Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Izdarīt Valsts pārvaldes iekārtas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta 11.punktu šādā redakcijā:

“11) privātpersona — fiziskā persona, privāto tiesību juridiskā persona vai šādu personu apvienība.”

2. Izslēgt 19.panta otrās daļas 4.punktā vārdus “valsts ministra”.

3. Izslēgt 21.pantu.

4. Izslēgt 32.panta otrajā daļā vārdus “valsts ministrs”.

5. Aizstāt 37.panta ceturtajā daļā vārdus “kuras izdotu” ar vārdu “kurai”.

6. Izteikt 74.panta tekstu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets un Ministru kabineta loceklis iekšējos normatīvos aktus izdod saskaņā ar šo likumu un Ministru kabineta iekārtas likumu. Ministru kabineta locekļa instrukciju un ieteikumu projekti tiek saskaņoti ar Tieslietu ministriju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

7. 75.pantā:

izslēgt ceturtās daļas otro teikumu;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Projekts uzskatāms par saskaņotu arī tad, ja mēneša laikā no tā nosūtīšanas dienas nav saņemti rakstveida iebildumi, izņemot šā likuma 77.panta pirmajā daļā minēto gadījumu.

8. Papildināt likumu ar 76.1 pantu šādā redakcijā:

“76.1 pants. Instrukciju un ieteikumu projektu saskaņošanas kārtība

Ministru kabineta locekļa, tiešās pārvaldes iestādes un atvasinātas publiskas personas orgāna, iestādes vai amatpersonas instrukciju un ieteikumu projektu saskaņošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

9. Papildināt likumu ar trīspadsmito nodaļu šādā redakcijā:

“XIII nodaļa

Citi noteikumi

95.pants. Prasības normatīvo aktu sagatavošanā

Ministru kabinets nosaka svarīgākās juridiskās tehnikas prasības, kuras tiešās pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas un pastarpinātās pārvaldes iestādes ievēro, sagatavojot normatīvo aktu projektus.”

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 12.jūnijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2008.gada 20.jūnijā
01.07.2008