Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.580

Rīgā 2008.gada 22.jūlijā (prot. Nr.52  5.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.883 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 7.panta pirmās daļas 3.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.883 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 174.nr.; 2007, 184.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 10.1 punktu aiz vārda "izstrādes" ar vārdiem "(izņemot gadījumu, ja teritorijas plānojuma grozījumus izstrādā šo noteikumu 47.1 punktā noteiktajā kārtībā)".

2. Papildināt 13.punkta ievaddaļu aiz vārda "institūcijām" ar vārdiem "(izņemot gadījumu, ja teritorijas plānojuma grozījumus izstrādā šo noteikumu 47.1 punktā noteiktajā kārtībā)".

3. Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Ja teritorijas plānojuma grozījumus izstrādā šo noteikumu 47.1 punktā noteiktajā kārtībā, vietējā pašvaldība pieprasa informāciju un/vai nosacījumus vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei no tām šo noteikumu 13.punktā minētajām institūcijām, kuru kompetenci skar normatīvajos aktos noteiktās izmaiņas vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas plānotajā (atļautajā) izmantošanā vai izmantošanas aprobe­žojumos."

4. Papildināt 42.punktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Gadījumā, ja teritorijas plānojuma grozījumus veic šo noteikumu 47.1 punktā noteiktajā kārtībā, plānošanas reģions atzinumu sniedz divu nedēļu laikā."

5. Papildināt IV nodaļu ar 47.1 punktu šādā redakcijā:

"47.1 Ja vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas plānotās (atļautās) izmantošanas vai izmantošanas aprobežojumu izmaiņas izriet no likuma vai Ministru kabineta noteikumiem un attiecīgais normatīvais akts neparedz vietējai pašvaldībai tiesības noteikt teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas aprobežojumu saturu, teritorijas plānojuma grozījumus izstrādā un apstiprina šādā kārtībā:

47.1 1.  pieņem šo noteikumu 29.punktā minēto lēmumu un apstiprina darba uzdevumu. Darba uzdevumā norāda:

47.1 1.1. teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes pamatojumu;

47.1 1.2. institūcijas, no kurām saņemama informācija un/vai nosacījumi;

47.1 1.3. pasākumus sabiedrības informēšanai par attiecīgajiem grozīju­miem;

47.1 2. paziņojumu par teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu divu nedēļu laikā no šo noteikumu 29.punktā minētā lēmuma pieņemšanas dienas publicē vietējā laikrakstā (ja nepieciešams, arī rajona laikrakstā, kurš tiek izdots ne retāk kā reizi nedēļā) un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

47.1 3. izstrādāto vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju:

47.1 3.1. ne mazāk kā divas nedēļas izstāda sabiedrībai pieejamā vietā un laikā vietējā pašvaldībā vai tās institūcijā. Vietējā laikrakstā (ja nepieciešams, arī rajona laikrakstā, kurš tiek izdots ne retāk kā reizi nedēļā) publicē informāciju par vietu un laiku, kur var iepazīties ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju;

47.1 3.2. iesniedz darba uzdevumā minētajām institūcijām atzinuma sniegšanai. Institūcijas atzinumu sniedz divu nedēļu laikā;

47.1 4. veic darba uzdevumā minētos pasākumus sabiedrības informē­šanai;

47.1 5. pēc atzinumu saņemšanas un izvērtēšanas izstrādes vadītājs vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju iesniedz izskatīšanai vietējās pašvaldības domē (padomē). Vietējās pašvaldības dome (padome) pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

47.1 5.1. noteikt vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju par galīgo redakciju un nosūtīt attiecīgajam plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai;

47.1 5.2. pilnveidot teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju, ja institūciju atzinumos izteiktas iebildes, un atkārtoti nosūtīt darba uzdevumā minētajām institūcijām atzinuma sniegšanai (institūcijas atzinumu sniedz divu nedēļu laikā);

47.1 6.  teritorijas plānojuma grozījumus apstiprina šo noteikumu 45.punktā noteiktajā kārtībā."

Ministru prezidents I.Godmanis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 2.augustu.

02.08.2008