Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 31.12.2010. - 26.08.2015. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumus Nr. 461 "Vienotas sabiedriskā transporta pakalpojumu uzskaites sistēmas izveidošanas, uzturēšanas un attīstīšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.676

Rīgā 2007.gada 2.oktobrī (prot. Nr.55 47.§)
Vienotas sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības, rezervēšanas un uzskaites sistēmas izveidošanas un uzturēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
5.panta pirmās daļas 4.punkta "a" apakšpunktu un 13.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka vienotas sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības, rezervēšanas un uzskaites sistēmas (turpmāk - sistēma) izveidošanas un uzturēšanas kārtību ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīklā saistīto pakalpojumu sniegšanai.

2. Sistēmas darbības mērķis ir nodrošināt pasažieriem sabiedriskā transporta biļešu un citu braukšanas dokumentu (turpmāk - biļete) iegādes un rezervēšanas iespējas jebkurā biļešu kasē (biļešu tirdzniecības vieta, kas nav sabiedriskais transportlīdzeklis) uz jebkuru maršrutu tīklā esošu maršrutu vai maršruta posmu reisā (pārvadājumos pa dzelzceļu - tikai tad, ja vilciena vagonā vietas ir numurētas), uz kuru nav pārtraukta biļešu pārdošana vai rezervēšana sistēmā.

3. Pārvadātājiem, kas sniedz maršrutu tīklā organizētos sabiedriskā transporta pakalpojumus (turpmāk - pārvadātājs), un ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīklā saistīto pakalpojumu (piemēram, biļešu tirdzniecība, informācijas sniegšana) sniedzējiem (turpmāk - pakalpojumu sniedzējs) nepieciešams lietot sistēmu biļešu tirdzniecībā un rezervēšanā.

4. Sistēmas darbībai nepieciešamās informācijas saņemšanu no sistēmas lietotājiem (pārvadātājiem un pakalpojumu sniedzējiem), tās apstrādi, apkopošanu un aktualizēšanu nodrošina Autotransporta direkcija, izveidojot un uzturot attiecīgu Autotransporta direkcijas datubāzi (turpmāk - datubāze).

5. Sistēmas lietotājs biļešu tirdzniecībā, rezervēšanā un uzskaitē izmanto tā darbības specifikai, šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem atbilstošas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces un iekārtas, datorprogrammas (informācijas datorsistēmu programmatūru) un globālās pozicionēšanas un telemātikas iekārtas, kā arī nodrošina to aparatūras, programmatūras un datu apmaiņas veida savietojamību ar datubāzi.

6. Sistēmas lietotājs, nosūtot informāciju sistēmā, nodrošina šajos noteikumos minēto prasību izpildi. Pārvadātājam papildu nosacījumus attiecībā uz sistēmas lietošanu un informācijas nosūtīšanu ietver sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā, pakalpojumu sniedzējam - ar Autotransporta direkciju noslēgtajā līgumā par pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīklā (maršrutā), bet pasūtītājam - ar Autotransporta direkciju noslēgtajā līgumā par sistēmas lietošanu.

(Grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1244)

7. Pietura šo noteikumu izpratnē ir arī autoosta, dzelzceļa stacija un dzelzceļa pieturas punkts.

8. Par sistēmā esošās informācijas precizitāti ir atbildīgs informācijas ievadītājs vai nosūtītājs.

II. Sistēmas izveidošana un uzturēšana

9. Sistēmu izveido un uztur, lai:

9.1. uzkrātu un apkopotu informāciju par maršrutu tīklā esošajiem maršrutiem, noteikto braukšanas maksu (tarifiem), sabiedriskā transporta kustības laikiem, pieturvietām, pārvadātājiem, pasažieru pārvadājumos iesaistītajiem sabiedriskajiem transportlīdzekļiem un citiem nosacījumiem, kas noteikti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumiem vai līgumiem par pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīklā (maršrutā) (piemēram, pieejamība ar atvieglotiem nosacījumiem, pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem, personām ar maziem bērniem (arī bērniem ratiņos), gados veciem cilvēkiem);

9.2. tiešsaistes režīmā saņemtu, apstrādātu un aktualizētu sistēmas lietotāju biļešu tirdzniecībā, rezervēšanā un uzskaitē lietoto nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu informāciju par biļešu tirdzniecību, rezervēšanu un anulēšanu biļešu kasēs un sabiedriskajos transportlīdzekļos;

9.3. tiešsaistes režīmā saņemtu un apstrādātu pārvadātāju sabiedriskajos transportlīdzekļos - autobusos - uzstādīto globālās pozicionēšanas un telemātikas iekārtu informāciju par autobusa atrašanās vietas koordinātām un biļetes pārdošanas vietas koordinātām;

9.4. saņemtu, uzkrātu, apstrādātu un aktualizētu informāciju par neplānotu izmaiņu vai notikumu (piemēram, mainīts sabiedriskā transportlīdzekļa kustības laiks vai pasažieru pārvadājumos iesaistīts sabiedriskais transportlīdzeklis, atcelts vai norīkots papildu reiss vai mainīts cits nosacījums, kas noteikts sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā vai līgumā par pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīklā (maršrutā)).

10. Šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minētās informācijas nosūtīšanu sistēmā nodrošina Autotransporta direkcija, ievadot attiecīgo informāciju datubāzē.

11. Šo noteikumu 9.2. un 9.3.apakšpunktā minētās informācijas nosūtīšanu sistēmā nodrošina sistēmas lietotājs.

12. Informāciju par jebkurām neplānotām izmaiņām vai notikumu sabiedriskā transporta pakalpojuma izpildē sistēmai tiešsaistes režīmā nosūta persona, kas konstatējusi attiecīgās izmaiņas, vai sistēmas lietotājs, kas saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu vai līgumu par pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīklā (maršrutā) ir atbildīgs par informācijas ievadīšanu.

13. Ja Autotransporta direkcijā no personas, kas nav sistēmas lietotājs, ir saņemta informācija par neplānotām izmaiņām vai notikumu sabiedriskā transporta pakalpojuma izpildē, šīs informācijas ievadīšanu sistēmā nodrošina Autotransporta direkcija.

14. Sistēma tiešsaistes režīmā nodrošina operatīvas un kvalitatīvas informācijas apmaiņu starp sistēmas lietotājiem par pārdotajām un rezervētajām biļetēm.

15. Sistēma tiešsaistes režīmā nodrošina aktuālu informāciju par biļešu kasēs iegādei un rezervēšanai pieejamajām biļetēm.

III. Sistēmai nosūtāmā informācija par biļešu tirdzniecību vai rezervēšanu

16. Pārdodot, rezervējot vai anulējot biļeti biļešu kasē vai sabiedriskajā transport­līdzeklī, sistēmas lietotājs tiešsaistes režīmā nosūta sistēmai šādu informāciju:

16.1. biļetes statuss (pārdota, rezervēta, atpakaļ atdota);

16.2. biļetes pārdevēja vai rezervētāja identifikācijas dati;

16.3. maršruta un reisa identifikācijas dati;

16.4. pieturas kods, no kuras pārdota biļete;

16.5. pieturas kods, līdz kurai pārdota biļete;

16.6. informācija par biļetē norādīto vietu transportlīdzeklī;

16.7. biļetes cena;

16.8. piemērotā atvieglojuma veids un apmērs (ja atvieglojums piemērots);

16.9. biļetes pārdošanas laiks;

16.10. biļešu kases identifikācijas dati (ja biļeti pārdod vai rezervē biļešu kasē);

16.11. sabiedriskā transportlīdzekļa identifikācijas dati (ja biļeti pārdod sabiedriskajā transportlīdzeklī);

16.12. nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas identifikācijas dati (tikai pārdotajām biļetēm);

16.13. pasažiera kategorijas (piemēram, invalīds, skolēns) identifikācijas apliecības numurs (ja nepieciešams).

17. Sistēmas lietotājs informāciju par biļetes pārdošanu, rezervēšanu vai anulēšanu biļešu kasē nosūta uz datubāzi tiešsaistes režīmā.

IV. Nosacījumi, lai sistēmā saņemtu un nosūtītu informāciju par biļešu pārdošanu sabiedriskajā transportlīdzeklī

18. Pirms reisa uzsākšanas pārvadātājs nosūta uz datubāzi informāciju par sabiedriskajā transportlīdzeklī izmantojamo kases aparātu, kā arī salīdzina datubāzē esošo informāciju par attiecīgo reisu, tajā esošajām pieturām un braukšanas maksu (tarifiem) ar sistēmā esošo informāciju. Ja sistēmā esošā attiecīgā informācija atšķiras no kases aparāta atmiņā esošās informācijas, pārvadātājs, ievērojot normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām noteiktās prasības, nodrošina atbilstošas informācijas ieprogrammēšanu kases aparātā.

19. Lai nosūtītu uz datubāzi informāciju par biļešu pārdošanu autobusā, pārvadātājs izmanto globālās pozicionēšanas un telemātikas iekārtu (turpmāk - iekārta). Iekārtu pirms reisa uzsākšanas autobusā savieno ar kases aparātu. Informāciju par biļešu pārdošanu vilcienā pārvadātājs nosūta uz datubāzi saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu.

20. Iekārta nodrošina autobusa atrašanās vietas koordinātu noteikšanu un nosūtīšanu uz datubāzi kopā ar šo noteikumu 16.punktā minēto informāciju.

21. Šo noteikumu 16.punktā minēto informāciju par autobusā pārdotu biļeti iekārta kopā ar informāciju par attiecīgās biļetes pārdošanas vietas koordinātām nosūta tūlīt pēc biļetes izdrukāšanas, izmantojot datu pārraides tīklu.

22. Iekārta reisa laikā uzkrāj nosūtāmo informāciju atmiņā. Ja pieeja datu pārraides tīklam uz laiku nav iespējama, iekārta nodrošina atmiņā uzkrātās informācijas nosūtīšanu uz datubāzi, kad datu pārraides tīkls kļūst pieejams.

23. Pārvadātājs nodrošina, lai pēc reisa izpildes tiktu izdrukāts sabiedriskajā transportlīdzeklī izmantotā kases aparāta kontroles finanšu pārskats pārbaudes brīdī (X pārskats) un tā dati nosūtīti uz datubāzi.

24. Pārvadātājs, izdrukājot sabiedriskajā transportlīdzeklī izmantotā kases apa­rāta dienas (perioda) finanšu pārskatu (Z pārskats), nodrošina kases aparāta elektroniskās kontrollentes un Z pārskata informācijas nosūtīšanu uz datubāzi.

V. Noslēguma jautājumi

25. Maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos pārvadātājiem un pakalpojumu sniedzējiem šo noteikumu prasības piemērojamas pēc vienotās sabiedriskā transporta elektroniskās biļetes ieviešanas.

26. Maršrutu tīkla reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos pārvadātājiem un pakalpojumu sniedzējiem šo noteikumu prasības piemērojamas ar 2008.gada 1.oktobri. Sistēmas lietošanu pilnā apmērā reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos nodrošina ar 2012.gada 1.janvāri.

(Grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1244)

27. Maršrutu tīkla reģionālajos starp­pilsētu nozīmes maršrutos pārvadātājiem un pakalpojumu sniedzējiem šo noteikumu prasības piemērojamas ar 2008.gada 1.jūliju.

28. Līdz autotransporta un dzelzceļa biļešu tirdzniecības un rezervēšanas uzskaitē izmantojamo datorprogrammu (informācijas datorsistēmu programmatūru) un datubāzes pilnīgai sinhronizēšanai vienotā sistēmā, bet ne vēlāk kā līdz 2008.gada 1.jūlijam pasažieriem sabiedriskā transporta biļešu iegādes un rezervēšanas iespējas sistēmas ietvaros tiek nodrošinātas šādā veidā:

28.1. jebkurā autotransporta biļešu kasē var iegādāties vai rezervēt biļeti uz jebkuru maršrutu tīklā esoša maršruta vai maršruta posma reģionālā starppilsētu maršruta autotransporta reisu, uz kuru nav pārtraukta biļešu pārdošana vai rezervēšana biļešu kasēs;

28.2. jebkurā dzelzceļa biļešu kasē var iegādāties vai rezervēt biļeti uz jebkuru maršrutu tīklā esošu dzelzceļa maršrutu vai maršruta posmu.

28.1 Līdz 2011.gada 15.janvārim plānošanas reģioni noslēdz ar Autotransporta direkciju līgumus par sistēmas lietošanu un līdz 2011.gada 1.jūnijam nodrošina, lai sistēmas datubāzē tiktu ievadīta to kompetencē esošajos sabiedriskā transporta pasūtījuma līgumos ietvertā aktuālā informācija par reģionālajiem vietējās nozīmes maršrutiem.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1244 redakcijā)

29. Noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministra vietā - bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
31.12.2010