Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.08.2009. - 10.12.2015. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.307

Rīgā 2008.gada 28.aprīlī (prot. Nr.27 13.§)
Noteikumi par Adrešu klasifikatoru

1. Noteikumi nosaka Adrešu klasifikatoru (turpmāk – klasifikators).

2. Klasifikators ir sistematizēts adresācijas objektu saraksts, kurā katram adresācijas objektam piešķirts unikāls adresācijas objekta kods. Klasifikatora mērķis ir nodrošināt vienotu adresācijas objektu uzskaiti un nepārprotamu jebkura adresācijas objekta identifikāciju Latvijas Republikā.

3. Klasifikatoru uztur un tā datus aktualizē Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā, vienlaikus saglabājot vēsturiskos datus par adresācijas objektiem, to tipiem un kodiem, kas uzkrāti atbilstoši uzkrāšanas laikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.821)

4. Adresācijas objektus klasifikatorā klasificē pēc to tipiem, ņemot vērā administratīvo teritoriju, teritoriālo vienību, apdzīvotu vietu, ielu nosaukumu, ēku, reāli nodalītu ēku daļu, apbūvei paredzētu zemesgabalu nosaukumu vai numuru un telpu grupu numuru savstarpējo hierarhiju.

5. Katram adresācijas objektu tipam piešķir trīszīmju kodu intervālā no 101 līdz 199 (1.pielikums).

6. Saites starp adresācijas objektu tipiem (2.pielikums) nosaka, pamatojoties uz šādiem pamatprincipiem:

6.1. hierarhiski augstākais adresācijas objekts ir Latvijas Republika;

6.2. katrs adresācijas objekts, izņemot Latvijas Republiku, ir saistīts ar vienu hierarhiski augstākam adresācijas objektu tipam atbilstošu adresācijas objektu.

7. Katram adresācijas objektam neatkarīgi no adresācijas objekta tipa piešķir unikālu adresācijas objekta kodu.

8. Adresācijas objekta kods ir Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas automātiski ģenerēts deviņzīmju skaitlis robežās no 100000000 līdz 999999999.

9. Adresācijas objekta kods ir nemainīgs visu adresācijas objekta pastāvēšanas laiku neatkarīgi no izmaiņām administratīvajā un teritoriālajā iedalījumā un nosaukuma vai numura maiņas.

10. Mainoties adresācijas objekta tipam, adresācijas objektam piešķir jaunu adresācijas objekta kodu.

11. Adresācijas objektam, kas beidzis pastāvēt, piešķirto adresācijas objekta kodu citam adresācijas objektam atkārtoti nepiešķir, un to saglabā Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā.

12. Klasifikatoru publicē un nodod lietotājiem elektroniskā veidā.

Ministru prezidents I.Godmanis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.307
Adresācijas objektu tipi

Nr.
p.k.

Adresācijas objektu tips

Adresācijas objektu tipa kods

1.

Latvijas Republika

101

2.

Rajons

102

3.

Novads

113

4.

Pilsēta (tajā skaitā – republikas pilsēta, rajona pilsēta, novada pilsēta)

104

5.

Pagasts, pilsētas lauku teritorija (tajā skaitā– novada pagasts, novada pilsētas lauku teritorija)

105

6.

Ciems (tajā skaitā – viensētu grupa)

106

7.

Iela

107

8.

Ēka, reāli nodalīta ēkas daļa, apbūvei paredzēts zemesgabals

108

9.

Telpu grupa

109

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.307
Saites starp adresācijas objektu tipiem

(Pielikums MK 28.07.2009. noteikumu Nr.821 redakcijā)

Nr.

p.k.

Adresācijas objektu tips

Adresācijas objektu tipa kods

Hierarhiski augstāko adresācijas objektu tips

Hierarhiski augstāko adresācijas objektu tipa kods

1.

Latvijas Republika

101

2.

Novads

113

Latvijas Republika

101

3.

Pilsēta

104

Latvijas Republika

101

Novads

113

4.

Novada pagasts, novada pilsētas lauku teritorija

105

Novads

113

5.

Ciems

106

Novads

113

Novada pagasts, novada pilsētas lauku teritorija

105

6.

Iela

107

Pilsēta

104

Ciems

106

7.

Viensēta, ēka, reāli nodalīta ēkas daļa, apbūvei paredzēta zemes vienība, viensēta

108

Novads

113

Pilsēta

104

Novada pagasts, novada pilsētas lauku teritorija

105

Ciems

106

Iela

107

8.

Telpu grupa

109

Ēka, reāli nodalīta ēkas daļa, viensēta

108

01.08.2009