Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.807

Rīgā 2007.gada 27.novembrī (prot. Nr.66 24.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.933 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 4.panta 7.2daļu,
8.panta 4.4daļu, 8.panta piekto daļu, 12.panta 1.2daļu un 36.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.933 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 191.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 40.1punktu šādā redakcijā:

"40.1 Personai ir tiesības Uzņēmumu reģistrā vienlaikus ar pietei­kumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā iesniegt šo noteikumu 40.pun­ktā minēto reģistrācijas iesniegumu. Šādā gadījumā minētajā iesniegumā aizpilda tikai B un C daļu.";

1.2. izteikt 41.punktu šādā redakcijā:

"41. Šo noteikumu 40.punktā minēto reģistrācijas iesniegumu paraksta persona, kurai ir paraksta tiesības. Ja minēto reģistrācijas iesniegumu iesniedz saskaņā ar šo noteikumu 40.1punktu, iesniegumu paraksta persona, kurai ir paredzētas pārstā­vības tiesības pēc komersanta ierakstīšanas komercreģistrā. Ja minēto reģis­trācijas iesniegumu paraksta pilnvarota persona, tā vienlaikus ar šo iesniegumu iesniedz rakstveida pilnvaru. Paraksttiesīgā persona ir atbildīga par tās sniegto ziņu patiesumu.";

1.3. svītrot 42.punktu;

1.4. papildināt 45.punktu aiz vārda "saņemšanas" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestā";

1.5. svītrot 219.punktu;

1.6. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.novembra noteikumiem Nr.933

Iesniegums reģistrācijai ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā

1.7. izteikt 3.pielikuma beigu daļu (aiz tabulas) šādā redakcijā:

1.8. svītrot 4.pielikuma 3. un 8.punktā vārdus un simbolus


1.9. izteikt 4.pielikuma beigu daļu (aiz tabulas 10.punkta) šādā redakcijā:

 

2. Šo noteikumu 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.6., 1.7., 1.8. un 1.9.apakšpunkts stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
01.12.2007