Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.75

Rīgā 2008.gada 5.februārī (prot. Nr.7 33.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 3.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 103.nr.; 2005, 100., 103.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.19., 1.25., 1.26., 1.27., 1.28., 1.30., 1.31., 1.33., 1.34., 1.36., 1.41., 1.42., 1.43., 1.44., 1.45., 1.46., 1.48., 1.49., 1.50. un 1.52.apakšpunktu.

2. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Transportlīdzekļa vadītājam ir tiesības uzzināt viņa vadītā transportlīdzekļa apturēšanas iemeslu, kā arī tās amatpersonas vārdu, uzvārdu un amatu, kura to apstādinājusi."

3. Papildināt noteikumus ar 12.1punktu šādā redakcijā:

"12.1 Īslaicīgi braukt pa ceļu ārpus apdzīvotām vietām, ja tas nepieciešams ceļa vai tilta šķērsošanai, atļauts tricikliem un kvadricikliem, kuru izmantošanu ceļu satiksmē izgatavotājs nav paredzējis, kā arī sniega motocikliem, kas reģistrēti Ceļu satiksmes drošības direkcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu reģistrāciju, bet kurus to ražotājs nav paredzējis izmantošanai ceļu satiksmē. Braucot pa ceļu, kā arī ārpus tā vadītājam jādara viss iespējamais, lai tiktu nodrošināta satiksmes drošība."

4. Papildināt 33.4.apakšpunktu aiz vārdiem "policijas darbinieka" ar vārdiem "Autotransporta inspekcijas amatpersonas (pasažieru un kravas autopārvadājumu kontroles laikā)".

5. Izteikt 35.punktu šādā redakcijā:

"35. Mehāniskā transportlīdzekļa vadītājam jābūt klāt šādiem dokumen­tiem, kas jāiedod pārbaudei pēc policijas darbinieku, Autotransporta inspekcijas amatpersonu (pasažieru un kravas autopārvadājumu kontroles laikā), robežsargu (uz valsts robežas vai pierobežā) vai muitas darbinieku (muitas zonā) pieprasījuma:

35.1. vadītāja apliecība;

35.2. transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti;

35.3. transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdro­šināšanas polise, ja uz transportlīdzekļa nav attiecīgas vizuālās informācijas (uzlīmes) par izdarīto apdrošināšanu;

35.4. dokumenti, kuri saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem ceļu satiksmi reglamentējošiem normatīvajiem aktiem transportlīdzekļa vadītājam nepieciešami, lai vadītu attiecīgu transportlīdzekli (operatīvo transportlīdzekli vai tamlīdzīgu transportlīdzekli), pārvadātu attiecīgu kravu (bīstamu, liel­gabarīta, smagsvara un tamlīdzīgu kravu) vai pasažierus;

35.5. dokuments par veikto valsts tehnisko apskati vai tehnisko kontroli uz ceļiem, ja uz transportlīdzekļa nav attiecīgās vizuālās informācijas (uzlīmes), vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta vienas dienas atļauja piedalīties ceļu satiksmē, lai veiktu valsts tehnisko apskati."

6. Aizstāt 36.punkta pirmajā teikumā skaitļus un vārdus "35.2. un 35.5.apakšpunktā" ar vārdiem un skaitli "un 35.2.apakš­punktā".

7. Papildināt 37.punktu aiz vārdiem "Eiropas Savienības dalībvalsts" ar vārdiem "vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts".

8. Izteikt 38.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.3. pakļauties policijas darbinieka vai Autotransporta inspekcijas amatpersonas prasībai (noteikta normatīvajos aktos) nogādāt transportlīdzekli tehniskā stāvokļa un tā aprīkojuma kontrolei vai gabarītu, faktiskās masas vai ass slodzes kontrolei, kā arī nodot transportlīdzekli minēto kontroļu veikšanai;".

9. Izteikt 39.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.1. vadīt transportlīdzekli, ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz:

39.1.1. 0,2 promiles - transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs nepārsniedz divus gadus;

39.1.2. 0,5 promiles - transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs ir lielāks par diviem gadiem, kā arī mopēdu un velosipēdu vadītājiem;".

10. Papildināt 39.4.apakšpunktu aiz vārda "kategorijas" ar skaitli un vārdu "(1.pielikums)".

11. Papildināt 39.6.apakšpunktu aiz vārdiem "šādas pārbaudes" ar vārdiem "kā arī atteikties no šādas pārbaudes".

12. Papildināt 39.8.apakšpunktu aiz vārdiem "policijas darbinieka" ar vārdiem "Autotransporta inspekcijas amatpersonas (pasažieru un kravas autopārvadājumu kontroles laikā)".

13. Papildināt 3.nodaļu ar 39.1 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Aizliegts mācīties vadīt transportlīdzekli:

39.1 1. ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles;

39.1 2. atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko, citu apreibinošu vielu vai arī reakcijas ātrumu un uzmanību samazinošu medikamentu iespaidā;

39.1 3. esot slimam vai arī tādā mērā nogurušam, ka tas var ietekmēt darbspējas un ceļu satiksmes drošību."

14. Svītrot 48.punkta pirmajā teikumā vārdu "daļēji".

15. Papildināt 56.6.apakšpunktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja zaļās bultas signāls luksofora papildsekcijā ir izslēgts, transportlīdzekļu braukšana attiecīgajā virzienā ir aizliegta;".

16. Izteikt 68.punkta ievaddaļu un 68.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"68. Transportlīdzekļa vadītājs aptur transportlīdzekli, ja policijas darbinieks, Autotransporta inspekcijas amatpersona (pasažieru un kravas autopārvadājumu kontroles laikā), robežsargs (uz valsts robežas vai pierobežā) vai muitas amatpersona (muitas zonā) dod norādījumu apturēt transportlīdzekli:

68.1. ar skaļruņa palīdzību vai uz konkrēto transportlīdzekļa vadītāju vērstas rokas vai zižļa svārstveida kustību no policijas, Autotransporta inspekcijas (pasažieru un kravas autopārvadājumu kontroles laikā), Valsts robežsardzes (uz valsts robežas vai pierobežā) vai Valsts ieņēmumu dienesta automobiļa vai motocikla, kam ir valsts standartā LVS 63:1999 noteiktais operatīvā transportlīdzekļa krāsojums vai tā nav;".

17. Papildināt 83.punktu aiz vārdiem "transportlīdzekļa vadītājam uz" ar vārdiem "bezsliežu transportlīdzekļiem paredzētās".

18. Izteikt 84.punktu šādā redakcijā:

"84. Ja brauktuves vidū vienā līmenī atrodas tramvaja sliežu ceļa klātne, jāno­griežas pa kreisi vai jāapgriežas braukšanai pretējā virzienā no kreisā malējā stāvokļa, kas ieņemts uz tā paša virziena tramvaja sliežu ceļa klātnes."

19. Papildināt 97.punktu aiz vārdiem "braukšanas joslas" ar vārdiem "kā arī uz ceļiem ar vienu braukšanas joslu katrā virzienā, ja brauktuves vidū ir tramvaja sliežu ceļa klātne".

20. Izteikt 111.punktu šādā redakcijā:

"111. Pa ietvēm, gājēju ceļiem un velosipēdu ceļiem mehāniskajiem trans­portlīdzekļiem braukt aizliegts, izņemot ceļu uzturēšanas un komunālo dienestu (elektroapgādes, siltumapgādes u.tml.) transportlīdzekļus, ja tie veic ceļu uzturēšanas, remonta vai avārijas seku likvidēšanas darbus. Pašvaldības ar attiecīgu lēmumu ir tiesīgas noteikt laikposmu, kad pa gājēju ceļiem atļauts braukt un stāvēt (tai skaitā stāvēšanas ilgumu) transportlīdzekļiem, kas apkalpo tirdzniecības vai citus uzņēmumus, veic ar īpašumu apsaimniekošanu saistītus darbus (pieved preces, būvmateriālus u.tml.) objektos, kas atrodas tieši pie šiem gājēju ceļiem, ja nav citu piebraukšanas iespēju, netiek traucēta gājēju pārvietošanās un attiecīgo transportlīdzekļu pilna masa nepārsniedz 5 t. Novietojot transportlīdzekli stāvēšanai, tā salonā pie priekšējā stikla novieto informāciju par laiku, kad transportlīdzeklis novietots."

21. Papildināt 128.punkta pirmo teikumu aiz vārdiem "brauktuves malā" ar vārdiem "vietās, kur ir iespējams piebraukt, nepārkāpjot šo noteikumu prasības".

22. Aizstāt 131.punkta trešajā teikumā vārdus "un mopēdiem" ar vārdiem "mopēdiem un motocikliem bez blakusvāģa".

23. Aizstāt 135.5.apakšpunktā vārdu "pirms" ar vārdu "no".

24. Svītrot 195.8.apakšpunktu.

25. Svītrot 195.10.apakšpunktā vārdu "pilna".

26. Svītrot 198.punktu.

27. Papildināt 199.punktu aiz vārdiem "bērnu grupas" ar vārdiem "kas dodas ekskursijās, uz sporta pasākumiem u.tml.".

28. Papildināt 209.punktu aiz vārdiem "policijas darbinieki" ar vārdiem "Autotransporta inspekcijas amatpersonas (pasažieru un kravas autopārvadājumu kontroles laikā)".

29. Papildināt 215.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Pašvaldības savā administratīvajā teritorijā ir tiesīgas noteikt ceļus, pa kuriem laikā no plkst.7.00 līdz 10.00 un no plkst.16.00 līdz 20.00 aizliegti mācību braucieni."

30. Izteikt 218.punktu šādā redakcijā:

"218. Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai nomali pilngadīgas personas pavadībā atļauts bērniem, kas nav jaunāki par septiņiem gadiem. Bērniem šajā gadījumā jālieto aizsprādzēta aizsargķivere. Dzīvojamās zonās un daudzdzīvokļu namu pagalmos bērniem neatkarīgi no to vecuma braukt ar velosipēdu atļauts patstāvīgi."

31. Papildināt noteikumus ar 235.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"235.4. vadīt pajūgu un dzīt ganāmpulku, atrodoties tādā alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, citu apreibinošo vielu vai medikamentu iespaidā, esot slimam vai tādā mērā nogurušam, ka tas ietekmē spējas droši vadīt pajūgu vai dzīt ganāmpulku, veikt noteiktos ceļu satiksmes dalībnieka pienākumus un var apdraudēt citus ceļu satiksmes dalībniekus."

32. Papildināt 237.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Turpmākās transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates veic atbilstoši termiņam, kāds norādīts atļaujā piedalīties ceļu satiksmē."

33. Izteikt 238. un 239.punktu šādā redakcijā:

"238. Aizliegts braukt ar transportlīdzekli, ja tam ir kāds no šādiem bojājumiem:

238.1. diennakts tumšajā laikā nedeg abi tuvās gaismas lukturi;

238.2. nepietiekamas redzamības apstākļos nedeg abi tuvās gaismas lukturi un vienlaikus abi priekšējie miglas lukturi;

238.3. lietus vai snigšanas laikā transportlīdzekļa vadītāja pusē nedarbojas priekšējā stikla tīrītājs;

238.4. stūres iekārtas bojājumi neļauj transportlīdzekļa vadītājam izdarīt manevru;

238.5. darba bremžu sistēma transportlīdzekļa vadītājam nedod iespēju apturēt transportlīdzekli;

238.6. vilcēja un piekabes (puspiekabes) sakabes ierīcei ir bojājumi, kas braukšanas laikā var izraisīt sakabes pārrāvumu;

238.7. transportlīdzeklim valsts tehniskajā apskatē vai tehniskā stāvokļa pārbaudē uz ceļa ir konstatēti bīstami bojājumi, kas apdraud satiksmes drošību.

239. Ja transportlīdzeklim ir kāds no šādiem ārējās apgaismes ierīču bojājumiem, ar to atļauts braukt uz stāvvietu vai remontvietu ar iedegtu avārijas gaismas signalizāciju vai ar transportlīdzekļa aizmugurē piestiprinātu avārijas zīmi (tikai pakaļējo ārējās apgaismes ierīču bojājuma gadījumā):

239.1. nedeg neviens no bremzēšanas signāllukturiem;

239.2. diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos nedeg neviens no pakaļējiem gabarītlukturiem vai neviens no numura zīmes apgaismojuma lukturiem;

239.3. diennakts tumšajā laikā nedeg kāds no tuvās gaismas lukturiem;

239.4. nepietiekamas redzamības apstākļos nedeg kāds no tuvās gaismas lukturiem un vienlaikus kāds no priekšējiem miglas lukturiem."

34. Svītrot 240.punktu.

35. Izteikt 246.punktu šādā redakcijā:

"246. Ceļu satiksmē iesaistītos mehāniskos transportlīdzekļus, to piekabes un mopēdus piecu dienu laikā pēc to iegādes vai ievešanas dienas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā, bet traktor­­tehniku un tās piekabes - Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā. Tramvajus un tro­lej­busus reģistrē vietējās pašvaldības to noteiktajā kārtībā. Ja ārvalstīs reģistrētu trans­por­t­līdzekli uz Latvijā izdotas pilnvaras vai Latvijā noslēgta līguma pamata lie­to persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta (juridiskajai personai - atrašanās vie­ta) ir Latvijā, piecu dienu termiņš skaitāms no pilnvaras izdošanas vai līguma no­slēgšanas dienas. Ja mainās transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais īpaš­nieks vai turētājs vai arī mainās kaut viens no uzskaites tehniskajiem da­tiem, piecu dienu laikā jāveic pārreģistrācija. Ja mainās transportlīdzekļa reģis­trā­cijas apliecībā norādītā turētāja vārds, uzvārds vai nosaukums, pārreģistrācija jā­veic līdz nākamajai valsts tehniskajai apskatei vai līdz izbraukšanai ar šo trans­port­līdzekli no valsts. Pārreģistrācija līdz izbraukšanai ar transportlīdzekli no valsts jāveic arī gadījumā, ja mainās transportlīdzekļa īpašnieka vārds, uzvārds vai nosaukums un īpašnieks ar šo transportlīdzekli izbrauc no valsts vai izsniedz piln­varu izbraukšanai no valsts personai, kura nav transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais turētājs."

36. Aizstāt 247.punktā vārdu "inspekcijā" ar vārdu "aģentūrā".

37. Izteikt 248.1.apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Šī prasība neattiecas uz specializētajiem pasta transportlīdzekļiem, specializētajiem ceļu dienesta transportlīdzekļiem, specializētajiem atkritumu izvešanai paredzētajiem transportlīdzekļiem, transportlīdzekļiem, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējami kā vēsturiskie spēkrati, un transportlīdzekļiem, kas ievesti no ārvalstīm uz laiku;".

38. Aizstāt 250.punktā:

38.1. vārdus "triciklus, kvadriciklus" ar vārdiem "triciklus, kvadriciklus, trolejbusus";

38.2. apzīmējumu "LVS 83:1997" ar apzīmējumu "LVS 83:2007".

39. Svītrot 286.punktā vārdus "kurus vada I, II vai III grupas invalīds (automobiļiem jābūt piestiprinātai vadītāja invalīda pazīšanas zīmei), automobiļiem, kuru pasažieri ir I, II vai III grupas invalīdi, un automobiļiem".

40. Izteikt 288.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"288.3. invalīdu iekāpšana transportlīdzekļos, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti, vai izkāpšana no tiem;".

41. Papildināt 291.punkta trešo teikumu aiz vārdiem "priekšrocības zīmes" ar vārdiem "kā arī krustojumos, kuriem nav tieša pieslēguma attiecīgajai brauktuvei".

42. Svītrot 298.14.apakšpunktā vārdus "uz šī ceļa".

43. Papildināt 298.26.apakšpunktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Stāvvietā nav spēkā šo noteikumu 135.6. un 136.1.apakšpunktā noteiktie aizliegumi;".

44. Papildināt 298.28.apakšpunktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Stāvvietā nav spēkā šo noteikumu 135.6. un 136.1.apakšpunktā noteiktie aizliegumi;".

45. Papildināt noteikumus ar 298.46.apakšpunktu šādā redakcijā:

"298.46. 550.zīme "Piespiedu apstāšanās vieta". Norāda vietu tunelī, kas paredzēta transportlīdzekļa novietošanai piespiedu apstāšanās gadījumā."

46. Papildināt noteikumus ar 302.31. un 302.32.apakšpunktu šādā redakcijā:

"302.31. 632.zīme "Ugunsdzēšamais aparāts". Norāda vietu tunelī, kur atrodas ugunsdzēšamais aparāts;

302.32. 633.zīme "Avārijas tālrunis". Norāda vietu tunelī, kur atrodas tālrunis, pa kuru var izsaukt glābšanas dienestu."

47. Papildināt noteikumus ar 305.34. un 305.35.apakšpunktu šādā redakcijā:

"305.34. 749.zīme "Avārijas izeja". Norāda vietu tunelī, kur atrodas avārijas izeja;

305.35. 750.zīme "Avārijas izejas virziens". Norāda virzienu tunelī, kādā jādodas uz avārijas izeju, kā arī attālumu līdz tai."

48. Izteikt 307.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"307.10. 812.papildzīme "Braukšanas josla". Norāda braukšanas joslu vai tramvaja sliežu ceļa klātni, uz kuru attiecas zīmes darbība. Ja 812.papildzīme uzstādīta kopā ar 301.zīmi, tad noteiktais aizliegums ir spēkā līdz tuvākajam krustojumam aiz zīmes;".

49. Papildināt 307.11.apakšpunktu aiz vārdiem "vieglajiem auto­mo­biļiem" ar vārdiem "(arī uz vieglajiem automobiļiem ar piekabēm)".

50. Papildināt noteikumus ar 307.30.apakšpunktu šādā redakcijā:

"307.30. 846.papildzīme "Fotoradars". Norāda, ka uz ceļa var būt uzstādīts fotoradars vai videoradars."

51. Aizstāt 310.punktā skaitli un vārdu "841.papildzīmi" ar skaitļiem un vārdiem "841. vai 846.papildzīmi".

52. Izteikt 314.16.apakšpunktu šādā redakcijā:

"314.16. 937.ceļa apzīmējums norāda no braukšanas joslām atļautos braukšanas virzienus krustojumā. Lieto patstāvīgi vai kopā ar 512., 513., 514., 515., 516. vai 517.zīmi. Apzīmējums, kas atļauj nogriezties pa kreisi, atļauj arī no kreisās malējās braukšanas joslas apgriezties braukšanai pretējā virzienā;".

53. Svītrot 314.21.apakšpunktā vārdus "vadītāja invalīda pazīšanas zīmi vai".

54. Papildināt noteikumus ar 314.28. un 314.29.apakšpunktu šādā redakcijā:

"314.28. 949.ceļa apzīmējums brīdina par tuvošanos 930.ceļa apzīmējumam;

314.29. 950.ceļa apzīmējums apzīmē vietu tunelī, kas paredzēta transportlīdzekļa novietošanai piespiedu apstāšanās gadījumā."

55. Izteikt 1.pielikuma 1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4. B - mehāniskie transportlīdzekļi, izņemot A kategorijas motociklus, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kg un sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas vietas, šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg, kā arī B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šī savienojuma pilna masa nepārsniedz 3500 kg un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu;".

56. Aizstāt 1.pielikuma 2.punktā vārdus "tramvaju vai trolejbusu" ar vārdiem "vai tramvaju".

57. Aizstāt 1.pielikuma 3.punktā vārdus "tiesības vadīt B, C1, D1, C" ar vārdiem "tiesības vadīt A, B, C1, D1, C".

58. Aizstāt 2.pielikumā paceļamiem tiltiem, prāmju pārceltuvēm un speciālo transportlīdzekļu izbraukšanas vietām paredzēto luksoforu attēlus ar šādiem attēliem:

01.JPG (3746 bytes)

59. Aizstāt 2.pielikumā velosipēdu vai gājēju un velosipēdu kustībai paredzēto luksoforu attēlus ar šādiem attēliem:

02.JPG (9090 bytes)

60. Aizstāt 2.pielikumā gājēju kustībai paredzēto luksoforu attēlus ar šādiem attēliem:

03.JPG (5786 bytes)

61. Izteikt 3.pielikuma 10.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"10. Divasu tilta asu slodzes summa:".

62. Izteikt 3.pielikuma 11.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"11. Trīsasu tilta asu slodzes summa piekabēm (puspiekabēm), ja starpasu attālums:".

63. Svītrot 4.pielikuma 4.punktu.

64. Aizstāt 5.pielikumā 539.ceļa zīmes attēlu ar šādu attēlu:

05.JPG (6911 bytes)

65. Aizstāt 5.pielikuma 540.ceļa zīmes attēlu ar šādu attēlu:

06.JPG (8671 bytes)

66. Papildināt 5.pielikuma 5.nodaļu ar 550.ceļa zīmi:

07.JPG (10352 bytes)

67. Papildināt 5.pielikuma 6.nodaļu ar 632. un 633.ceļa zīmi:

08.JPG (18461 bytes)

68. Papildināt 5.pielikuma 7.nodaļu ar 749. un 750.ceļa zīmi:

09.JPG (10010 bytes)

10.JPG (10969 bytes)

69. Papildināt 5.pielikuma 8.nodaļu ar 846.papildzīmi:

11.JPG (5690 bytes)

70. Aizstāt 6.pielikumā 917. un 918.ceļa apzīmējuma attēlus ar šādiem attēliem:

13.JPG (2571 bytes)

71. Papildināt 6.pielikumu ar 949. un 950.ceļa apzīmējuma attēlu:

14.JPG (4657 bytes)

Ministru prezidents I.Godmanis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
16.02.2008