Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 29. aprīļa noteikumus Nr. 463 "Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi".

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

1999.gada 7.septembrī Noteikumi Nr. 315

Rīgā (prot. Nr. 45 5.§)

Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar

Augu aizsardzības likuma

5.panta 5.punktu, 8.panta sesto daļu,

9.panta otro daļu un 10.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu, glabāšanu un lietošanu, tirdzniecības vietām izvirzāmos kritērijus, personu pienākumus un tiesības, kā arī augu aizsardzības līdzekļu aprites kārtību un kontroli.

2. Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli nodrošina Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori.

II. Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšana

3. Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšana aptver šādus aprites posmus:

3.1. ievešanu (importu);

3.2. tirdzniecību;

3.3. piegādi par brīvu vai par samaksu.

4. Augu aizsardzības līdzekļu ievešanu kontrolē Sanitārā robežinspekcija robežkontroles punktā vai muitas noliktavā (atkarībā no muitošanas vietas). Muitas procedūras var noformēt tikai pēc minētās kontroles.

5. Augu aizsardzības līdzekļus, kuri nav reģistrēti, izņemot Augu aizsardzības likuma 7.panta otrajā daļā minētos gadījumus, vai kuriem nav ražotāja marķējuma latviešu valodā, nosūta atpakaļ uz eksportētājvalsti.

6. Septiņu dienu laikā pēc augu aizsardzības līdzekļa ievešanas importētājs iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā ražotāja izsniegtu augu aizsardzības līdzekļa kvalitātes sertifikātu.

7. Augu aizsardzības līdzekļu izplatītājam aizliegts:

7.1. izplatīt augu aizsardzības līdzekļus personām, kuras jaunākas par 18 gadiem;

7.2. izplatīt pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus personām, kurām nav apliecības par augu aizsardzības zināšanu minimuma apgūšanu (1.pielikums);

7.3. izplatīt augu aizsardzības līdzekļus, kuru iesaiņojums ir bojāts vai bez marķējuma, kā arī ja marķējums ir nesalasāms, bojāts vai ar izdzēstiem uzrakstiem;

7.4. pārbērt vai pārliet augu aizsardzības līdzekļus citā iepakojumā.

8. Augu aizsardzības līdzekļu izplatītājs sniedz konsultāciju par augu aizsardzības līdzekļa lietošanas un uzglabāšanas noteikumiem, kā arī par nepieciešamajiem drošības pasākumiem.

9. Šo noteikumu 8.punktā minēto konsultāciju sniedz izplatītājs, kas saņēmis Valsts augu aizsardzības dienesta izsniegtu augu aizsardzības konsultanta apliecību (2.pielikums).

10. Augu aizsardzības līdzekļus izvieto, tirgo un uzglabā speciāli iekārtotā tirdzniecības vietā (veikalā, noliktavā).

11. Augu aizsardzības līdzekļus aizliegts tirgot:

11.1. izmantojot tirdzniecības automātus vai pašapkalpošanās sistēmas;

11.2. gadatirgos, izstādēs, izbraukuma tirdzniecībā, ielu tirdzniecības vietās, tirgos.

12. Augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības vietā aizliegta tirdzniecība ar pārtikas produktiem, lopbarību un medikamentiem (izņemot gadījumus, ja augu aizsardzības līdzekļi izvietoti atsevišķā telpā).

13. Tirdzniecības vietā augu aizsardzības līdzekļus izvieto atsevišķi no citām precēm slēgtā skapī vai plauktā. Gaistošus augu aizsardzības līdzekļus drīkst izvietot tikai labi vēdināmās telpās.

14. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas ieved vai izplata augu aizsardzības līdzekļus, veic augu aizsardzības līdzekļu uzskaiti, kuri saņemti, atrodas tirdzniecības vietā, bojāti vai kuriem beidzies derīguma termiņš.

15. Individuālajiem lietotājiem izplatītos pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus izplatītājs reģistrē lietotājiem izplatīto augu aizsardzības līdzekļu uzskaites žurnālā, atzīmējot pircēja vārdu, uzvārdu, apliecības numuru (1.pielikums), pārdotā augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu un daudzumu.

16. Žurnālā reģistrētās ziņas individuālais lietotājs apliecina ar parakstu.

17. Darījumos, kuros izmanto preču pavadzīmi-rēķinu, šo noteikumu 15.punktā minēto uzskaiti var veikt datorizēti.

18. Izplatītājs katra kalendāra gada beigās inventarizē augu aizsardzības līdzekļus, pārbauda to iesaiņojumu un derīguma termiņu.

19. Augu aizsardzības līdzekļu izplatītājs nodrošina iespēju Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoriem iepazīties ar šajos noteikumos minētajiem uzskaites datiem, kā arī kontrolēt tirdzniecības un uzglabāšanas vietas.

III. Augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšana

20. Augu aizsardzības līdzekļus uzglabā speciāli iekārtotā tirdzniecības vietas daļā (turpmāk - uzglabāšanas vieta), ievērojot augu aizsardzības līdzekļa ražotāja noteiktos uzglabāšanas apstākļus un temperatūras režīmu.

21. Par augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanas vietām aizliegts izmantot pagrabus un degvielas noliktavas, kā arī dzīvojamās vai administratīvās telpas.

22. Pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus uzglabāšanas vietā krauj un kārto vismaz divas personas.

23. Uzglabāšanas vietā nedrīkst atrasties nepiederošas personas.

24. Uzglabāšanas vietā aizliegts uzglabāt pārtikas produktus, lopbarību un medikamentus.

25. Pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus uzglabā atsevišķā slēgtā, ugunsdrošā telpā.

26. Ja uzglabāšanas vietā kopā ar augu aizsardzības līdzekļiem tiek glabātas citas preces, augu aizsardzības līdzekļus norobežo no pārējām precēm vai izvieto tos aizslēdzamos skapjos, nodrošinot atbilstošu ventilāciju.

27. Augu aizsardzības līdzekļus nedrīkst novietot tieši uz grīdas. Augu aizsardzības līdzekļus novieto plauktos (statīvos) vai uz paliktņiem. Starp plauktu vai paliktņu rindām atstāj ne mazāk kā metru platas ejas. Ja augu aizsardzības līdzekļus novieto plauktā (ar vai bez paliktņiem), krāvuma augstums nedrīkst pārsniegt 2,5 m. Ja augu aizsardzības līdzekļus novieto ar paliktņiem uz grīdas, krāvuma augstums uz viena paliktņa nedrīkst pārsniegt 1,3 m. Ja augu aizsardzības līdzekļu paliktņus novieto vienu uz otra, kopējais krāvuma augstums nedrīkst pārsniegt 2,6 m.

28. Uzglabāšanas vietu iekārto atbilstoši šādām tehniskajām prasībām:

28.1. ieklāj grīdu no ūdensnecaurlaidīga materiāla vai betona;

28.2. ierīko ventilāciju ar atbilstošu gaisa cirkulāciju bez gaisa kondicionēšanas;

28.3. ierīko ūdensvadu vai speciālas ierīces roku mazgāšanai.

29. Uzglabāšanas vietu iekārto atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem.

30. Uzglabāšanas vietā izvieto labi redzamus uzrakstus uz balta pamata ar ne mazāk kā 10 cm augstiem burtiem tumši sarkanā krāsā "UZMANĪBU, PESTICĪDI" un "NESMĒĶĒT, NEĒST, NEDZERT".

31. Augu aizsardzības līdzekļus, kuriem beidzies derīguma termiņš, kuru kvalitāte neatbilst reģistrācijas nosacījumiem, kuru marķējums neatbilst normatīvo aktu prasībām vai kuriem bojāts iepakojums, uzglabā atsevišķi. Šo līdzekļu glabāšanas vietā izvieto uzrakstu uz balta pamata ar ne mazāk kā 10 cm augstiem burtiem tumši sarkanā krāsā "PĀRDOT AIZLIEGTS". Augu aizsardzības līdzekļus, kuru iepakojums ir bojāts, likvidē.

32. Uzglabāšanas vietu nodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (piemēram, respiratoru, aizsargbrillēm, cimdiem), absorbējošu vielu un inventāru, kas nepieciešams glābšanas pasākumiem, ja izbirst vai izlīst augu aizsardzības līdzekļi.

33. Uzglabāšanas vietā novieto labi redzamus norādījumus par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu, kā arī tās personas uzvārdu, adresi un telefona numuru, ar kuru var sazināties, ja noticis nelaimes gadījums vai avārija.

IV. Augu aizsardzības līdzekļu pārvadāšana

34. Augu aizsardzības līdzekļi ir pārvadājami oriģinālā nebojātā, marķētā iepakojumā.

35. Aizliegts pārvadāt pārtikas produktus, lopbarību un medikamentus vienā kravas nodalījumā ar augu aizsardzības līdzekļiem.

36. Augu aizsardzības līdzekļu vietējos un tranzīta pārvadājumus veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz bīstamo kravu pārvadājumiem.

V. Augu aizsardzības līdzekļu lietošana

37. Augu aizsardzības līdzekļu lietotāja pienākums ir ievērot marķējuma tekstā norādītās prasības.

38. Augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot tikai to kultūraugu aizsardzībai un tikai pret tiem kaitīgajiem organismiem, kas norādīti marķējumā, precīzi ievērojot norādītās devas, kultūrauga vai kaitīgā organisma attīstības stadiju, apstrāžu skaitu sezonā, nogaidīšanas laiku no pēdējās apstrādes līdz ražas novākšanai un ierobežojumus attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību.

39. Pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājs veic apstrādāto kultūraugu uzskaiti, norādot apstrādāto platību, apstrādes datumu, lietotā augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu un devu.

40. Vietā, kurā strādā ar augu aizsardzības līdzekļiem, aizliegts uzturēties nepiederošām personām.

41. Augu aizsardzības līdzekļus uzglabā oriģinālā iepakojumā ražotāja noteiktajos uzglabāšanas apstākļos, ievērojot Augu aizsardzības likuma 9.panta trešajā daļā minētās prasības.

42. Lietojot augu aizsardzības līdzekļus, aizliegts:

42.1. iesaistīt darbā personas līdz 18 gadu vecumam, grūtnieces un mātes, kuras baro bērnu ar krūti;

42.2. izmantot bojātas vai nenoregulētas augu aizsardzības mašīnas;

42.3. atstāt bez uzraudzības sagatavotus darba šķidrumus un neizlietotus augu aizsardzības līdzekļus;

42.4. kombinēt vai jaukt dažādus augu aizsardzības līdzekļus, ja tas nav norādīts to marķējumā;

42.5. izliet smidzināšanai paredzētā darba šķidruma atlikumu (to izsmidzina uz apstrādātā lauka, desmitkārtīgi atšķaidot).

43. Aizliegts izmantot izlietoto augu aizsardzības līdzekļu iepakojumus. Līdz iznīcināšanai tos glabā kopā ar augu aizsardzības līdzekļiem.

44. Ja augu aizsardzības līdzekļa marķējumā ir norāde "Toksisks bitēm", augu aizsardzības līdzekļa lietotājs trīs dienas pirms sējumu vai stādījumu apstrādes ar šo līdzekli brīdina bišu saimju īpašniekus divu kilometru rādiusā no apstrādājamās vietas.

45. Lietojot augu aizsardzības līdzekļus sēklu kodināšanā, ievēro šādus drošības pasākumus:

45.1. sēklas kodina kodināšanas iekārtās, speciāli iekārtotās telpās vai laukumos;

45.2. atklātos laukumos sēklas drīkst kodināt tikai tad, ja vēja ātrums nepārsniedz 3 m/s;

45.3. kodināšanas darbos iesaistītās personas izmanto individuālos aizsardzības līdzekļus;

45.4. kodināto sēklu pārpalikumus uzglabā sausā aizslēgtā noliktavā atsevišķi no pārtikas un lopbarības graudiem, iepakojumā ar norādi "KODINĀTS", kodinātas sēklas drīkst izplatīt tikai tādos iepakojumos, kuru marķējumā ir norāde "KODINĀTS";

45.5. pēc sēklu kodināšanas un sējas pabeigšanas kodināšanas vietu, sēklu kodināšanas iekārtas, sējmašīnas, sēklu iepildītājus un citas iekārtas, kurām ir bijusi saskare ar kodinātām sēklām, kā arī individuālos aizsardzības līdzekļus neitralizē, ievērojot norādes attiecīgās kodnes marķējumā;

45.6. kodinātās sēklas aizliegts lietot pārtikā, izbarot dzīvniekiem un putniem, kā arī mazgāt vai attīrīt no kodnes, lai tās realizētu pārtikas vai lopbarības vajadzībām;

45.7. kodinātās sēklas uz izsējas vietu drīkst vest tikai šo noteikumu 45.4.apakšpunktā minētajos iepakojumos vai speciālos sējmašīnu uzpildītājos, kā arī sējmašīnu tvertnēs.

46. Lietojot augu aizsardzības līdzekļus sējumu un stādījumu apsmidzināšanai, ievēro šādus drošības pasākumus:

46.1. augus drīkst apsmidzināt, ja vēja ātrums nepārsniedz 4 m/s;

46.2. nepieciešams sekot smidzinātāja darba kvalitātei, kā arī preparāta izlietojumam;

46.3. izmantojot muguras smidzinātāju, strādājošie izvietojas piecu līdz sešu metru attālumā cits no cita, ievērojot vēja virzienu.

47. Izmantojot aerosola ģeneratoru, ievēro šādus drošības pasākumus:

47.1. atklātā vietā aerosola ģeneratoru drīkst lietot, ja vēja ātrums nepārsniedz 2 m/s. To drīkst lietot dārzos vai mežos, kas atrodas ēku un mājlopu novietņu aizvēja pusē;

47.2. telpās aerosola ģeneratoru drīkst lietot, ja iespējama telpu hermētiska noslēgšana. Aerosola ģeneratoru novieto vismaz 5 m attālumā no apstrādājamās telpas, telpā atvieno elektrības padevi. Pēc ekspozīcijas laika beigām telpas vēdina 24 stundas;

47.3. personālu nodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem;

47.4. aizliegts lietot atklātu uguni un smēķēt.

Ministru prezidents A.Šķēle

Zemkopības ministra vietā -

vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Balodis

1PIELN~1.GIF (52844 BYTES)

2PIELN~1.GIF (46474 BYTES)

11.09.1999