Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.295

Rīgā 2008.gada 21.aprīlī (prot. Nr.25 33.§)
Izdoti saskaņā ar Sporta likuma 6.panta piektās daļas 2.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.195 "Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 45.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"4. Padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes reizi gadā veic sporta ārsts. Sporta ārsts:".

2. Aizstāt 4.1.apakšpunkta ievaddaļā vārdu "aparāta" ar vārdu "sistēmas".

3. Izteikt 4.1.5. un 4.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.5. fizisko un funkcionālo spēju novērtēšana pēc EUROFIT metodes - bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi, kā arī sportistiem, kas ir jaunāki par 18 gadiem (nepilngadīgiem sportistiem);

4.1.6. citu ārstniecības personu atzinumi;".

4. Izteikt 4.2.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"4.2. nosūta sportistu vai bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi pie ģimenes ārsta vai uz šādu Sporta medicīnas valsts aģentūras (turpmāk - aģentūra) ārstniecības personu konsultācijām:".

5. Aizstāt 4.2.3. un 4.2.7.apakšpunktā vārdu "aparāta" ar vārdu "sistēmas".

6. Papildināt 4.5.apakšpunktu aiz vārda "sportistiem" ar vārdiem "nepilngadīgu sportistu".

7. Aizstāt 4.6.apakšpunktā vārdus "sporta ārstam, kurš" ar vārdiem "sporta izglītības iestādē, sporta klubā vai sporta federācijā strādājošai ārstniecības personai, kura".

8. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Lai izvērtētu organisma veselību, fizisko un funkcionālo stāvokli, sporta treniņu (nodarbību) periodā veic:

5.1. papildu profilaktiskās medicīniskās pārbaudes sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi pēc akūtas slimības vai traumas, hroniskas slimības paasinājuma vai vismaz sešus mēnešus ilga sporta treniņu (nodarbību) pārtraukuma:

5.1.1. sporta ārsts vai ģimenes ārsts atbilstoši kompetencei:

5.1.1.1. veic sirds un asinsvadu sistēmas, elpošanas sistēmas un nervu sistēmas novērtēšanas testus;

5.1.1.2. ja nepieciešams, nosūta sportistu vai bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi pie attiecīgās kompetentās ārstniecības personas;

5.1.1.3. sniedz pieaugušajiem sportistiem, nepilngadīgu sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi vecākiem (aizbildņiem) atzinumus par veiktās pārbaudes rezultātiem un ieteikumus par ārstnieciski profilaktiskajiem pasākumiem;

5.1.1.4. sniedz ārstniecības personai, kura aprūpē sportistu vai bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi, šo noteikumu 5.1.1.3.apakšpunktā minēto atzinumu;

5.1.1.5. informē sporta speciālistu par veiktās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes rezultātiem;

5.1.2. sporta ārsts sniedz pieaugušajiem sportistiem, nepilngadīgu sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi vecākiem (aizbildņiem), kā arī sporta speciālistam atzinumu par optimālu fizisko slodzi;

5.2. veic posma profilaktiskās medicīniskās pārbaudes sportistiem pirms sporta sacensībām:

5.2.1. sporta ārsts vai ģimenes ārsts atbilstoši kompetencei:

5.2.1.1. veic sirds un asinsvadu sistēmas, elpošanas sistēmas un nervu sistēmas novērtēšanas testus;

5.2.1.2. ja nepieciešams, nosūta sportistu pie attiecīgās kompetentās ārstniecības personas;

5.2.1.3. sniedz pieaugušajiem sportistiem un nepilngadīgu sportistu vecākiem (aizbildņiem) atzinumus par veiktās pārbaudes rezultātiem un ieteikumus par ārstnieciski profilaktiskajiem pasākumiem;

5.2.1.4. informē sporta speciālistu par veiktās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes rezultātiem;

5.2.2. sporta ārsts sniedz pieaugušajiem sportistiem, nepilngadīgu sportistu vecākiem (aizbildņiem) un sporta speciālistam atzinumus par optimālu fizisko slodzi;

5.3. veic kārtējās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes sportistiem sporta treniņu (nodarbību) vietā. Atbilstoši plānam, kas saskaņots ar sporta izglītības iestādes, sporta kluba vai sporta federācijas vadītāju, sporta ārsts:

5.3.1. veic sirds un asinsvadu sistēmas, elpošanas sistēmas un nervu sistēmas novērtēšanas testus;

5.3.2. ja nepieciešams, nosūta sportistu pie attiecīgās kompetentās ārstniecības personas aģentūrā vai pie ģimenes ārsta;

5.3.3. nosaka sporta treniņu (nodarbību) izraisīto slimību, gūto traumu un organisma patoloģisko izmaiņu cēloņus;

5.3.4. sniedz pieaugušajiem sportistiem un nepilngadīgo sportistu vecākiem (aizbildņiem) atzinumus par kārtējās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes rezultātiem un ieteikumus par ārstnieciski profilaktiskajiem pasākumiem un optimālu fizisko slodzi;

5.3.5. informē sporta speciālistu par profilaktiskās medicīniskās pārbaudes rezultātiem un optimālu fizisko slodzi;

5.4. veic medicīniski pedagoģiskos novērojumus un novērtē atsevišķa sporta treniņa (nodarbības) ietekmi uz sportistu vai bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi (tajā skaitā III veselības grupā iedalīto bērnu) organismu. Atbilstoši plānam, kas saskaņots ar sporta izglītības iestādes, sporta kluba vai sporta federācijas vadītāju, sporta ārsts:

5.4.1. novērtē sporta treniņa (nodarbības) apstākļus un organizāciju;

5.4.2. novērtē sporta treniņa (nodarbības) slodzes ietekmi uz veselību un organisma funkcionālo stāvokli;

5.4.3. novērtē sporta treniņa (nodarbības) efektivitāti, fiziskās slodzes atbilstību fiziskajai attīstībai, organisma funkcionālajam stāvoklim, funkcionālās rezerves organismā pēc sporta treniņa (nodarbības);

5.4.4. sniedz sporta speciālistam atzinumu par medicīniski pedagoģiskā novērojuma rezultātiem, sporta treniņā (nodarbībā) izmantoto līdzekļu atbilstību fiziskajai sagatavotībai un plānotajam mērķim, kā arī sniedz ieteikumus par optimālu fizisko slodzi;

5.5. sporta ārsts vai ģimenes ārsts atbilstoši kompetencei veic ar fizisko aktivitāti un sportu saistīto slimību un traumu diagnostiku, ārstēšanu un rehabilitāciju, ja nepieciešams, iesaistot citas ārstniecības personas."

9. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Sporta izglītības iestādē, sporta klubā vai sporta federācijā strādājoša sertificēta ārstniecības persona (piemēram, māsa, ārsta palīgs, fizioterapeits), kura tālākizglītības kursos apguvusi zināšanas sporta medicīnā un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpē, atbilstoši kompetencei sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi:

5.1. plāno un sadarbībā ar sporta speciālistiem organizē profilaktiskās medicīniskās pārbaudes (padziļinātās, papildu, posma, kārtējās);

5.12. veic antropometrijas mērījumus;

5.13. organizē un veic ārstu noteiktās manipulācijas;

5.14. nodrošina higiēnas prasību ievērošanu un kontroli;

5.15. veic sporta traumatisma cēloņu novēršanas pasākumus un kontroli;

5.16. veic sportistu, bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi un nepilngadīgu sportistu, viņu vecāku, kā arī sporta speciālistu izglītošanu veselības veicināšanas, saglabāšanas, slimību profilakses un antidopinga jautājumos;

5.17. nodrošina sadarbību un informācijas apriti starp ārstniecības personām un ārstniecības iestādēm, kas iesaistītas sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpē;

5.18. nodrošina pirmo medicīnisko palīdzību;

5.19. piedalās sporta sacensību medicīniskajā aprūpē;

5.110. dokumentē, apkopo un analizē veikto darbu sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpē un medicīniskajā uzraudzībā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

10. Izteikt 6.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1.2. neirologa atzinums, ja sportists vai bērns vēlas nodarboties ar boksu, kikboksu, karatē, taekvondo, džudo, sambo, brīvo cīņu, motosportu, izpletņu lēkšanu, alpīnismu, klinšu kāpšanu, bobsleju, kamaniņu sportu, skeletonu, kalnu slēpošanu, snovbordu, frī­stailu, skeitbordu, ūdens sporta veidiem - peldēšanu, zemūdens sportu, akadēmisko airēšanu, kanoe airēšanu, smaiļošanu, airēšanas slalomu, burāšanu, ūdensslēpošanu, ūdens motosportu, jūras daudzcīņu;".

11. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Pieaugušo sportistu veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību finansē no šo sportistu un trešo personu finanšu līdzekļiem."

12. Izteikt 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8. Sporta izglītības iestādē, sporta klubā vai sporta federācijā strādājošā ārstniecības persona izdara ierakstus par veselības aprūpes pasākumiem, kas veikti sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi, sportista vai bērna ar paaugstinātu fizisko slodzi medicīniskajā kartē (2.pielikums). Medicīnisko karti glabā attiecīgi ārstniecības, sporta izglītības iestādē, sporta klubā vai sporta federācijā 10 gadus pēc pēdējā ieraksta veikšanas.

9. Sporta izglītības iestādē, sporta klubā vai sporta federācijā strādājošā ārstniecības persona par sporta treniņu (nodarbību) un sporta sacensību laikā sniegto veselības aprūpi izdara ierakstus sporta treniņu (nodarbību) un sporta sacensību medicīniskās aprūpes reģistrācijas žurnālā (3.pielikums) (žurnālu glabā attiecīgi sporta izglītības iestādē, sporta klubā vai sporta federācijā divus gadus pēc pēdējā ieraksta veikšanas) un sporta treniņos (nodarbībās) un sporta sacensībās sniegtās medicīniskās palīdzības reģistrācijas žurnālā (4.pielikums) (žurnālu glabā attiecīgi sporta izglītības iestādē, sporta klubā vai sporta federācijā 10 gadus pēc pēdējā ieraksta veikšanas)."

13.  Papildināt 10.punkta otro teikumu aiz vārdiem "ierakstītā vēstulē" ar vārdiem "vai elektroniskā dokumenta veidā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu".

14. Papildināt 10.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ziņojumu aģentūra glabā 10 gadus."

15. Izteikt 2.pielikuma II un III nodaļu šādā redakcijā:

16. Izteikt 2.pielikuma VI nodaļu šādā redakcijā:

PIE-KN295_PAGE_2.JPG (38115 bytes)

17. Izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

 

"3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.marta noteikumiem Nr.195

PIE-KN295_PAGE_3.JPG (61813 bytes)

18. Aizstāt 5.pielikuma 13.punktā vārdus "Paraksts un tā atšifrējums" ar vārdiem un simbolu "Paraksts un tā atšifrējums**".

19. Aizstāt 5.pielikuma 14.punktā vārdus "Aizpildīšanas datums" ar vārdiem un simbolu "Aizpildīšanas datums**".

20. Papildināt 5.pielikumu ar piezīmi šādā redakcijā:

"**Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

21. Izteikt 6.pielikumu šādā redakcijā:

"6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.marta noteikumiem Nr.195

PIE-KN295_PAGE_4.JPG (98427 bytes)

PIE-KN295_PAGE_5.JPG (94818 bytes)

Ministru prezidents I.Godmanis

Veselības ministrs I.Eglītis
24.04.2008