Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.478

Rīgā 2007.gada 10.jūlijā (prot. Nr.40 8.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.125 “Noteikumi par zobārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās
kvalifikācijas atzīšanu” 36.panta 6.punktu un 54.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.125 “Noteikumi par zobārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 28.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 2.29. un 2.30.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.29. Bulgārijas Republikā – Лекар по дентална медицина;

2.30. Rumānijas Republikā – medic dentist.

2. Papildināt noteikumus ar 4.3.27. un 4.3.28.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.3.27. Bulgārijas Republikā – kopš 2007.gada 1.janvāra;

4.3.28. Rumānijas Republikā – kopš 2007.gada 1.janvāra.”

3. Papildināt noteikumus ar 18.punktu šādā redakcijā:

“18. Pirms šo noteikumu 4.3.28.apakš­punktā minētā datuma Rumānijas Republikā izsniegtajiem zobārsta kvalifikācijas dokumentiem, kuri dod tiesības lietot atbilstošus profesionālos nosaukumus profesionālajai darbībai zobārsta profesijā un kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām zobārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu:

18.1. ja dokumentiem pievienots šīs valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona vismaz trīs gadus bez pārtraukuma pēdējo piecu gadu laikā pirms sertifikāta izsniegšanas datuma faktiski un likumīgi strādājusi zobārsta profesijā, turklāt tā bijusi personas pamatnodarbošanās, un ka attiecīgajai personai ir tiesības veikt minētās darbības atbilstoši tādiem pašiem nosacījumiem kā personām, kam ir šo noteikumu pielikumos minētie diplomi;

18.2. šo noteikumu 18.1.apakšpunktā minētajos gadījumos dokuments par trīs gadu darba pieredzi nav nepieciešams, ja zobārsta kvalifikācijas dokumenti ir izsniegti par vismaz trīs gadus ilgas studiju programmas apguvi un tiem pievienots attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka minēto studiju programmu attiecīgo valstu kompetentas institūcijas ir atzinušas par līdzvērtīgu Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām zobārsta un zobārsta apakšspecialitātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.”

4. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) Padomes 2006.gada 20.novembra Direktīvas 2006/100/EK, ar ko pielāgo dažas direktīvas personu pārvietošanās brīvības jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos.”

5. Papildināt 1.pielikumu ar 28. un 29.punktu šādā redakcijā:

“28. Bulgārijas Republika

Nosaukums

Iestāde, kas izdod dokumentu

Pievienotais sertifikāts

Maģistra diploms par augstākās izglītības iegūšanu zobārstniecības specialitātē ar profesionālo kvalifikāciju “zobārstniecības maģistrs”

(Диплома за висше образование на образователно - квалификационна степен “Магистър” по “Дентална медицина” с професионална квалификация “Магистър-лекар по дентална медицина”)

Medicīnas universitātes Zobārstniecības fakultāte

(Факултет по дентална медицина към Медицински университет)


29. Rumānijas Republika

Nosaukums

Iestāde, kas izdod dokumentu

Pievienotais sertifikāts

Zobārsta diploms

(Diplomă de licenţă de medic dentist)

Universitāte

(Universităţi)

–”


6. Papildināt 2.pielikumu ar 1.19.apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.19. Bulgārijas Republika

Nosaukums

Iestāde, kas izdod dokumentu

Pievienotais sertifikāts

Apliecinājums par specialitātes “ortodontija” atzīšanu (Свидетелство за призната специалност по “Ортодонтия”)

Medicīnas universitātes Zobārstniecības fakultāte

(Факултет по дентална медицина към Медицински университет)

–”


7. Papildināt 2.pielikumu ar 2.16.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.16. Bulgārijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod dokumentu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Apliecinājums par specialitātes “mutes ķirurģija” atzīšanu (Свидетелство за призната специалност по “Орална хирургия”)

Medicīnas universitātes Zobārstniecības fakultāte

(Факултет по дентална медицина към Медицински университет)

–”

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
14.07.2007