Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts Meža dienests

Rīkojums Nr.170

Rīgā 1999.gada 22.septembrī

Par virsmežniecību teritoriālo struktūrvienību koncepcijas izstrādāšanu

Pamatojoties uz Valsts meža dienesta 1999.gada 22.septembra rīkojumu Nr.169 un lai nodrošinātu ar 1999.gada 24.augusta Ministru kabineta sēdes protokola Nr.43, 13.§ apstiprinātās koncepcijas "Latvijas meža nozares valsts pārvaldes institucionālās uzbūves optimizācija" izpildi, uzdodu:

1. Visu virsmežniecību virsmežziņiem (izņemot MPS "Kalsnava", LLU Mācību un pētījumu mežsaimniecības un Gaujas nacionālo parku) saskaņā ar Valsts meža dienesta mērķiem un uzdevumiem līdz š.g. 4.oktobrim sagatavot un iesniegt Valsts galvenā virsmežziņa vietniekam Aigaram Dudelim:

1.1. Priekšlikumus par mežniecību un mežsargu iecirkņu skaitu un teritoriālo izvietojumu. Mežniecību robežas plānot pa esošo pagastu robežām.

Mežniecību un mežsargu iecirkņu izdalīšanai kā kritērijus izmantot pārraudzībā esošo meža platību, mežainumu, ugunsbīstamību un meža īpašnieku skaitu.

Jaunizveidojamām virsmežniecībām mežniecību un mežsargu iecirkņu maksimālais skaits uzrādīts šī rīkojuma 1.pielikumā.

1.2. Priekšlikumus par jaunizveidojamo virsmežniecību administratīvo centru, mežniecību kantoru atrašanās vietu, kā arī virsmežniecības pamatdarbības nodrošināšanai nepieciešamām ēkām, būvēm un to uzturēšanai nepieciešamo zemi.

Kā izdalīšanas kritērijus izmantot to pieejamību, piemērotību un uzturēšanas izdevumus, sakaru nodrošinājumu un iespējamību to paplašināšanai.

2. Rīkojuma 1.1. un 1.2. punktos minētos priekšlikumus sagatavo un iesniedz virsmežziņi par to jaunizveidojamo virsmežniecību, kuras teritorijā atrodas esošās virsmežniecības administratīvais centrs.

3. Priekšlikumi par mežniecību un mežsargu iecirkņu izdalīšanu iesniedzami saskaņā ar šī rīkojuma 2.pielikuma formu, tai pievienojot plānu materiālu mērogā 1:75000 vai 1:100000.

4. Par 1.2. punktā minētajām ēkām, būvēm un to uzturēšanai nepieciešamo zemi sagatavot sarakstu saskaņā ar šī rīkojuma 3.pielikumu, pievienojot izdalāmās zemes skices mērogā 1:10000.

5. Sīkāka informācija par šī rīkojuma izpildi saņemama:

- par zemju jautājumiem pie Meža apsaimniekošanas daļas sektora vadītāja Jāņa Oša;

- par ēkām un būvēm pie Juridiskās un personāla daļas vecākā referenta Visvalža Filipova;

- par izdalāmo mežniecību un mežsargu iecirkņu skaitu pie Valsts galvenā virsmežziņa vietnieka Aigara Dudeļa.

4. Šī rīkojuma izpildes kontroli atstāju sev.

Valsts galvenais virsmežzinis A.Melnis

1.pielikums

Rajons Mežniecību skaits mežsargu skaits
Aizkraukles raj 9 37
Alūksnes raj. 9 37
Balvu raj.7 29
Bauskas raj. 5 21
Cēsu raj. 11 45
Daugavpils raj. 7 29
Dobeles raj. 4 16
Gulbenes raj. 7 29
Jelgavas raj. 4 16
Jēkabpils raj. 8 33
Krāslavas raj. 5 20
Kuldīgas raj. 8 33
Liepājas raj. 9 37
Limbažu raj. 9 37
Ludzas raj. 6 25
Madonas raj. 10 41
Ogres raj. 6 24
Preiļu raj. 4 16
Rēzeknes raj. 7 29
Rīgas raj. 13 53
Saldus raj. 6 24
Talsu raj. 11 45
Tukuma raj. 7 29
Valkas raj. 10 41
Valmieras raj. 8 33
Ventspils raj. 10 41
Kopā rajonos 200 820

Valsts galvenais virsmežzinis A.Melnis

2.pielikums

ME2.GIF (35179 BYTES)

3.pielikums

ME3.GIF (39147 BYTES)

 

22.09.1999