Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.613

Rīgā 2007.gada 11.septembrī (prot. Nr.50 11.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumos Nr.351 "Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 36.panta 5.punktu un 54.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumos Nr.351 "Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 84.nr.) šādus gro­zījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 2.1.28. un 2.1.29.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.28. Bulgārijas Republikā - no 2007.gada 1.janvāra;

2.1.29. Rumānijas Republikā - no 2007.gada 1.janvāra."

2. Papildināt noteikumus ar 2.2.29. un 2.2.30.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2.29. Bulgārijas Republikā: Медицинска сестра;

2.2.30. Rumānijas Republikā: asistent medical generalist."

3. Papildināt noteikumus ar 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"10. Pirms šo noteikumu 2.1.28.apakšpunktā minētā datuma Bulgārijas Republikā izsniegtajiem māsas kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības lietot profesionālajai darbībai māsas profesijā atbilstošus nosaukumus un kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām māsas profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja māsas kvalifikācijas dokumentiem ir pievienots šīs valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona, kurai tie izsniegti, ir veikusi māsas profesionālo darbību ar pilnu atbildību par pacienta aprūpes plānošanu, organizēšanu un īstenošanu un tai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga ne­pār­traukta profesionālā pieredze māsas profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas. Speciālo profesionālo kvalifikācijas atzīšanas sistēmu nepiemēro pirms 1999.gada 31.decembra Bulgārijas Republikā iz­sniegtajiem kvalifikācijas dokumentiem, kas apliecina kvalifikācijas "feldšeris" (фелдшер) iegūšanu, un minētās kvalifikācijas ieguvēji 2000.gada 1.janvārī ir veikuši attiecīgu profesionālo darbību saskaņā ar Bulgārijas Republikas sociālās apdrošināšanas shēmas nosacījumiem.

11. Pirms šo noteikumu 2.1.29.apakšpunktā minētā datuma Rumānijas Republikā izsniegtajiem māsas kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības lietot profesionālajai darbībai māsas profesijā atbilstošus nosaukumus un kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām māsas profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecina medicīnas skolas (şcoală postliceală) izsniegts diploms par māsas izglītību (Certificat de com­petenţe profesionale de asistent medical generalis) un Rumānijas Republikas kompetentās iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona vismaz piecus gadus bez pārtraukuma septiņu gadu laikposmā pirms sertifikāta izdo­šanas dienas faktiski un likumīgi strādājusi vispārējās aprūpes māsas profesijā ar pilnu atbildību par pacienta aprūpes plānošanu, organizēšanu un īstenošanu."

4. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) Padomes 2006.gada 20.novembra Direktīvas 2006/100/EK, ar ko pielāgo dažas direktīvas personu pārvietošanās brīvības jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos."

5. Papildināt pielikumu ar 28. un 29.punktu šādā redakcijā:

"28. Bulgārijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Bakalaura diploms par augstākās izglītības iegūšanu ar profesionālo kvalifikāciju medicīnas māsa

(Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Бакалавър" с професионална квалификация "Меди­цинска сестра")

Universitāte (Университет)

-

29. Rumānijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Diploms par vispārējās medicīnas asistenta saīsinātas augstākās izglītības iegūšanu

(Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată)

Licenciāta diploms par vispārējās medicīnas asistenta pilnas (ilgstošas) augstākās izglītības iegūšanu

(Diplomă de licenţă de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată)

Universitāte (Universităţi)

-"

Ministru prezidenta vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
15.09.2007