Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.29

Daugavpilī 2008.gada 12.jūnijā (prot. Nr.11, 5.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2002.gada 12.septembra saistošajos noteikumos Nr.6 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 9.panta pirmās daļas 3.punktu

 

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2002.gada 12.septembra saistošajos noteikumos Nr.6 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētā" šādus grozījumus:

1. izteikt 2.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.1. organizē sadzīves atkritumu, to skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem savā administratīvajā teritorijā";

2. izslēgt 2.2. apakšpunktu;

3. izteikt 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3. Daugavpils pilsētas pašvaldība izvēlas un slēdz līgumu ar jaunu komersantu, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu tās teritorijā, publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, tikai pēc iepriekšējā līguma darbības termiņa beigām, nodrošinot pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību.";

4. papildināt noteikumus ar 2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.6. Daugavpils pilsētas teritorija netiek dalīta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās.";

5. papildināt 4.2. apakšpunkta pirmo teikumu aiz komata ar vārdiem: "kuram noslēgts līgums ar pašvaldību";

6. papildināt noteikumus ar 4.7.apakšpunktu un 4.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.7. Vasarnīcas vai vasaras mītnes (tajā skaitā dārzkopības biedrības teritorijā esošas vasarnīcas vai vasaras mītnes) īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa pilnvarota persona par laika periodu, kurā uzturas vasarnīcā, ievērojot šos noteikumus, noslēdz līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu ar komersantu, kuram ir noslēgts līgums ar pašvaldību, kā arī sedz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

4.8. Atkritumu radītājiem, kuri atbilstoši normatīvajiem aktiem atbrīvoti no dabas resursu nodokļa maksāšanas par atsevišķu veidu atkritumu apsaimniekošanu vai kuri piedalās atsevišķu veidu atkritumu apsaimniekošanas sistēmās, ir tiesības slēgt līgumu ar komersantu, kuru izvēlējies pats atkritumu radītājs, par šķirotu sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, par to informējot vietējo pašvaldību."

7. 6.1.apakšpunktā:

- izslēgt vārdu "sadarbības";

- papildināt pirmo teikumu aiz komata ar vārdiem: "atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai.";

8. izteikt 9.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi) nosaka Daugavpils pilsētas pašvaldība, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp pašvaldību un komersantu, kurš izvēlēts publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Līdz jaunu līgumu noslēgšanai ar komersantu, kurš izvēlēts publiskā iepirkumā, tarifu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi) apstiprina regulators."

9. izslēgt 9.4. apakšpunktu;

10. papildināt Pārejas noteikumus ar 13.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.2. Daugavpils pilsētas pašvaldība informē atkritumu radītājus par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tā noslēgusi līgumu par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu tās teritorijā."

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Strode

18.07.2008