Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2018. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.488

Rīgā 2008.gada 30.jūnijā (prot. Nr.44 53.§)
Noteikumi par zvērinātu notāru reģistru un grāmatu formu un to vešanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Notariāta likuma 64.pantu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka zvērinātu notāru reģistru un grāmatu formu un to vešanas kārtību.

II. Reģistrs visu zvērināta notāra taisīto aktu un apliecinājumu ierakstīšanai

2. Zvērināts notārs aktu un apliecinājumu ierakstīšanai paredzēto reģistru (turpmāk – reģistrs) ved elektroniskā veidā. Reģistru sadala ailēs saskaņā ar Notariāta likumu.

3. Reģistru veido, izmantojot Latvijas Zvērinātu notāru padomes (turpmāk – padome) izveidoto datorprogrammu, kas nodrošina, lai notariālās darbības reģistrēšanas numurs un datums reģistrā parādītos automātiski un nebūtu labojams. Reģistra numerāciju katru gadu uzsāk no jauna.

(Grozīts ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 279)

4. Ja reģistra ierakstā nepieciešami labojumi, zvērināts notārs reģistra ierakstu labo, laboto ierakstu saglabā un reģistra 8.ailē atzīmē, ka ieraksts labots.

5. Ja reģistra ieraksts ir saglabāts nepamatoti, zvērināts notārs reģistra ierakstu anulē, anulēto ierakstu saglabā un reģistra 8.ailē atzīmē, ka ieraksts anulēts. Reģistra ieraksta numuru atkārtoti neizmanto.

6. Komersants, ar kuru Padome ir noslēgusi attiecīgu līgumu, veido reģistra datu rezerves kopijas. Kopijas veido ne retāk kā reizi nedēļā, pēdējā darbdienā. Rezerves kopiju nesējus glabā vietā, kas aizsargāta no apkārtējās vides nelabvēlīgās ietekmes.

7. (Svītrots ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 279)

8. (Svītrots ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 279)

9. (Svītrots ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 279)

III. Notariālo aktu grāmata

10. Visus zvērināta notāra papīra formā taisītos notariālos aktus, kā arī to dokumentu apliecinātos norakstus, uz kuriem zvērināts notārs apliecinājis uzrādīšanas laiku un kurus uzrādītājs vēlējies ierakstīt notariālo aktu grāmatā, Notariāta likumā noteiktajā kārtībā hronoloģiskā secībā ievieto notariālo aktu grāmatā. Elektronisko notariālo aktu grāmatu veido no reģistra ierakstiem pievienotajiem elektroniskajiem notariālajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 279)

11. Ja papīra formā taisītās notariālo aktu grāmatas apjoms pārsniedz 250 lapas vai tās biezums ir lielāks par trim centimetriem, veido vairākus šīs grāmatas sējumus.

(Grozīts ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 279)

12. Zvērināts notārs visus papīra formā taisītās notariālo aktu grāmatas sējumus par iepriekšējo gadu līdz kārtējā gada 31.martam nogādā Latvijas Zvērinātu notāru padomei. Latvijas Zvērinātu notāru padome tos pārbauda un taisa slēguma uzrakstu Notariāta likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 11.01.2011. noteikumu Nr. 28 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 279)

13. Zvērināts notārs pēc saviem ieskatiem var nogādāt papīra formā taisītās notariālo aktu grāmatas sējumus pārbaudei un slēguma uzraksta taisīšanai Latvijas Zvērinātu notāru padomei arī kārtējā gada laikā.

(MK 11.01.2011. noteikumu Nr. 28 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 279)

IV. Glabājumu grāmata

14. Glabājumu grāmatu zvērināts notārs ved elektroniski saskaņā ar Notariāta likumu.

(Grozīts ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 279)

15. (Svītrots ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 279)

16. Ierakstus glabājumu grāmatā numurē secīgi pēc kārtas.

V. Vekseļu protesta aktu grāmata

17. Vekseļu protesta aktu grāmatu veido Notariāta likumā noteiktie dokumenti.

18. Ja vekseļu protesta aktu grāmatas apjoms pārsniedz 250 lapas vai tās biezums ir lielāks par trim centimetriem, veido vairākus šīs grāmatas sējumus. Kārtējam gadam beidzoties, to caurauklo un apliecina Notariāta likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 15.05.2018. noteikumu Nr. 279 redakcijā)

19. Līdz 2018. gada 30. jūnijam izveidotos reģistru izdruku sējumus sagatavo un apliecina atbilstoši kārtībai, kāda bija spēkā līdz 2018. gada 30. jūnijam.

(MK 15.05.2018. noteikumu Nr. 279 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs A.Šlesers

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
01.07.2018