Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.1

Rēzeknē 2008.gada 11.janvārī (prot. Nr.1, 1.p., lēmums Nr.1)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 17.01.2006. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļu maksātājiem Rēzeknē"

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta 3.daļu, 43.panta 1.daļas 13.punktu un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta 3. un 4.daļu

Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 17.01.2006. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļu maksātājiem Rēzeknē" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.1.2.punktu šādā redakcijā - "nestrādājošiem pensionāriem, kuru pensija kopā ar piemaksu nepārsniedz 130 LVL mēnesī katram un kuru dzīvesvietā nav deklarētas citas personas".

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.2.punktu šādā redakcijā - "2.2. Rēzeknes pilsētas dome var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 25% apmērā no taksācijas gada aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām:

2.2.1. juridiskām personām - mazajiem un vidējiem uzņēmumiem par strādājošo skaita palielināšanu virs 5 cilvēkiem iepriekšējā pārskata gadā, ja šo strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Rēzeknes pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un vidējais algas līmenis uzņēmumā iepriekšējā pārskata gadā nav zemāks par vidējo mēneša bruto darba samaksu sabiedriskajā sektorā Rēzeknē.

Vidējo strādnieku skaita palielinājumu aprēķina, salīdzinot strādājošo skaitu divos iepriekšējos pārskata gados.

Vidējo mēneša bruto darba samaksu sabiedriskajā sektorā Rēzeknē nosaka pēc Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes rīcībā esošiem datiem par darba samaksu iepriekšējā gadā;

2.2.2. juridiskām personām - trīs gadu laikā pēc ražotnes izveidošanas un ražošanas uzsākšanas Rēzeknes pilsētā, ja iestājušies visi tālāk minētie nosacījumi:

2.2.2.1. ražotne izveidota un ražošana uzsākta pēc 2006.gada 1.janvāra;

2.2.2.2. ražotnē gada vidējais strādājošo skaits ne mazāks kā 25.

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.7.punktu šādā redakcijā - "3.7. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības, kurām izsniegta atļauja par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un kuras vēlas saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par tekošo taksācijas gadu, līdz taksācijas gada 15.martam iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojumu piemērošanu. Ja iesniegums par nodokļa atvieglojumu piemērošanu iesniegts līdz taksācijas gada 30.jūnijam, nodokļa atvieglojums piemērojams ar taksācijas gada otro pusi. Ja iesniegums par nodokļa atvieglojumu piemērošanu iesniegts pēc taksācijas gada 30.jūnija, nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo taksācijas gadu. Lēmumu par nodokļu atvieglojumu piemērošanu pieņem dome."

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.punktu šādā redakcijā - "3.8. Uz Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām, kurām izsniegta atļauja par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, attiecas tikai šo saistošo noteikumu 3.7.punkts."

5. Izteikt saistošo noteikumu pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs J.G.Vjakse

 

1.pielikums

Rēzeknes pilsētas domes

2006.gada 17.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1

Iesniedzamo dokumentu saraksts

1. Rēzeknes pilsētas domes 2006.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājiem Rēzeknē" 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.3.punktā minēto personu iesniegumiem pievienojami šādi dokumenti:

1.1. Deklarētās dzīvesvietas izziņa.

1.2. 2.1.1.punktā minētajām personām - Darba ekspertīzes ārstu komisijas (DEĀK) izziņas kopija vai invalīda apliecības kopija, uzrādot oriģinālus.

1.3. 2.1.2.punktā minētajām personām - Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa par pensijas un piemaksas apmēru.

1.4. 2.1.3.punktā minētajām personām - Rēzeknes pilsētas domes sociālās pārvaldes izziņa par trūcīgās ģimenes statusa piešķiršanu.

1.5. 2.1.1. un 2.1.2.punktā minētajām personām - rakstisks apliecinājums, ka personas dzīvesvietā nav deklarētas citas personas. Apliecinājumā minētās ziņas tiek pārbaudītas Dzīvesvietas deklarēšanas nodaļā.

2. Rēzeknes pilsētas domes 2006.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājiem Rēzeknē" 2.2.1.punktā minēto personu iesniegumiem pievienojami šādi dokumenti:

2.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (Komecreģistra) reģistrācijas apliecība.

2.2. Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par juridiskās personas vidējo strādājošo skaitu, vidējo darba algu un vidējo iedzīvotāju ienākuma nodokli par diviem iepriek­šējiem salīdzināmiem pārskata gadiem laika periodā no 1.janvāra līdz 31.decembrim.

2.3. Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka nodokļa maksātājam nav nodokļu parādu.

2.4. Juridiskās personas apliecināta izziņa par to, ka strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Rēzeknes pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Rēzeknes pilsētas domes 2006.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājiem Rēzeknē" 2.2.2.punktā minēto personu iesniegumiem pievienojami šādi dokumenti:

3.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (Komecreģistra) reģistrācijas apliecība.

3.2. Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par juridiskās personas vidējo strādājošo skaitu.

3.3. Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka nodokļa maksātājam nav nodokļu parādu.

3.4. Dokuments par ražošanas objekta nodošanu ekspluatācijā.

3.5. Juridiskās personas apliecināta izziņa par to, ka ražošana uzsākta pēc 2006.gada 1.janvāra.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs J.G.Vjakse

08.02.2008