GT009.20 GT009.30 GT010.00

  380120302

 

 Balvu rajona pašvaldības aģentūra "Balvu slimnīca"

GT011.10 GT011.20 GT011.30 GT012.00 GT013.00 GT014.10 GT014.20 GT014.30 GT015.10 GT015.50 GT016.00 GT017.00 GT018.10 GT018.20 GT018.30 GT019.10 GT019.20 GT019.30

  400120301

 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bauskas slimnīca"

GT020.00 GT022.10 GT022.50 GT023.10 GT023.50 GT024.00 GT025.00 GT027.00 GT028.00 GT029.10 GT029.50 GT030.00

  130020302

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca"

GT031.00 GT032.00 GT033.10 GT033.20 GT033.30 GT034.10 GT034.50 GT035.00 GT036.00

  420121101

 

 Cēsu rajona pašvaldības aģentūra "Cēsu rajona slimnīca"

 GT037.00 GT038.00 GT039.00 GT045.30 GT045.40 GT047.10 GT047.20 GT047.30 GT050.10

  460121201

 

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dobeles un apkārtnes slimnīca"

 GT050.20 GT050.30 GT051.00 GT053.10 GT053.20 GT053.30 GT054.10 GT054.20 GT054.30

  500120301

 

  Gulbenes rajona pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gulbenes slimnīca"

  GT055.10 GT056.10 GT057.10 GT057.50 GT058.00 GT059.00 GT063.00 GT064.10 GT064.20 GT064.30 GT065.00 GT067.10

  600200001

 

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslavas slimnīca"

 GT067.20 GT067.30 GT068.10 GT068.20 GT068.30 GT069.10 GT069.20 GT069.30 GT073.00 GT074.30 GT074.40 GT075.10 GT075.20 GT075.30 GT076.00

  620120301

 

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca"

GT077.00 GT079.30 GT079.40 GT080.10 GT080.20 GT080.30 GT083.00 GT084.00 GT086.00 GT089.10GT089.20 GT089.30 

  010040307

 

 Akciju sabiedrība "Latvijas Jūras medicīnas centrs"

  GT090.10 GT090.20 GT090.30 GT091.10 GT091.20 GT091.30 GT093.00 GT095.20 GT095.30

  660121201

 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Limbažu slimnīca"

 GT098.10 GT098.50 GT100.10 GT100.20GT100.30 GT103.00 GT104.10 GT104.20 GT104.30 GT105.00 GT106.10 GT106.20 GT106.30 GT107.10 GT107.20

  680121201

 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ludzas rajona slimnīca"

GT107.30 GT109.00GT111.00 GT112.00 GT113.00 GT116.10 GT116.20 GT116.30 GT117.10 GT117.20 GT117.30 GT119.00

  700120304

 

 Madonas rajona pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas slimnīca"

 GT120.00 GT122.00 GT123.50 GT127.30 GT127.40 GT129.00 GT130.10 GT130.20 GT130.30 GT131.10 GT131.20 GT131.30 GT132.10 GT132.20 GT132.30 GT133.00 GT134.10 GT134.20

  740200008

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca"

 GT134.30 GT135.10 GT135.20 GT135.30 GT136.10 GT136.20 GT136.30 GT137.00 GT140.00 GT142.00 GT143.00 GT150.10

  760200002

 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preiļu slimnīca"

GT150.20 GT150.30 GT153.00 GT154.00 GT155.10 GT155.20 GT155.30 GT158.10GT158.20 GT158.30 GT159.10 GT159.20

  641521201

 

 Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Priekules slimnīca"

 GT159.30GT160.00 GT161.00 GT163.00 GT166.10 GT166.20 GT166.30 GT179.10 GT179.20 GT179.30 GT180.10 GT180.20

  010020302

 

 Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 2.slimnīca"

 GT180.30 GT182.10 GT182.20 GT182.30 GT183.10 GT183.20 GT183.30 GT184.10 GT184.50 GT186.00 GT211.10 GT211.20

  801600003

 Rīgas rajona pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas rajona slimnīca"

  GT211.30 GT214.10 GT214.20 GT214.30 GT215.10 GT215.20 GT215.30 GT216.10 GT216.20

  840124801

 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs"

 GT216.30 GT217.10 GT217.20 GT217.30 GT220.10 GT220.20 GT220.30 GT221.00 GT222.10 GT222.20 GT222.30

  010000234

 

  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu slimnīca"

  941520302

 

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca"

  880120304

  Talsu rajona pašvaldības akciju sabiedrība "Talsu slimnīca"

  900120302

 

  Tukuma rajona padomes aģentūra "Tukuma slimnīca"

100.

  050020401

                  

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" 

  36,58

 GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK551.00 GK552.13 GK552.50 GK553.00 GK555.03 GK556.03 GK557.03 GK558.03 GK560.33 GK561.13 GK561.23 GK561.33 GK601.00 GK602.13 GK602.53 GK603.13 GK603.53 GK604.03 GK608.03 GK609.00 GK651.10 GK651.23 GK651.33 GK652.13 GK652.23 GK652.33 GK653.03 GK654.03  GK655.03 GK656.03 GK657.03 GK661.00

101.

  090020301

 

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas pilsētas slimnīca" 

  36,58

 GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00 GK556.00 GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30 GK601.00 GK602.13 GK602.53 GK603.13 GK603.53 GK604.03 GK608.03 GK609.00 GK651.10 GK651.23 GK651.33 GK652.13 GK652.23 GK652.33 GK653.03 GK654.03  GK655.03 GK656.03 GK657.03 GK661.00

102.

  560121101

 

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils rajona centrālā slimnīca" 

  36,58

 GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK551.00 GK552.13 GK552.50 GK553.00 GK555.03 GK556.03 GK557.03 GK558.03 GK560.33 GK561.13 GK561.23 GK561.33 GK601.00 GK602.13 GK602.53 GK603.13 GK603.53 GK604.03 GK608.03 GK609.00 GK651.10 GK651.23 GK651.33 GK652.13 GK652.23 GK652.33 GK653.03 GK654.03  GK655.03 GK656.03 GK657.03 GK661.00

103.

  010020307

 

  Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Klīniskā universitātes slimnīca "Gaiļezers"" 

  36,58

GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK551.00 GK552.13 GK552.50 GK553.00 GK555.03 GK556.03 GK557.03 GK558.03 GK560.33 GK561.13 GK561.23 GK561.33 GK601.00 GK602.10 GK602.50 GK603.10 GK603.50 GK604.00 GK608.00 GK609.00 GK651.10 GK651.23 GK651.33 GK652.13 GK652.23 GK652.33 GK653.03 GK654.03  GK655.03 GK656.03 GK657.03 GK661.00

104.

  170020401

 

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca" 

  36,58

 GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK551.00 GK552.13 GK552.50 GK553.00 GK555.03 GK556.03 GK557.03 GK558.03 GK560.33 GK561.13 GK561.23 GK561.33 GK601.00 GK602.13 GK602.53 GK603.13 GK603.53 GK604.03 GK608.03 GK609.00 GK651.10 GK651.23 GK651.33 GK652.13 GK652.23 GK652.33 GK653.03 GK654.03  GK655.03 GK656.03 GK657.03 GK661.00

105.

  010011803

 

  Valsts akciju sabiedrība "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 

  36,58

GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK551.00 GK552.13 GK552.50 GK553.00 GK555.03 GK556.03 GK557.03 GK558.03 GK560.33 GK561.13 GK561.23 GK561.33 GK601.00 GK602.13 GK602.53 GK603.13 GK603.53 GK604.03 GK608.03 GK609.00 GK651.10 GK651.23 GK651.33 GK652.13 GK652.23 GK652.33 GK653.03 GK654.03  GK655.03 GK656.03 GK657.03 GK661.00

106.

  210020301

 

  Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca" 

  36,58

 GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00 GK556.00 GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30 GK601.00 GK602.13 GK602.53 GK603.13 GK603.53 GK604.03 GK608.03 GK609.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30 GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00  GK655.00 GK656.00 GK657.00 GK661.00

107.

  010020301

 

  Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 1.slimnīca" 

  36,58

GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK551.00 GK552.13 GK552.50 GK553.00 GK555.03 GK556.03 GK557.03 GK558.03 GK560.33 GK561.13 GK561.23 GK561.33 GK601.00 GK602.13 GK602.53 GK603.13 GK603.53 GK604.03 GK608.03 GK609.00 GK651.10 GK651.23 GK651.33 GK652.13 GK652.23 GK652.33 GK653.03 GK654.03  GK655.03 GK656.03 GK657.03 GK661.00

108.

  960120303

 

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca"

  36,58

GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK551.00 GK552.13 GK552.50 GK553.00 GK555.03 GK556.03 GK557.03 GK558.03 GK560.33 GK561.13 GK561.23 GK561.33 GK601.00 GK602.13 GK602.53 GK603.13 GK603.53 GK604.03 GK608.03 GK609.00 GK651.10 GK651.23 GK651.33 GK652.13 GK652.23 GK652.33 GK653.03 GK654.03  GK655.03 GK656.03 GK657.03 GK661.00

109.

  270020302

 

  

  

  

  Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ventspils slimnīca"

 

  36,58

 GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK551.00 GK552.13 GK552.50 GK553.00 GK555.03 GK556.03 GK557.03 GK558.03 GK560.33 GK561.13 GK561.23 GK561.33 GK601.00 GK602.13 GK602.53 GK603.13 GK603.53 GK604.03 GK608.03 GK609.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30 GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00  GK655.00 GK656.00 GK657.00 GK661.00

110.

  320200001

 

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles slimnīca"

 30,01

GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00GK556.00 GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30 GK601.00 GK602.10 GK602.50 GK603.10 GK603.50 GK604.00 GK608.00 GK609.00 GK651.10 GK651.23 GK651.33 GK652.13 GK652.23 GK652.33 GK653.03 GK654.03  GK655.03 GK656.03 GK657.03 GK661.00

111.

  360120302

 

 Alūksnes rajona pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca"

 30,01

GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00GK556.00 GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30 GK601.00 GK602.10 GK602.50 GK603.10 GK603.50 GK604.00 GK608.00 GK609.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30 GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00 GK655.00 GK656.00 GK657.00 GK661.00

112.

  380120302

 

 Balvu rajona pašvaldības aģentūra "Balvu slimnīca"

 30,01

GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK551.00 GK552.13 GK552.50 GK553.00 GK555.03 GK556.03 GK557.03 GK558.03 GK560.33 GK561.13 GK561.23 GK561.33 GK601.00 GK602.13 GK602.53 GK603.13 GK603.53 GK604.03 GK608.03 GK609.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30 GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00 GK655.00 GK656.00 GK657.00 GK661.00

113.

  400120301

 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bauskas slimnīca"

 30,01

GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00GK556.00 GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30 GK601.00 GK602.10 GK602.50 GK603.10 GK603.50 GK604.00 GK608.00 GK609.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30 GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00 GK655.00 GK656.00 GK657.00 GK661.00

114.

  130020302

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca"

 30,01

GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00GK556.00 GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30 GK601.00 GK602.10 GK602.50 GK603.10 GK603.50 GK604.00 GK608.00 GK609.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30 GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00 GK655.00 GK656.00 GK657.00 GK661.00

115.

  420121101

 

 Cēsu rajona pašvaldības aģentūra "Cēsu rajona slimnīca"

 30,01

GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00GK556.00 GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30 GK601.00 GK602.13 GK602.53 GK603.13 GK603.53 GK604.03 GK608.03 GK609.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30 GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00 GK655.00 GK656.00 GK657.00 GK661.00

116.

  460121201

 

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dobeles un apkārtnes slimnīca"

 30,01

GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00GK556.00 GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30 GK601.00 GK602.10 GK602.50 GK603.10 GK603.50 GK604.00 GK608.00 GK609.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30 GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00 GK655.00 GK656.00 GK657.00 GK661.00

117.

  500120301

 

  Gulbenes rajona pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gulbenes slimnīca"

 30,01

GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00GK556.00 GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30 GK601.00 GK602.13 GK602.53 GK603.13 GK603.53 GK604.03 GK608.03 GK609.00 GK651.10 GK651.23 GK651.33 GK652.13 GK652.23 GK652.33 GK653.03 GK654.03  GK655.03 GK656.03 GK657.03 GK661.00

118.

  600200001

 

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslavas slimnīca"

30,01

GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00GK556.00 GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30 GK601.00 GK602.13 GK602.53 GK603.13 GK603.53 GK604.03 GK608.03 GK609.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30 GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00 GK655.00 GK656.00 GK657.00 GK661.00

119.

  620120301

 

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca"

30,01

GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00GK556.00 GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30 GK601.00 GK602.13 GK602.53 GK603.13 GK603.53 GK604.03 GK608.03 GK609.00 GK651.10 GK651.23 GK651.33 GK652.13 GK652.23 GK652.33 GK653.03 GK654.03  GK655.03 GK656.03 GK657.03 GK661.00

120.

  010040307

 

 Akciju sabiedrība "Latvijas Jūras medicīnas centrs"

30,01

GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00GK556.00 GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30 GK601.00 GK602.10 GK602.50 GK603.10 GK603.50 GK604.00 GK608.00 GK609.00 GK651.10 GK651.23 GK651.33 GK652.13 GK652.23 GK652.33 GK653.03 GK654.03  GK655.03 GK656.03 GK657.03 GK661.00

121.

  660121201

 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Limbažu slimnīca"

30,01

GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00GK556.00 GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30 GK601.00 GK602.10 GK602.50 GK603.10 GK603.50 GK604.00 GK608.00 GK609.00 GK651.10 GK651.23 GK651.33 GK652.13 GK652.23 GK652.33 GK653.03 GK654.03  GK655.03 GK656.03 GK657.03 GK661.00

122.

  680121201

 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ludzas rajona slimnīca"

30,01

GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00GK556.00 GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30 GK601.00 GK602.13 GK602.53 GK603.13 GK603.53 GK604.03 GK608.03 GK609.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30 GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00 GK655.00 GK656.00 GK657.00 GK661.00

123.

  700120304

 

 Madonas rajona pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas slimnīca"

30,01

GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00GK556.00 GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30 GK601.00 GK602.10 GK602.50 GK603.10 GK603.50 GK604.00 GK608.00 GK609.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30 GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00 GK655.00 GK656.00 GK657.00 GK661.00

124.

  740200008

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Ogres rajona slimnīca"

30,01

GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00GK556.00 GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30 GK601.00 GK602.10 GK602.50 GK603.10 GK603.50 GK604.00 GK608.00 GK609.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30 GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00 GK655.00 GK656.00 GK657.00 GK661.00

125.

  760200002

 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preiļu slimnīca"

30,01

 GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00GK556.00 GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30 GK601.00 GK602.10 GK602.50 GK603.10 GK603.50 GK604.00 GK608.00 GK609.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30 GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00 GK655.00 GK656.00 GK657.00 GK661.00

126.

  641521201

 

 Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Priekules slimnīca"

30,01

GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00GK556.00 GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30 GK601.00 GK602.13 GK602.53 GK603.13 GK603.53 GK604.03 GK608.03 GK609.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30 GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00 GK655.00 GK656.00 GK657.00 GK661.00

127.

  010020302

 

 Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 2.slimnīca"

30,01

GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.00 GK504.00 GK505.00 GK506.00 GK507.50 GK508.00 GK509.00 GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00GK556.00 GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30 GK601.00 GK602.10 GK602.50 GK603.10 GK603.50 GK604.00 GK608.00 GK609.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30 GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00 GK655.00 GK656.00 GK657.00 GK661.00

128.

  801600003

 Rīgas rajona pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas rajona slimnīca"

30,01

GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.00 GK504.00 GK505.00 GK506.00 GK507.50 GK508.00 GK509.00 GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00GK556.00 GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30 GK601.00 GK602.10 GK602.50 GK603.10 GK603.50 GK604.00 GK608.00 GK609.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30 GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00 GK655.00 GK656.00 GK657.00 GK661.00

129.

  840124801

 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs"

30,01

 GK401.10 GK401.20 GK401.30 GK402.00 GK403.00 GK404.00 GK405.10 GK405.20 GK405.30 GK406.00 GK408.10 GK408.20 GK408.30 GK410.10 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.00 GK451.10 GK452.10 GK454.10 GK501.50 GK502.00 GK504.00 GK505.00 GK506.00 GK507.50 GK508.00 GK509.00 GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00GK556.00 GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30 GK601.00 GK602.10 GK602.50 GK603.10 GK603.50 GK604.00 GK608.00 GK609.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30 GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00 GK655.00 GK656.00 GK657.00 GK661.00

130.

  010000234

 

  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu slimnīca"

30,01

GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00GK556.00 GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30 GK601.00 GK602.13 GK602.53 GK603.13 GK603.53 GK604.03 GK608.03 GK609.00 GK651.10 GK651.23 GK651.33 GK652.13 GK652.23 GK652.33 GK653.03 GK654.03  GK655.03 GK656.03 GK657.03 GK661.00

131.

  941520302

 

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca"

30,01

 GK401.10 GK401.20 GK401.30 GK402.00 GK403.00 GK404.00 GK405.10 GK405.20 GK405.30 GK406.00 GK408.10 GK408.20 GK408.30 GK410.10 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.00 GK451.10 GK452.10 GK454.10 GK501.50 GK502.00 GK504.00 GK505.00 GK506.00 GK507.50 GK508.00 GK509.00 GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00GK556.00 GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30 GK601.00 GK602.10 GK602.50 GK603.10 GK603.50 GK604.00 GK608.00 GK609.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30 GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00 GK655.00 GK656.00 GK657.00 GK661.00

132.

  880120304

  Talsu rajona pašvaldības akciju sabiedrība "Talsu slimnīca"

30,01

GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00GK556.00 GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30 GK601.00 GK602.13 GK602.53 GK603.13 GK603.53 GK604.03 GK608.03 GK609.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30 GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00 GK655.00 GK656.00 GK657.00 GK661.00

133.

  900120302

 

  Tukuma rajona padomes aģentūra "Tukuma slimnīca"

30,01

GK401.13 GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13 GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33 GK410.13 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03 GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00GK556.00 GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30 GK601.00 GK602.10 GK602.50 GK603.10 GK603.50 GK604.00 GK608.00 GK609.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30 GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00 GK655.00 GK656.00 GK657.00 GK661.00"

Piezīmes.

1. * Apmaksā pēc tāmes finansējuma principiem.

2. ** Pārprofilējamās ārstniecības iestādes, ar kurām aģentūra līgumus par stacionāro pakalpojumu sniegšanu slēdz līdz 2008.gada 31.decembrim."

 

21. Papildināt 24.pielikumu ar 1.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.12.

VSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"*"

22. Svītrot 24.pielikumā 1.5. un 2.20.apakšpunktu.

23. Papildināt 24.pielikumu ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme. * Reģionālā daudzprofilu slimnīca ar 2008.gada 1.augustu."

Ministru prezidents I.Godmanis

Veselības ministra vietā - iekšlietu ministrs M.Segliņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 2.augustu.

02.08.2008