Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.527

Rīgā 2008.gada 8.jūlijā (prot. Nr.47  24.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.541 "Naftas produktu rezerves izveidošanas un uzglabāšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma 72.pantu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.541 "Naftas produktu rezerves izveidošanas un uzglabāšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 102.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.4. naftas produktu apjomu, ko komersants uzglabā citā Eiropas Savie­nības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī atbilstoši šo noteikumu 7.3. un 7.4.apakšpunktam, ja tas nepārsniedz vairāk par 75 % no komersanta veidoto rezervju apjoma."

2.  Papildināt 7.1.apakšpunktu aiz vārda "atrodas" ar vārdiem "rezervju pakalpojuma sniedzēja".

3.  Papildināt 7.2.apakšpunktu aiz vārda "atrodas" ar vārdiem "rezervju uzglabāšanas pakalpojuma sniedzēja".

4. Izteikt 7.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.3. rezervju uzglabāšanas pakalpojumu Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, kas ietver komersantam piederošu naftas produktu uzglabāšanu cita komersanta valdījumā esošās stacionārās naftas produktu uzglabāšanas tvertnēs, kuras atrodas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts teritorijā un atbilst attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts normatīvo aktu prasībām;".

5. Papildināt noteikumus ar 7.4.apakš­punktu šādā redakcijā:

"7.4. rezervju pakalpojumu, kas ietver rezervju izveidi un uzglabāšanu un ko sniedz Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēts komersants, kura valdījumā ir attiecīgās dalībvalsts normatīvo aktu prasībām atbilstošas stacionāras naftas produktu uzglabāšanas tvertnes Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts teritorijā, kas atrodas attiecīgās dalībvalsts speciālajā atļaujā (licencē) vai atļaujā norādītajā vietā, un kura īpašumā ir pakalpojuma sniegšanai pietiekams naftas produktu apjoms."

6. Papildināt 10.punkta ievaddaļu aiz skaitļa "7.3." ar vārdu un skaitli "un 7.4.".

7. Papildināt 10.3.apakšpunktu aiz vārdiem "uzglabāšanas pakalpojumu" ar vārdiem "vai rezervju pakalpojumu".

8. Papildināt 11.punktu aiz skaitļa "7.3." ar vārdu un skaitli "un 7.4.".

9. Papildināt 14.2.1.apakšpunktu aiz skaitļa "7.1." ar vārdu un skaitli "un 7.4.".

10. Papildināt 14.2.2.apakšpunktu aiz skaitļa "7.2." ar vārdu un skaitli "un 7.3.".

11. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Valsts ieņēmumu dienests katru mēnesi (līdz aiznākamā mēneša desmitajam datumam pēc mēneša, par kuru sniedz informāciju) apkopo šo noteikumu 14.punktā minētajos pārskatos sniegtos datus."

12. Papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Ja Valsts ieņēmumu dienests, veicot kontroli sadarbībā ar attiecīgo Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsti, konstatē rezerves neatbilstību šo noteikumu prasībām vai šo noteikumu 7.3. un 7.4.apakšpunktā minēto rezervju uzglabāšanas pakalpojumu vai rezervju pakalpojumu līgumu noteikumiem, komersants, kuram ir pienākums izveidot un uzglabāt attiecīgās rezerves, piecu darbdienu laikā pēc rēķina saņemšanas sedz visus izdevumus, kas saistīti ar kontroles veikšanu attiecīgajā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī."

13. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.541

Pārskats par naftas produktu (degvielas) rezervēm

Pielikuma teksts .DOC formātā pieejams šeit

PIE-KN-527_PAGE_2.JPG (35684 bytes)

PIE-KN-527_PAGE_3.JPG (31345 bytes)

PIE-KN-527_PAGE_4.JPG (45038 bytes)

PIE-KN-527_PAGE_5.JPG (44653 bytes)

PIE-KN-527_PAGE_6.JPG (17636 bytes)

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 2.augustu.

02.08.2008