Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Izdarīt Lauku atbalsta dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2001, 13.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 2.nr.; 2006, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4.panta pirmo daļu ar 24.punktu šādā redakcijā:

"24) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā administrē lauksaimniecības risku fondu."

2. Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Intervences pasākumu finansēšanai izmanto šim mērķim paredzētos valsts budžeta līdzekļus. Intervencē iepirkto produktu realizācijas ieņēmumi izmantojami, lai turpmāk finansētu intervences un valsts atbalsta pasākumus lauksaimniecībā."

3. Papildināt 15.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Dienesta kontroles sistēmas darbība saskaņā ar Komisijas 2006.gada 21.jūnija regulas (EK) Nr. 885/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes regulu (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz maksājumu aģentūru un citu struktūru akreditāciju un ELGF un ELFLA grāmatojumu noskaidrošanu, 3.pantā noteikto ticamības deklarāciju nodrošina akreditācijas kritēriju ievērošanu un maksājumu pamatotību vismaz 98 procentu apjomā no attiecīgajā finanšu gadā Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda vai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ietvaros veikto maksājumu kopsummas."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 13.martā.
Valsts prezidenta vietā Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
Rīgā 2008.gada 26.martā
27.03.2008