Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 28.12.2009. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.134

Rīgā 2008.gada 12.martā (prot. Nr.15 2.§)
Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai

1. Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 12.panta ceturto daļu un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta otro daļu nodot privatizācijai šādus valsts īpašuma objektus:

1.1. nekustamo īpašumu “Mežaine” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6278 003 0068) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6278 003 0068) un 24 būves (būvju kadastra apzīmējumi 6278 003 0068 001, 6278 003 0068 004, 6278 003 0068 005, 6278 003 0068 014, 6278 003 0068 015, 6278 003 0068 016, 6278 003 0068 017, 6278 003 0068 018, 6278 003 0068 019, 6278 003 0068 020, 6278 003 0068 021, 6278 003 0068 022, 6278 003 0068 023, 6278 003 0068 024, 6278 003 0068 025, 6278 003 0068 026, 6278 003 0068 027, 6278 003 0068 028, 6278 003 0068 029, 6278 003 0068 030, 6278 003 0068 031, 6278 003 0068 032, 6278 003 0068 034 un 6278 003 0068 035), zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6278 003 0070) un būvi (būves kadastra apzīmējums 6278 003 0070 001), zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6278 003 0089) un 39 būves (būvju kadastra apzīmējumi 6278 003 0089 001, 6278 003 0089 002, 6278 003 0089 004, 6278 003 0089 007, 6278 003 0089 008, 6278 003 0089 009, 6278 003 0089 010, 6278 003 0089 011, 6278 003 0089 013, 6278 003 0089 014, 6278 003 0089 015, 6278 003 0089 016, 6278 003 0089 017, 6278 003 0089 018, 6278 003 0089 021, 6278 003 0089 022, 6278 003 0089 023, 6278 003 0089 024, 6278 003 0089 025, 6278 003 0089 026, 6278 003 0089 027, 6278 003 0089 028, 6278 003 0089 030, 6278 003 0089 031, 6278 003 0089 032, 6278 003 0089 034, 6278 003 0089 038, 6278 003 0089 039, 6278 003 0089 041, 6278 003 0089 042, 6278 003 0089 043, 6278 003 0089 045, 6278 003 0089 047, 6278 003 0089 048, 6278 003 0089 049, 6278 003 0089 050, 6278 003 0089 052, 6278 003 0089 054 un 6278 003 0089 055), zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6278 003 0109) un būvi (būves kadastra apzīmējums 6278 003 0064 001) – Kuldīgas rajona Raņķu pagastā;

1.2. divas garāžas (būvju kadastra apzīmējumi 01000920021 093 un 01000920021 096) Rīgā, Šmerļa ielā 5.

(Grozīts ar MK 28.12.2009. rīkojumu Nr.930)

2. Finanšu ministrijai, kuras valdījumā atrodas šā rīkojuma 1.punktā minētie valsts īpašuma objekti, likumā noteiktajā kārtībā nodot un valsts akciju sabiedrībai “Privatizācijas aģentūra” pārņemt tos savā valdījumā, sastādīt attiecīgus pieņemšanas un nodošanas aktus.

3. Valsts akciju sabiedrībai “Privatizācijas aģentūra” šā rīkojuma 1.punktā minētos valsts īpašuma objektus ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Privatizācijas aģentūras personā.

4. Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 12.panta ceturto un sesto daļu noteikt, ka pircējs, norēķinoties par ēkām un būvēm, 80 procentu apmērā maksā latos un 20 procentu apmērā – privatizācijas sertifikātos.

5. Šā rīkojuma 1.punktā minēto valsts īpašumu objektu sastāvā esošo zemes vienību privatizācijai var izmantot īpašuma kompensācijas sertifikātus. Maksāšanas kārtību un maksāšanas līdzekļu attiecību noteikt saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 30.pantu.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
28.12.2009