Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā

Izdarīt Komercdarbības atbalsta kontroles likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 2.nr.; 2004, 9.nr.; 2006, 24.nr.; 2007, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Šā likuma termini un jēdzieni lietoti Padomes 1999.gada 22.marta regulas (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 93.panta piemērošanai (turpmāk - Padomes regula Nr. 659/1999), Komisijas 2006.gada 24.oktobra regulas (EK) Nr. 1628/2006 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu valstu reģionālajam ieguldījumu atbalstam (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1628/2006) un citu uz Padomes 1998.gada 7.maija regulas (EK) Nr. 994/98 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 92. un 93.pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu (turpmāk - Padomes regula Nr. 994/98), pamata izdoto Komisijas regulu izpratnē."

2. Izslēgt 8.panta ceturtajā daļā, 10.panta otrās daļas 3.punktā, 13.panta pirmajā daļā un 41.panta otrajā daļā vārdus un skaitļus "Nr.68/2001, Nr.70/2001, Nr.2204/2002, Nr.363/2004, Nr. 364/2004".

3. Izslēgt 23.panta astotajā daļā vārdus un skaitļus "kas atbilst Komisijas regulas Nr. 364/2004 1.pielikumā ietvertajai definīcijai".

4. Izteikt 36.pantu šādā redakcijā:

"36.pants. Mazām un vidējām komercsabiedrībām pieļaujamais atbalsts

(1) Lai komercsabiedrība saņemtu atbalstu, kas pieļaujams mazām un vidējām komercsabiedrībām, tai jādeklarē sava atbilstība mazai (sīkai) vai vidējai komercsabiedrībai. Mazo (sīko) un vidējo komercsabiedrību deklarēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2) Mazām un vidējām komercsabiedrībām papildus citiem šajā likumā un uz Padomes regulas Nr. 994/1998 pamata izdotajās Komisijas regulās noteiktajiem atbalsta pasākumiem var apstiprināt atbalstu jaunu normatīvu ieviešanai vides aizsardzībā.

(3) Pēc jauno vides aizsardzībai noteikto normatīvu pieņemšanas mazām un vidējām komercsabiedrībām var apstiprināt atbalstu ieguldījumiem līdz 15 procentiem no šā likuma 32.panta trešajā daļā noteiktajām izmaksām, lai ieviestu jaunos normatīvus."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Līdz šā likuma 36.panta pirmajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta noteikumi Nr.546 "Noteikumi par saimnieciskās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši sīko, mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

6. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Komisijas 2006.gada 16.novembra direktīvas 2006/111/EK par dalībvalstu un publisku uzņēmumu finansiālo attiecību pārredzamību, kā arī par dažu uzņēmumu finanšu pārredzamību."

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 3.jūlijā.

Valsts prezidenta vietā

Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2008.gada 15.jūlijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2008.gada 29.jūliju.

29.07.2008