Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.461

Rīgā 2008.gada 17.jūnijā (prot. Nr.42 63.§)
Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 3.maija noteikumos Nr.310 “Noteikumi par amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts tiešās pārvaldes iestādēs”
Izdoti saskaņā ar Darba likuma 62.panta septīto daļu un
Valsts civildienesta likuma 36.panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 3.maija noteikumos Nr.310 “Noteikumi par amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts tiešās pārvaldes iestādēs” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 75.nr.; 2006, 39.nr.; 2007, 73.nr.) grozījumu un izteikt 1.pielikuma II nodaļas “Amatu saimju raksturojums” 25.punktu šādā redakcijā:

25. Konsultēšana

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst Ministru kabineta locekļu konsultatīvās amatpersonas un citi amati, kuru veicēju pienākumos ir sniegt konsultatīvu un administratīvu atbalstu Ministru kabineta loceklim

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic Ministru kabineta locekļa palīga pienākumus

• Gatavo Ministru kabineta loceklim nepieciešamos informatīvos materiālus

• Nodrošina informatīvo un administratīvo saikni ar iestādes struktūrvienībām un citām iestādēm un institūcijām

• Var izstrādāt Ministru kabineta locekļa darba grafiku

• Koordinē Ministru kabineta locekļa informācijas plūsmu

• Seko Ministru kabineta locekļa lēmumu un rīkojumu izpildei iestādes struktūrvienībās

• Organizē Ministru kabineta locekļa tikšanās, sarunas un darba apspriedes

• Pēc Ministru kabineta locekļa rīkojuma piedalās sēdēs un apspriedēs

• Ministru kabineta locekļa uzdevumā veic saraksti ar citām institūcijām un privātpersonām

II

Veic padomnieka vai konsultanta pienākumus noteiktā nozarē, kura nedalās apakšnozarēs vai politikas jomās

• Sniedz Ministru kabineta loceklim padomus par valsts politikas izstrādi un īstenošanu attiecīgajā nozarē vai konkrētā politikas jomā

• Sniedz padomus un konsultē par likumu un citu normatīvo aktu projektu izstrādāšanas un normatīvo dokumentu izpildes kontroles jautājumiem

• Piedalās specializācijai atbilstošās sanāksmēs, semināros un konferencēs

• Uztur kontaktus ar citām iestādēm un institūcijām

• Var piedalīties iestādes vai struktūrvienības vadības sanāksmēs, kā arī Ministru kabineta locekļa uzdevumā organizēt atsevišķas sanāksmes

III

Veic padomnieka vai konsultanta pienākumus noteiktā nozarē, kura dalās vairākās apakšnozarēs vai politikas jomās. Konsultē īpaši sarežģītos jautājumos, pārzina vienu vai vairākas apakšnozares (darba pienākumu veikšanai nepieciešama vairāk nekā piecu gadu darba pieredze attiecīgajā nozarē)

• Sniedz Ministru kabineta loceklim padomus par valsts politikas izstrādi un īstenošanu attiecīgajā nozarē, kura dalās vairākās apakšnozarēs vai politikas jomās

• Sniedz konsultācijas jautājumos, kur nepieciešama dziļa vairāku apakšnozares darbības jomu pārzināšana

• Ministru kabineta locekļa uzdevumā pārstāv Ministru kabineta locekļa viedokli citās valsts institūcijās, darba grupās, konsul­tatīvajās padomēs un sanāksmēs

• Var izteikt Ministru kabineta locekļa viedokli plašsaziņas līdzekļos ar attiecīgā Ministru kabineta locekļa pilnvarojumu

• Var vadīt Ministru kabineta locekļa biroju vai koordinēt I un II līmeņa konsultatīvo un administratīvo amatpersonu darbu

IV

Veic Ministru prezidenta biroja vadītāja pienākumus

• Organizē un vada Ministru prezidenta biroja (turpmāk – birojs) darbu, koordinē pārējo Ministru kabineta locekļu biroju sadarbību

• Sadarbībā ar Valsts kanceleju nodrošina Rīcības plāna par Ministru kabineta iecerēto darbību izstrādi un koordināciju

• Nosaka biroja darbinieku pienākumu sadali un kontrolē pienākumu izpildi

• Sniedz konsultācijas Ministru prezidentam politikas plānošanas un analīzes jautājumos

• Izvērtē Ministru kabinetam un Ministru prezidentam iesniegto tiesību aktu projektu un citu priekšlikumu atbilstību valdības politikai

• Ministru prezidenta uzdevumā pārstāv Ministru prezidenta viedokli citās valsts institūcijās, darba grupās, konsultatīvajās padomēs un sanāksmēs

• Uztur kontaktus ar Valsts prezidenta Kanceleju, Saeimas institūcijām, politisko partiju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, Ministru kabineta locekļu parlamentārajiem sekretāriem un padomniekiem, Ministru prezidenta ārštata padomniekiem, Valsts kancelejas direktoru un amatpersonām

• Nodrošina Ministru prezidenta vizītēm un sarunām nepieciešamo informāciju”

2. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

Ministru prezidenta vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš

Finanšu ministrs A.Slakteris
01.01.2009