Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3., 7., 12.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1.panta 22.punktā vārdus "un soda naudas".

2. Papildināt 3.panta otro daļu pēc vārdiem "pašvaldību budžetos" ar vārdiem "kā arī noteikt nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi".

3. Izteikt 11.panta pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) nodevas par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās - Bāriņtiesu likums;".

4. 24.pantā:

papildināt pirmās daļas 2.punktu pēc vārdiem "līdz trijiem mēnešiem nokavēto" ar vārdiem "valsts vai";

aizstāt septītās daļas pirmajā teikumā vārdus "Kārtējo nodokļu un citu budžetos ieskaitāmo maksājumu samaksas termiņa pagarināšanas gadījumā" ar vārdiem un skaitli "Šā panta pirmajā daļā minētajos termiņa pagarināšanas (atlikšanas, sadalīšanas) gadījumos, izņemot 4.punktā noteikto gadījumu,".

5. 28.pantā:

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Pārmaksātās nodokļu summas pēc nodokļu maksātāja iesnieguma saņemšanas nodokļu administrācija var atmaksāt vai novirzīt kārtējo nodokļu maksājumu segšanai arī tad, kad pret nodokļu maksātāju vai nodokļu maksātāja amatpersonām ir uzsākts kriminālprocess šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos, ja pirms atmaksāšanas vai novirzīšanas iespējamā nodokļa parāda saistība tiek pastiprināta ar galvojumu vai nodrošināta ar ķīlu.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "pirmajā un otrajā" ar vārdiem un skaitli "pirmajā, otrajā un 3.1";

papildināt septīto daļu pēc vārdiem "Šā panta" ar skaitli un vārdiem "3.1 daļā un".

6. Papildināt 32.panta astoto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja revīzijas (audita) lēmumā norādītie maksājumi netiek veikti pēc 30 dienu termiņa izbeigšanās, nokavējuma naudas aprēķināšana tiek atjaunota no dienas, kad uzsākta nodokļu revīzija (audits)."

7. Papildināt 33.3 panta pirmo daļu pēc vārdiem "augstākā amatpersona" ar vārdiem "vai tās pilnvarota amatpersona".

8. Aizstāt 34.1 panta pirmajā daļā vārdu "noteiktajā" ar vārdiem "noteiktajos gadījumos un".

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 95. un 96.punktu šādā redakcijā:

"95. Grozījums šā likuma 1.panta 22.punktā neattiecas uz soda naudas summām, kuru maksāšanas termiņš iestājies līdz 2006.gada 31.decembrim.

96. Grozījums šā likuma 3.panta otrajā daļā attiecībā uz pašvaldību tiesībām noteikt nekustamā īpašuma nodokļa papild­likmi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī."

10. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) Padomes 2006.gada 20.novembra direktīvas 2006/98/EK, ar ko pielāgo dažas direktīvas nodokļu jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos."

11. Pielikumā:

papildināt pielikumu ar 1.1.1 punktu šādā redakcijā:

"1.1.1 Bulgārija:

1.1.1 1. Общините (pašvaldības),

1.1.1 2. Социалноосигурителни фондове (sociālās apdrošināšanas fondi);";

papildināt pielikumu ar 1.8.1 punktu šādā redakcijā:

"1.8.1 Rumānija: autorităţile administraţiei publice locale (vietējās valsts pārvaldes iestādes);".

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 8.novembrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2007.gada 28.novembrī
12.12.2007