Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 07.05.2009. - 01.12.2017. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 5. decembra noteikumus Nr. 716 "Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam".
Ministru kabineta noteikumi Nr.612

Rīgā 2007.gada 11.septembrī (prot. Nr.50 8.§)
Minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam
Izdoti saskaņā ar Civilās aizsardzības likuma 21.panta pirmo un trešo daļu

1. Noteikumi nosaka minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam studējošajiem un vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem, kā arī minimālās prasības nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam.

2. Civilās aizsardzības kursa saturs nodrošina, ka izglītojamais vispārējās un profesionālās izglītības procesā apgūst zināšanas par:

2.1. ikdienā iespējamām bīstamām situācijām;

2.2. drošu uzvedību mājās, transportā, uz ielas, kā arī uzturoties dabā;

2.3. valstī iespējamām katastrofām un to sekām;

2.4. rīcību dažādu apdraudējumu gadījumos;

2.5. pirmās palīdzības sniegšanu;

2.6. valsts iestādēm un dienestiem, kas veic katastrofu pārvaldīšanu;

2.7. valsts civilās aizsardzības sistēmas struktūru, organizāciju un vadību;

2.8. iedzīvotāju tiesībām un pienākumiem civilajā aizsardzībā;

2.9. civilās trauksmes un apziņošanas sistēmu;

2.10. iedzīvotāju rīcību, dzirdot trauksmes signālu;

2.11. terorismu un tā izpausmēm;

2.12. individuālajiem aizsardzības līdzekļiem katastrofas gadījumā;

2.13. evakuācijas pasākumiem katastrofas gadījumā.

3. Civilās aizsardzības kursa saturs nodrošina, ka studējošais izglītības procesā apgūst zināšanas par:

3.1. valstī iespējamajām katastrofām un to sekām;

3.2. tiesisko regulējumu valsts civilās aizsardzības sistēmas darbības nodrošināšanai;

3.3. valsts civilās aizsardzības sistēmas struktūru, organizāciju un vadību;

3.4. pašvaldību civilās aizsardzības komisijām;

3.5. valsts institūciju, pašvaldību un komersantu uzdevumiem un tiesībām civilajā aizsardzībā;

3.6. iedzīvotāju tiesībām un pienākumiem civilajā aizsardzībā;

3.7. civilās aizsardzības pasākumu plānošanu;

3.8. preventīvajiem, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamajiem pasākumiem;

3.9. civilās trauksmes un apziņošanas sistēmu un tās darbības principiem;

3.10. paaugstinātas bīstamības objektiem;

3.11. bīstamām vielām, to klasifikāciju un prasībām to glabāšanai un pārvadājumiem;

3.12. radiācijas drošību;

3.13. (svītrots ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.354) ;

3.14. valsts materiālajām rezervēm;

3.15. pirmās palīdzības sniegšanu;

3.16. evakuācijas pasākumu organizēšanu katastrofas gadījumā.

4. Civilās aizsardzības kursa apjomu studējošajiem atkarībā no studējošo specialitātes, saskaņojot ar Iekšlietu ministriju, nosaka attiecīgās augstskolas vadītājs.

5. Civilās aizsardzības apmācības saturs nodrošina, ka apmācības procesā nodarbinātais apgūst zināšanas par:

5.1. iestādes vai komersanta objekta iekšējiem un ārējiem apdrau­dējumiem un aizsardzību pret tiem;

5.2. nodarbināto rīcību, ja iestādē vai komersanta objektā notikusi avārija;

5.3. nodarbināto rīcību katastrofas gadījumā;

5.4. apziņošanu iestādē vai komersanta objektā;

5.5. evakuācijas kārtību iestādē vai komersanta objektā;

5.6. valstī iespējamām katastrofām un to sekām;

5.7. valsts iestādēm, kas veic katastrofu pārvaldīšanu;

5.8. valsts civilās aizsardzības sistēmu;

5.9. civilās trauksmes un apziņošanas sistēmu;

5.10. iedzīvotāju rīcību, dzirdot trauksmes signālu;

5.11. iedzīvotāju tiesībām un pienākumiem civilajā aizsardzībā;

5.12. terorismu un tā izpausmēm;

5.13. individuālajiem aizsardzības līdzekļiem katastrofas gadījumā.

6. Civilās aizsardzības kursa apjomu personām, kuras nodarbinātas pie komersanta, vai iestāžu darbiniekiem nosaka komercsabiedrības vadītājs, individuālais komersants vai iestādes vadītājs.

Ministru prezidenta vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
07.05.2009