Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.127

Rīgā 2008.gada 16.aprīlī (prot.Nr.15, 5.p.)

Par akciju sabiedrībai "Komēta" Energoapgādes regulēšanas padomes izsniegtās licences Nr.21009 siltumenerģijas ražošanai anulēšanu

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2008.gada 25.martā saņēma un izvērtēja akciju sabiedrības "Komēta", vienotais reģistrācijas numurs: 40003091552, juridiskā adrese: Gulbju iela 4, Rīga, LV-1004, (turpmāk - AS "Komēta") 2008.gada 1.marta iesniegumu (2008.gada 1.marta vēstule Nr.01/35) ar lūgumu anulēt Energoapgādes regulēšanas padomes izsniegto licenci Nr.21009 siltumenerģijas ražošanai katlumājā Gulbju ielā 4, Rīgā (turpmāk - licence Nr.21009).

Komisija konstatē un secina:

1. Energoapgādes regulēšanas padome 1997.gada 31.jūlijā ir izsniegusi AS "Komēta" licenci Nr.21009 siltumenerģijas ražošanai katlumājā Gulbju ielā 4, Rīgā, uz laiku līdz 2017.gada 30.jūlijam.

2. AS "Komēta" lūgumu anulēt licenci Nr.21009 pamato ar to, ka AS "Komēta" pārtraukusi realizēt katlumājā Gulbju ielā 4, Rīgā, saražoto siltumenerģiju akciju sabiedrībai "Rīgas siltums" un dzīvokļu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai "Priedes" un citu saražotās siltumenerģijas lietotāju nav.

3. 2008.gada 9.aprīlī Komisijas pārstāvji kopā ar AS "Komēta" pārstāvi apsekoja katlumāju Gulbju ielā 4, Rīgā, un konstatēja, ka siltumenerģijas ražošana ir pārtraukta (pārbaudes akts Nr.46E).

4. AS "Komēta" lūgums anulēt licenci Nr.21009 ir pamatots un atbilst Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi".

5. AS "Komēta" pilnvarotais pārstāvis Komisijas padomes sēdē uzturēja savu lūgumu anulēt licenci Nr.21009.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.punktu un otro daļu, 18.panta trešās daļas 4.punktu un piekto daļu,

 

padome nolemj:

anulēt ar 2008.gada 16.aprīli AS "Komēta" Energoapgādes regulēšanas padomes izsniegto licenci Nr.21009 siltumenerģijas ražošanai katlumājā Gulbju ielā 4, Rīgā.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

16.04.2008