Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.314

Rīgā 2008.gada 28.aprīlī (prot. Nr.27 22.§)
Izdoti saskaņā ar Ieroču aprites likuma 8.panta piekto daļu,
15.pantu, 21.panta pirmo daļu, 22.panta trešo daļu, 25.panta otro daļu,
26.panta sesto daļu, 28.panta pirmo daļu, 32.panta divpadsmito daļu,
34.panta devīto daļu, 44.panta septīto un astoto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumos Nr.159 “Ieroču, munīcijas un gāzes pistoļu (revolveru) iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un kolekciju veidošanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 49.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

“Izdoti saskaņā ar Ieroču aprites likuma 8.panta piekto daļu, 15.pantu, 21.panta pirmo daļu, 22.panta trešo daļu, 25.panta otro daļu, 26.panta sesto daļu, 28.panta pirmo daļu, 32.panta divpadsmito daļu, 34.panta devīto daļu, 44.panta septīto un astoto daļu”.

2. Svītrot 1.4.apakšpunktu.

3. Papildināt noteikumus ar 12.10.apakš­punktu šādā redakcijā:

“12.10. Valsts meža dienesta izziņu par to, ka persona mednieku eksaminācijas komisijā ir nokārtojusi praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra – vītņstobra medību šaujamieroci (B vai C kategorijas garstobra–vītņstobra medību šaujamieroča iegādei medībām), izņemot personas, kurām šo noteikumu 11.punktā minētā iesnieguma iesniegšanas dienā ir šāds šaujamierocis vai tas ir bijis reģistrēts pēdējo piecu gadu laikā.”

4. Svītrot 90.punkta pirmajā teikumā vārdus “un (ja tas konstruktīvi paredzēts) izjauktā”.

5. Papildināt noteikumus ar 101.9. un 101.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

“101.9. medību norises vietā citai fiziskai personai, kurai ir kompetentas institūcijas izsniegta attiecīgas kategorijas medību šaujamieroča glabāšanas atļauja, – medību šaujamieroča lietošanai medībās, ja ieroča īpašnieks piedalās šajās medībās. Medību pārskatā norāda abu mednieku vārdu, uzvārdu, attiecīgā medību šaujamieroča numuru un glabāšanas atļaujas numuru;

101.10. lauksaimniecības dzīvnieka nogalināšanas vietā citai fiziskai personai, kurai ir kompetentas institūcijas izsniegta attiecīgas kategorijas medību šaujamieroča glabāšanas atļauja, – medību šaujamieroča lietošanai lauksaimniecības dzīvnieku nogalināšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzību, ja ieroča īpašnieks piedalās šajā procesā. Medību šaujamieroča nodošanas žurnālā norāda medību šaujamieroča nodošanas datumu, abu fizisko personu vārdu, uzvārdu, attiecīgā medību šaujamieroča numuru un glabāšanas atļaujas numuru. Medību šaujamieroča nodošanas žurnālu iekārto un glabā lauksaimniecības dzīvnieka īpašnieks vai turētājs. Medību šaujamieroča nodošanas žurnāls ir cauršūts, ar numurētām lapām, un to glabā piecus gadus.”

6. Svītrot 132., 133. un 134.punktu.

7. Aizstāt 135.punktā skaitļus un vārdus “128., 130. un 134.punktā” ar skaitļiem un vārdiem “128. un 130.punktā”.

8. Aizstāt 137.punkta ievaddaļā skaitļus un vārdus “125., 129. un 133.punktā” ar skaitļiem un vārdiem “125. un 129.punktā”.

9. Svītrot 137.1.apakšpunktu.

10. Aizstāt 179.punkta ievaddaļā skaitļus un vārdus “127.14.apakšpunktā un 134.punktā” ar vārdiem un skaitli “un 127.14.apakšpunktā”.

11. Svītrot 275.2.apakšpunktā vārdus “kas saskaņots ar Valsts meža dienestu”.

12. Svītrot 278.1.apakšpunktā vārdu “veidu”.

13. Svītrot 278.2.apakšpunktā vārdus “vēstuli ar”.

14. Papildināt 290.2.apakšpunktu aiz vārda “Republiku” ar vārdiem “ja attiecīgās ārvalsts normatīvie akti paredz šādas atļaujas izsniegšanas nepieciešamību”.

15. Svītrot 290.6.apakšpunktu.

Ministru prezidents I.Godmanis

Iekšlietu ministra vietā – finanšu ministrs A.Slakteris
01.05.2008