Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.385

Rīgā 2008.gada 2.jūnijā (prot. Nr.36 17.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumos Nr.878 “Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi sedz ar mācībām saistītos izdevumus, un šo izdevumu atmaksāšanas kārtība”
Izdoti saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu
pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas
likuma 17.panta otro, trešo, ceturto un piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumos Nr.878 “Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi sedz ar mācībām saistītos izdevumus, un šo izdevumu atmaksāšanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 181.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 12.punktā vārdus “un tos nepabeidz” ar vārdiem “vai tos nepabeidz”.

2. Papildināt 13.punktu aiz vārda “akadēmijā” ar vārdiem “pilna laika studijās”.

3. Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

“13.1 Ja amatpersona iegūst otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību Latvijas Policijas akadēmijā nepilna laika studijās, ar izglītības iegūšanu saistītie izdevumi ir studiju vietas bāzes izmaksu kopsumma par visu profesionālās izglītības ieguves laiku, kas noteikta, ņemot vērā nepilna laika studijām aprēķi­nātās studiju izmaksu koeficientu vērtības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem.”

4. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

“16. Ja amatpersonu pārceļ uz Iekšlietu ministrijas sistēmas vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes izglītības iestādi vai ja amatpersona, nepārtraucot dienesta pienākumu pildīšanu, iegūst profesionālo izglītību Iekšlietu ministrijas sistēmas vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes izglītības iestādē par valsts budžeta līdzekļiem, izglītības iestādes vadītājs un attiecīgās iestādes vadītājs slēdz ar amatpersonu trīspusēju līgumu par profesionālās izglītības ieguvi un dienestu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē. Ja amatpersona pirms mācību uzsākšanas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu padotībā esošajā koledžā vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes izglītības iestādē nav dienējusi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādē vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē, līgumu ar viņu slēdz koledžas direktors vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes izglītības iestādes vadītājs un tās iestādes vadītājs, kuras padotībā atrodas attiecīgā koledža, vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes vadītājs.”

5. Papildināt 17.3.apakšpunktu aiz skaitļa “13.” ar skaitļiem “13.1, 14.”.

6. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

“18. Amatpersona, kura profesionālo izglītību iegūst par valsts budžeta līdzekļiem un kuru atskaita no profesionālās izglītības iestādes nesekmības dēļ (izņemot gadījumu, ja nesekmība saistīta ar veselības traucējumiem), disciplīnas pārkāpumu dēļ vai pēc pašas vēlēšanās, pilnā apmērā atmaksā izglītības iestādei ar profesionālās izglītības iegūšanu saistītos faktiskos izdevumus.”

7. Aizstāt 19.punktā vārdus “atmaksā izglītības iestādei” ar vārdiem “atmaksā iestādei”.

8. Papildināt noteikumus ar 23.1 un 23.2 punktu šādā redakcijā:

“23.1 Amatpersona 10 darbdienu laikā iesniedz iestādē ar izglītības iestādi noslēgtā studiju līguma kopiju.

23.2 Iestāde, kas amatpersonu nosūtījusi profesionālās izglītības iegūšanai valsts akreditētā augstākās izglītības iestādē vai profesionālās izglītības iestādē ārvalstīs, apmaksā izglītības iestādes izsniegto mācību maksas rēķinu, mācību maksu pārskaitot uz rēķinā norādīto izglītības iestādes kontu kredītiestādē.”

Ministru prezidents I.Godmanis

Iekšlietu ministrs M.Segliņš
06.06.2008