Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.599

Rīgā 2007.gada 4.septembrī (prot. Nr.49 12.§)
Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi pilda valsts civildienesta ierēdņa amatu Iekšlietu ministrijā un Tieslietu ministrijā
Izdoti saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 3.panta piekto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Iekš­lietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kas uz noteiktu laiku valsts interesēs iecelta valsts civildienesta ierēdņa amatā Iekšlietu ministrijā vai Tieslietu ministrijā (turpmāk - amatpersona), pilda ierēdņa amatu, kārtību, kādā aprēķināma izdiena, disciplinārsodīšanas kārtību, kā arī darba samaksu, piešķiramos pabalstus un kompensācijas.

2. Lēmumu par amatpersonas iecelšanu ierēdņa amatā, par kārtējās speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu ierēdņa amatā ieceltajai amatpersonai atbilstoši pēdējam amatam noteiktajai speciālajai dienesta pakāpei un par ieceltās amatpersonas atvaļināšanu no dienesta pieņem attiecīgi iekšlietu ministrs vai tieslietu ministrs.

3. Amatpersona ierēdņa amata pienākumus pilda saskaņā ar amata aprakstu.

4. Amatpersonai izdienā ieskaita laiku, uz kuru tā iecelta ierēdņa amatā Iekšlietu ministrijā vai Tieslietu ministrijā.

5. Amatpersona saskaņā ar valsts civildienestu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem ir disciplināri atbildīga par disciplinārpārkāpumu, kas izdarīts saistībā ar ierēdņa amata pildīšanu. Ja ir izdarīts disciplinārpārkāpums, par kuru piemēro atbrīvošanu no valsts civildienesta, iekšlietu ministrs vai tieslietu ministrs atvaļina amatpersonu no dienesta.

6. Ja disciplinārpārkāpums nav saistīts ar ierēdņa amata pildīšanu, amatpersona ir disciplināri atbildīga saskaņā ar normatīvajiem aktiem par amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildību.

7. Ņemot vērā normatīvos aktus par amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksu, amatpersona saņem:

7.1. mēneša amatalgu atbilstoši pēdējam amatam noteiktajai amata kategorijai un amata līmenim, ņemot vērā amatpersonas izdienu;

7.2. piemaksu par speciālo dienesta pakāpi;

7.3. piemaksu par papildu darbu (darba apjoma palielināšanos, prombūtnē esoša ierēdņa vai vakanta amata pienākumu pildīšanu papildus tiešajiem amata pienākumiem);

7.4. piemaksu par amata pienākumu pildīšanu informācijas tehnoloģiju un sakaru jomā;

7.5. prēmijas atbilstoši amatpersonas darba ieguldījumam.

8. Amatpersonas mēneša amatalgas apmēru pārskata, ja mainījušies darba samaksas nosacījumi amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonas mēneša amatalgas un piemaksas par speciālo dienesta pakāpi kopsumma ir mazāka nekā attiecīgajam ierēdņa amatam noteiktā mēnešalga.

9. Ņemot vērā normatīvos aktus par pabalstiem un kompensācijām amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, amatpersona saņem:

9.1. vienreizēju pabalstu, ja amatpersonu valsts interesēs pārceļ amatā uz Iekš­lietu ministriju vai Tieslietu ministriju un amatpersona maina dzīvesvietu;

9.2. vienreizēju pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā;

9.3. vienreizēju pabalstu sakarā ar amatpersonas ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāka, vecvecāka, adoptētāja vai adoptētā) vai apgādājamā nāvi;

9.4. vienreizēju pabalstu, aizejot ikgadējā atvaļinājumā;

9.5. vienreizēju pabalstu sakarā ar smagu nelaimes gadījumu;

9.6. vienreizēju pabalstu pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem;

9.7. atvaļināšanas pabalstu;

9.8. kompensāciju ceļa izdevumu segšanai, ja amatpersona, kuru valsts interesēs ieceļ ierēdņa amatā, pastāvīgi nedzīvo administratīvajā teritorijā, kur ir viņas dienesta vieta;

9.9. uzturdevas kompensāciju.

10. Amatpersonas nāves gadījumā persona, kura ir uzņēmusies amatpersonas apbedīšanu, saņem vienreizēju pabalstu šīs amatpersonas mēneša amatalgas apmērā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm pabalstiem un kompensācijām.

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Slakteris

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
08.09.2007