Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.26

Rīgā 2008.gada 15.janvārī (prot. Nr.3 33.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.960 "Prokuratūras un tiesu darbinieku darba samaksas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Prokuratūras likuma 45.1panta otro daļu,
likuma "Par tiesu varu" 106.panta otro daļu un
Darba likuma 62.panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.960 "Prokuratūras un tiesu darbinieku darba samaksas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 188.nr.; 2005, 168.nr.; 2006, 204.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 7.1punktu šādā redakcijā:

"7.1 Šo noteikumu 3., 5., 6. un 7.punktā minēto piemaksu piešķiršanas kārtību, kritērijus piemaksu apmēra noteikšanai un konkrētus piemaksu apmērus nosaka iestādes vadītājs.";

1.2. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Darbinieku par augstiem darba rezultātiem var materiāli stimulēt, arī prēmēt atbilstoši viņa darba ieguldījumam. Materiālajai stimulēšanai izmanto finanšu līdzekļus līdz 15 % no plānotā atalgojuma fonda, kā arī ietaupītos līdzekļus no atalgojuma fonda. Darbinieku var prēmēt reizi ceturksnī, ņemot vērā viņa ieguldījumu konkrētam periodam paredzētā iestādes darba plāna izpildē, kā arī darba plānā neparedzētu ārkārtēju uzdevumu izpildē. Atsevišķos gadījumos - ne biežāk kā reizi gadā - ar iestādes vadītāja pamatotu lēmumu var izmaksāt arī papildu prēmiju par īpašu ieguldījumu nozīmīgu pasākumu īstenošanā. Maksimālais izmaksājamās prēmijas apmērs vienā reizē darbiniekam nedrīkst pārsniegt viņa mēneša darba algas apmēru, kuram piemērots koeficients 1,2. Konkrētu prēmijas apmēru darbiniekam, izvērtējot viņa darba ieguldījumu un darba rezultātus saskaņā ar iestādes vadītāja noteiktu prēmēšanas kārtību un kritērijiem, nosaka iestādes vadītājs.";

1.3. izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 23.novembra noteikumiem Nr.960

Prokuratūras un tiesas darbinieku mēneša darba alga

Nr.
p.k.

Amata nosaukums

Mēneša darba algas apmērs
(latos)

1.

Prokuratūrā

1.1.

administratīvais direktors

1400-1757

1.2.

administratīvā direktora vietnieks

1000-1317

1.3.

nodaļas vadītājs

550-1159

1.4.

nodaļas vadītāja vietnieks

480-897

1.5.

vecākais speciālists

300-782

1.6.

tulks

250-782

1.7.

speciālists

245-634

1.8.

prokurora palīgs

269-523

1.9.

lietvedis

190-523

1.10.

kvalificēti darbinieki

210-523

1.11.

fiziskā darba veicēji

160-208

2.

Tiesā

2.1.

Augstākās tiesas/Satversmes tiesas Administrācijas vadītājs (direktors)

1300-1757

2.2.

Augstākās tiesas/Satversmes tiesas Administrācijas vadītāja (direktora) vietnieks

900-1317

2.3.

nodaļas vadītājs

600-1159

2.4.

nodaļas vadītāja vietnieks

500-897

2.5.

tiesas administrators

248-897

2.6.

kancelejas vadītājs

350-1059

2.7.

kancelejas vadītāja vietnieks

350-782

2.8.

priekšsēdētāja palīgs

360-1059

2.9.

senatora palīgs

500-897

2.10.

tiesneša palīgs

270-782

2.11.

tiesas konsultants

240-782

2.12.

tiesas tulks

250-782

2.13.

iekšējais auditors

250-782

2.14.

vecākais speciālists

220-782

2.15.

tiesas arhivārs

200-634

2.16.

speciālists

160-634

2.17.

tiesas sēžu sekretārs

200-523

2.18.

tiesas sekretārs

200-523

2.19.

fiziskā darba veicēji

160-208"

2. Šo noteikumu 1.3.apakšpunkts piemērojams ar 2008.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministra vietā - iekšlietu ministrs M.Segliņš
23.01.2008