Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"

Izdarīt likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 1997, 6.nr.; 2001, 1.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 21.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt visā likumā vārdu "(padome)" attiecīgā locījumā.

2. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums".

3. Izteikt 1. un 2.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Likuma mērķis

Šis likums reglamentē republikas pilsētas domes un novada domes (turpmāk - dome) deputātu tiesības un pienākumus (turpmāk - pilnvaras), kā arī garantijas, kas nodrošina šo pilnvaru realizāciju.

2.pants. Deputāta pilnvaru laiks

Deputāta pilnvaras sākas ar jaunievēlētās domes pirmās sēdes dienu vai ar brīdi, kad Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43.pantā noteiktajā kārtībā iepriekšējā deputāta vietā stājas nākamais kandidāts no attiecīgā saraksta.

Deputāta pilnvaras izbeidzas ar nākamā sasaukuma domes pirmās sēdes dienu vai ar pagaidu administrācijas izveidošanu atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 24.panta noteikumiem."

4. Izteikt 3.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) ar dienu, kad likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums, ar kuru konstatēts fakts, ka deputāts ir ievēlēts, pārkāpjot Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā noteiktos ierobežojumus;".

5. Izteikt 3.1 panta piekto daļu šādā redakcijā:

"Ja domes deputāts uz laiku nolicis deputāta pilnvaras, viņa vietā Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43.pantā noteiktajā kārtībā stājas nākamais kandidāts."

6. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"Deputāta darbība republikas pilsētā vai novadā".

7. 15.1 pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus "domes (padomes)" ar vārdiem "domes vai padomes";

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "pilsētas domes" ar vārdiem "vēlētas rajona padomes";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"Pašvaldība veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personu, kurai ir piešķirts un tiek izmaksāts pabalsts un kura nav sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai neveic par laikposmu, kurā persona ir nestrādājošs invalīds. Par savlaicīgi neveiktajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām pensiju apdrošināšanai netiek aprēķināta nokavējuma nauda. Kārtību, kādā veicamas un atmaksājamas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personu, kura saņem pabalstu, un šo iemaksu apmēru, kā arī kārtību, kādā reģistrējams minēto personu valsts pensijas kapitāls, nosaka Ministru kabinets."

8. Izteikt pārejas noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.septembrim izdod šā likuma 15.1 panta sestajā daļā minētos noteikumus."

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā, bet šā likuma 7. un 8.pants - nākamajā dienā pēc likuma izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 17.jūlijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2008.gada 30. jūlijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju, bet šā likuma 7. un 8.pants - ar 2008.gada 31.jūliju.

01.07.2009