Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā

Izdarīt Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10.nr.; 2006, 9.nr.; 2007, 3., 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4.panta otro daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) risku vadības politika;".

2. 5.pantā:

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Kārtību, kādā atzīst Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par atbalsta shēmām noteiktos savstarpējās atbilstības konsultāciju pakalpojumu sniedzējus, lauksaimniecības produktu savācējus un pirmos pārstrādātājus, kā arī lauksaimniekus, kuri savā saimniecībā izmanto vai pārstrādā enerģētiskos kultūraugus, nosaka Ministru kabinets.";

izslēgt sesto daļu;

aizstāt devītajā daļā vārdu "pieteikums" ar vārdu "iesniegums".

3. Aizstāt 9.panta pirmajā daļā vārdus "Ražotāju grupas veido, lai" ar vārdiem "Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos noteiktā ražotāju grupa, kura reģistrēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ieguvusi juridiskās personas statusu un kura izveidota, lai".

4. Papildināt II nodaļu ar 12.1 pantu šādā redakcijā:

"12.1 pants. Lauksaimniecības risku vadība

(1) Lauksaimniecības risku vadība nodrošina efektīvu sistēmu lauksaimniecības ražošanas risku radīto zaudējumu kompensēšanai.

(2) Kārtību, kādā tiek administrēts un uzraudzīts lauksaimniecības risku fonds, kā arī kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas šajā fondā un no tā izmaksātas kompensācijas, nosaka Ministru kabinets."

5. Papildināt 13.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Zemkopības ministrija katru gadu nodrošina lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina sagatavošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 5.decembra regulu (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā. Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina sagatavošanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.septembrim izdod šā likuma 12.1 panta otrajā daļā paredzētos noteikumus."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 13.martā.
Valsts prezidenta vietā Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
Rīgā 2008.gada 26.martā
27.03.2008