Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.505

Rīgā 2007.gada 24.jūlijā (prot. Nr.42 9.§)
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4.panta 14.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, speciālās izglītības iestādēs un sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 157.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Ja valsts vai pašvaldības vispārējās izglītības iestādē izglītojamo skaits klasē ir mazāks par šajos noteikumos noteikto minimālo izglītojamo skaitu, veido apvienotās klases. Apvienoto klasi veido, ievērojot šādus nosacījumus:

2.1. izglītojamo skaits apvienotajā klasē atbilst šajos noteikumos noteiktajam minimālajam un maksimālajam skolēnu skaitam klasē;

2.2. apvieno ne vairāk kā divas klases ar nepietiekamu izglītojamo skaitu."

2. Aizstāt 3.punkta pirmajā teikumā vārdus "(higiēnas prasību ievērošana, neparedzēts skolēnu skaita samazinājums vai palielinājums pirms mācību gada sākuma)" ar vārdiem "(higiēnas prasību ievērošana, starpvalstu līgumu ievērošana, maksimālā noteiktā skolēnu skaita pārsniegšana, apvienojot klases, neparedzēts skolēnu skaita samazinājums vai palielinājums pirms mācību gada sākuma vai mācību gada sākumā)".

3. Izteikt 3.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Attiecīgā pašvaldības izglītības pārvalde pirms katra jauna mācību gada sākuma objektīvi izvērtē apstākļus, sagatavo atzinumu un līdz 1.oktobrim iesniedz to saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijā."

4. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Pirmsskolas izglītības programmas apguvei vienā grupā pieļaujamais izglītojamo skaits ir šāds:

4.1. vecumā no viena gada līdz diviem gadiem:

4.1.1. pilsētās un pilsētās ar lauku teritoriju - 10-14;

4.1.2. pārējās apdzīvotās vietās - 8-14;

4.2. vecumā no diviem līdz trim gadiem:

4.2.1. pilsētās un pilsētās ar lauku teritoriju - 10-16;

4.2.2. pārējās apdzīvotās vietās - 8-16;

4.3. vecumā no trim līdz pieciem gadiem:

4.3.1. pilsētās un pilsētās ar lauku teritoriju - 10-24;

4.3.2. pārējās apdzīvotās vietās - 8-24;

4.4. vecumā no pieciem līdz septiņiem gadiem:

4.4.1. pilsētās un pilsētās ar lauku teritoriju - 12-26;

4.4.2. pārējās apdzīvotās vietās - 8-24."

5. Svītrot 5.punktu.

6. Papildināt noteikumus ar 6.1 un 6.2 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Pēc izglītības iestādes dibinātāja iniciatīvas speciālās pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai var veidot grupu ar dažāda vecuma bērniem, kurā pieļaujamais izglītojamo skaits ir 6-10.

6.2 Ja grupā, kurā apgūst šo noteikumu 6.punktā minētās izglītības programmas, ir bērns ar smagiem attīstības traucējumiem (piemēram, neredzīgs, nedzirdīgs, ar smagiem kustību traucējumiem), maksimālo noteikto bērnu skaitu attiecīgajā grupā samazina par diviem bērniem."

7. Izteikt 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7. Šo noteikumu 4.punktā minētās izglītības programmas apguvei vienā grupā var integrēt ne vairāk kā trīs bērnus ar attīstības traucējumiem.

8. Pēc izglītības iestādes dibinātāja iniciatīvas programmas īstenošanai var veidot grupu, kurā ir dažāda vecuma bērni:

8.1. vecumā līdz trim gadiem:

8.1.1. pilsētās un pilsētās ar lauku teritoriju - 10-14;

8.1.2. pārējās apdzīvotās vietās - 8-14;

8.2. vecumā līdz pieciem gadiem:

8.2.1. pilsētās un pilsētās ar lauku teritoriju - 10-18;

8.2.2. pārējās apdzīvotās vietās - 8-18;

8.3. vecumā līdz septiņiem gadiem:

8.3.1. pilsētās un pilsētās ar lauku teritoriju - 10-24;

8.3.2. pārējās apdzīvotās vietās - 8-24."

8. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Vispārējās pamatizglītības programmas apguvei vienā klasē pie­ļaujamais izglītojamo skaits ir šāds:

9.1. vispārējās izglītības iestādē (izņemot vakara (maiņas) skolu):

9.1.1. republikas pilsētās - 15-30;

9.1.2. rajonu pilsētās un pilsētās ar lauku teritoriju - 12-30;

9.1.3. pārējās apdzīvotās vietās - 8-30;

9.2. vakara (maiņu) skolās - 8-30."

9. Papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Veidojot paralēlklases, izglītojamo skaits klasē nedrīkst būt mazāks par minimālo noteikto."

10. Aizstāt 14.3.apakšpunktā skaitli "9" ar skaitli "7".

11. Aizstāt 14.4.apakšpunktā skaitli "12" ar skaitli "14".

12. Aizstāt 14.6.apakšpunktā skaitli "8" ar skaitli "6".

13. Aizstāt 16.1.apakšpunktā skaitli "16" ar skaitli "14".

14. Papildināt 17.punktu aiz vārdiem "Sociālās korekcijas izglītības iestādē" ar vārdiem "kā arī ieslodzījuma vietās".

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
28.07.2007