Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.475

Rīgā 2007.gada 3.jūlijā (prot. Nr.38 30.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumos Nr.725 "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību"
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta otro un 10.1 daļu, 13.panta trešo daļu un 20.panta otro daļu un Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumos Nr.725 "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 152., 210.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Eiropas Ekonomikas zonas valstīs ražotus, reģistrētus vai tirgū laistus uztura bagātinātājus atļauts ievest un laist tirgū Latvijā, iepriekš paziņojot par to Pārtikas un veterinārajam dienestam. Iesniedzējs atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam iesniedz rakstisku paziņojumu, kā arī uztura bagātinātāja marķējuma paraugu. To nosūta arī elektroniski uz Pārtikas un veterinārā dienesta oficiālo e-pasta adresi. Ja uztura bagātinātājs ražots trešajās valstīs, paziņojumā norāda Eiropas Savienības valstis, kurās tas laists tirgū kā uztura bagātinātājs pirms ievešanas Latvijā."

2. Svītrot 7.punktu.

3. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Uztura bagātinātājus, kas ražoti trešajās valstīs un līdz šim nav laisti tirgū Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, atļauts ievest un izplatīt Latvijā, ja tie atbilst Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajiem aktiem par pārtiku, tai skaitā uztura bagātinātājiem, un ja tie ir reģistrēti Pārtikas un veterinārajā dienestā."

4. Izteikt 9.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"9. Ja tiek iesniegti dokumenti par tāda trešajās valstīs ražota uztura bagātinātāja importu Eiropas Savienībā, kurš papildus šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem vitamīniem un minerālvielām satur arī citas vielas un to savienojumus, un pieteiktajā produkta dokumentācijā (tehniskajos noteikumos, ražotāja apliecinājumā, oriģinālmarķējumā, lietošanas instrukcijā, produkta sertifikātos vai izplatīšanai Latvijā iesniegtajā marķējuma paraugā) ietvertā informācija liecina, ka produkts varētu būt zāles, Pārtikas un veterinārais dienests pieprasa Valsts zāļu aģentūras atzinumu (ja tas nav iesniegts Pārtikas un veterinārajā dienestā)."

5. Izteikt 10.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"Pārtikas un veterinārais dienests veido un uztur uztura bagātinātāju reģistru, kurā norāda reģistrētos uztura bagātinātājus un uztura bagātinātājus, par kuriem saņemts paziņojums atbilstoši šo noteikumu 6.punktam. Reģistru publicē Pārtikas un veterinārā dienesta mājas lapā internetā. Reģistrā iekļauj šādu informāciju:".

6. Svītrot 12.punktu.

7. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Ja mainīts reģistrētā vai tirgū esošā uztura bagātinātāja marķējums, ražotājs, ražošanas vai lietošanas nosacījumi, iesniedzējs 30 dienu laikā par to rakstiski informē Pārtikas un veterināro dienestu."

8. Papildināt III nodaļu ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Ja citā Eiropas Savienības dalībvalstī ražots vai izplatīts uztura bagātinātājs atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem ir zāles, piemēro šo noteikumu 19.punktā noteikto procedūru."

9. Papildināt IV nodaļu ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Atļauts reklamēt tikai tos uztura bagātinātājus, kas ir iekļauti Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrā."

10. Svītrot 25., 26., 27., 28., 29. un 30.punktu.

11. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 10.jūnija Direktīvas 2002/46/EK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem;

2) Komisijas 2006.gada 30.marta Direktīvas 2006/37/EK, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 10.jūnija Direktīvai 2002/46/EK attiecībā uz dažu vielu iekļaušanu."

12. Izteikt 1.pielikuma 1.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.10.

Folāti (µg)

Pteroilmonoglutamīnskābe, kalcija-L-metilfolāts"

13. Izteikt 1.pielikuma 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.

Dzelzs (mg)

Dzelzs (II) karbonāts, dzelzs (II) citrāts, dzelzs amonija citrāts, dzelzs (II) glikonāts, dzelzs (II) fumarāts, dzelzs (III) nātrija difosfāts, dzelzs laktāts, dzelzs (II) sulfāts, dzelzs (III) difosfāts (dzelzs pirofosfāts), dzelzs (III) saharāts, elementārā dzelzs (karbonil- + elektrolītiski + reducēta ar ūdeņradi), dzelzs bisglicināts"

14. Izteikt 2.pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Iesniegums uztura bagātinātāja reģistrācijai/Paziņojums par uztura bagātinātāja ievešanu un laišanu tirgū".

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
13.07.2007