Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.553

Rīgā 2007.gada 14.augustā (prot. Nr.45 18.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos Nr.165 "Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli dzīvnieku izcelsmes produktos"
Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 4.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos Nr.165 "Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli dzīvnieku izcelsmes produktos" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 49.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 71., 134.nr.; 2007, 4.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 48., 49. un 50.punktu šādā redakcijā:

"48. Šo noteikumu 2.pielikuma 1.tabulas 71., 72. un 73.punkts stājas spēkā ar 2007.gada 2.septembri.

49. Šo noteikumu 2.pielikuma 1.tabulas 74., 75. un 76.punkts stājas spēkā ar 2007.gada 17.novembri.

50. Šo noteikumu 2.pielikuma 2.tabulas 64.punkts stājas spēkā ar 2007.gada 27.novembri."

2. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 35., 36. un 37.punktu šādā redakcijā:

"35) Komisijas 2007.gada 21.februāra Direktīvas 2007/11/EK, ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvai 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem acetamiprīda, tiakloprīda, imazosulfurona, metoksifenozīda, S-metolahlora, milbemektīna un tribenurona atliekvielu daudzumiem;

36) Komisijas 2007.gada 15.maija Direktīvas 2007/27/EK, ar ko groza dažus Padomes Direktīvas 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumus attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem etoksazola, indoksakarba, mezosulfurona, 1-metilciklo­propēna, MCPA un MCPB, tolilfluanīda un tritikonazola atliekvielu daudzumiem;

37) Komisijas 2007.gada 25.maija Direktīvas 2007/28/EK, ar ko groza dažus pielikumus Padomes Direktīvai 86/363/EEK un Padomes Direktīvai 90/642/EEK attiecībā uz maksimāli pieļaujamo azoksistrobīna, hlorfenapira, folpeta, iprodiona, lambda-cihalotrīna, maleīnhidrazīda, metalaksila-M un trifloksistrobīna koncentrāciju."

3. Papildināt 2.pielikuma 1.tabulu ar 71., 72., 73., 74., 75. un 76.punktu šādā redakcijā:

"71.

Acetamiprīds un IM-2-1 metabolīts

0,05* p2 - gaļā
0,1 p2 - aknās
0,2 p2 - nierēs
0,05* p2 - taukos
0,05* p2 - pārējos produktos

0,05*p2

0,05* p2

72.

Metoksifenozīds

0,01* p2

0,01* p2

0,01* p2

73.

Tiakloprīds

0,05 p2 - gaļā
0,3 p2 - aknās
0,3 p2 - nierēs
0,05 p2 - taukos
0,01* p2 - pārējos produktos

0,03 p2

0,01* p2

74.

Indoksakarbs (S un R izomēru summa)

0,01* p3 - gaļā un subproduktos
0,3 p3 - taukos

0,02 p3 - pienā
0,3 p3 - krējumā

0,01* p3

75.

MCPA un MCPB un MCPA tioetils, kas izteikts kā MCPA

0,1* p3
0,5* p3- subproduktos

0,05* p3

0,05* p3

76.

Tolilfluanīds (tolilfluanīds analizēts kā dimetil­aminosulfo-toluidīds un izteikts kā tolilfluanīds)

0,1* p3

0,02* p3

0,1* p3 "

 

4. Papildināt 2.pielikuma 2.tabulu ar 64.punktu šādā redakcijā:

"64.

Maleīnhidrazīds a1

0,05 p4 - gaļā (izņemot putnu gaļu)
0,05 p4 - aknās (izņemot putnu gaļu)
0,05 p4 - nierēs (izņemot putnu gaļu)
0,02* p4 - pārējos

0,02 p4 t1

0,1 p4"

5. Papildināt 2.pielikuma piezīmes ar 66., 67., 68., 69. un 70.piezīmi šādā redakcijā:

"66. p2 - pagaidu maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums, kas noteikts saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.156 "Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtība" un kas, ja netiek grozīts, no 2011.gada 21.marta uzskatāms par maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu.

67. p3 - pagaidu maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums, kas noteikts saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.156 "Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtība" un kas, ja netiek grozīts, no 2011.gada 5.jūnija uzskatāms par maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu.

68. p4 - pagaidu maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums, kas noteikts saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.156 "Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtība".

69.t1 - līdz 2008.gada 30.jūnijam noteiktais maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums.

70.a1 - pienā un piena produktos maksimāli pieļaujamais maleīnhidrazīda un tā konjugātu daudzums, kas izteikts kā maleīnhidrazīds."

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
18.08.2007