Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Finanšu ministrijas lēmums Nr.87

Rīgā 2007.gada 18.jūlijā

Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu reliģiskajai organizācijai "RĪGAS SV.GREGORA APGAISMOTĀJA BAZNĪCA"

 

Finanšu ministrija izskatīja Sabiedriskā labuma komisijas 2007.gada 27.jūnija atzinumu Nr.12-2007/114 "Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu reliģiskajai organizācijai "RĪGAS SV.GREGORA APGAISMOTĀJA BAZNĪCA"", reliģiskās organizācijas "RĪGAS SV.GREGORA APGAISMOTĀJA BAZNĪCA" (reģ. Nr.90000096449, juridiskā adrese: Rīga, Kojusalas iela 5) iesniegtās atskaites par 2006.gadā veikto sabiedriskā labuma darbību un uzsāka lietu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu reliģiskajai organizācijai "RĪGAS SV.GREGORA APGAISMOTĀJA BAZNĪCA".

Finanšu ministrija, pamatojoties uz Sabiedriskā labuma komisijas 2005.gada 20.jūlija atzinumu Nr.24-2005/310 "Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu reliģiskajai organizācijai "RĪGAS SV.GREGORA APGAISMOTĀJA BAZNĪCA"", 2005.gada 25.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.311 "Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu reliģiskajai organizācijai "RĪGAS SV.GREGORA APGAISMOTĀJA BAZNĪCA"" šādiem sabiedriskā labuma darbības veidiem - labdarībai un pilsoniskas sabiedrības attīstībai, un nosūtīja reliģiskajai organizācijai "RĪGAS SV.GREGORA APGAISMOTĀJA BAZNĪCA" 2005.gada 26.jūlija vēstuli Nr.5-6-07/2548 ar Finanšu ministrijas lēmumu.

Finanšu ministrija, saņemot Sabiedriskā labuma komisijas 2006.gada 18.oktobra atzinumu Nr.21-2006/280 "Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa saglabāšanu reliģiskajai organizācijai "RĪGAS SV.GREGORA APGAISMOTĀJA BAZNĪCA"" ar ieteikumu izteikt brīdinājumu sabiedriskā labuma organizācijai par to, ka tā 2005.gadā nav nodalījusi sabiedriskā labuma darbību no reliģiskās darbības un līdz ar to nav nodrošinājusi iespēju izkontrolēt saņemto ziedojumu izlietojumu, kā arī ir pārsniegusi Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 11.pantā noteikto administratīvo izdevumu apjomu no vispārējo ziedojumu apjoma, 2006.gada 2.novembrī izteica reliģiskajai organizācijai "RĪGAS SV.GREGORA APGAISMOTĀJA BAZNĪCA" brīdinājumu saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 14.panta trešo daļu norādot, ka, ja reliģiskā organizācija "RĪGAS SV.GREGORA APGAISMOTĀJA BAZNĪCA" saņemtos ziedojumus neizmantos sabiedriskā labuma darbībai, tad tiks izskatīts jautājums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu tai.

Sabiedriskā labuma komisija 2007.gada 27.jūnija sēdē, izvērtējot reliģiskās organizācijas "RĪGAS SV.GREGORA APGAISMOTĀJA BAZNĪCA" iesniegtās atskaites par sabiedriskā labuma darbību 2006.gadā, konstatēja, ka tā atkārtoti nav nodalījusi sabiedriskā labuma darbību no reliģiskās darbības, kā arī ziedotos līdzekļus izmantojusi baznīcas celtniecībai, kas neatbilst Sabiedriskā labuma organizāciju likumā noteiktajai sabiedriskā labuma darbības būtībai un Finanšu ministrijas 2005.gada 25.jūlija lēmumā Nr.311 "Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu reliģiskajai organizācijai "RĪGAS SV.GREGORA APGAISMOTĀJA BAZNĪCA"" noteiktajiem sabiedriskā labuma darbības veidiem, un ieteica atņemt reliģiskajai organizācijai "RĪGAS SV.GREGORA APGAISMOTĀJA BAZNĪCA" sabiedriskā labuma organizācijas statusu (Sabiedriskā labuma komisijas 2007.gada 27.jūnija atzinums Nr.12-2007/114 "Par sabiedriskā labuma organizācijas statusu atņemšanu reliģiskajai organizācijai "RĪGAS SV.GREGORA APGAISMOTĀJA BAZNĪCA"").

Tā kā reliģiskā organizācija "RĪGAS SV.GREGORA APGAISMOTĀJA BAZNĪCA" nav ņēmusi vērā Finanšu ministrijas brīdinājumu par sabiedriskā labuma darbības būtību un atkārtoti pārkāpusi Sabiedriskā labuma organizāciju likuma normas, pamatojoties uz Sabiedriskā labuma komisijas 2007.gada 27.jūnija atzinumu Nr.12-2007/114 ar ieteikumu Finanšu ministrijai atņemt reliģiskajai organizācijai "RĪGAS SV.GREGORA APGAISMOTĀJA BAZNĪCA" sabiedriskā labuma organizācijas statusu, Finanšu ministrija saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 14.panta pirmās daļas 1. un 4.punktu nolemj atņemt sabiedriskā labuma organizācijas statusu reliģiskajai organizācijai "RĪGAS SV.GREGORA APGAISMOTĀJA BAZNĪCA" (reģ. Nr.90000096449, juridiskā adrese: Rīga, Kojusalas iela 5).

Atbilstoši Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 2.panta pirmajai daļai sabiedriskā labuma organizāciju mērķis ir darbība, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai. Turklāt ziedotie līdzekļi, kuriem tiek piemēroti nodokļu atvieglojumi saskaņā ar nodokļus reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, faktiski ir valsts budžetā neienākušie nodokļu maksājumi. Pamatojoties uz iepriekš minēto, šis administratīvais akts spēkā stājas Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmās daļas noteiktajā kārtībā un, šo administratīvo aktu pārsūdzot, tā darbība netiek apturēta saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 185.panta ceturtās daļas 3.punktu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu viena mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV- 1010).

Finanšu ministrijas valsts sekretāre I.Krūmane

18.07.2007