Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.459

Rīgā 2007.gada 3.jūlijā (prot. Nr.38 4.§)
Valsts kultūrkapitāla fonda nozaru ekspertu komisiju locekļu un komisiju darbā iesaistīto lietpratēju un ekspertu atlīdzības noteikšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Valsts kultūrkapitāla fonda likuma 12.panta septīto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts kultūrkapitāla fonda (turpmāk - fonds) padome nosaka atlīdzības apmēru fonda nozaru ekspertu komisiju (turpmāk - komisija) locekļiem un komisiju darbā iesaistītajiem lietpratējiem un ekspertiem.

2. Lai noteiktu komisiju locekļu un komisiju darbā iesaistīto lietpratēju un ekspertu atlīdzības apmēru, fonda padome novērtē paveikto darbu saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

3. Atlīdzības apmēru komisiju locekļiem un komisiju darbā iesaistītajiem lietpratējiem un ekspertiem fonda padome aprēķina, paveiktā darba punktu ko­pējo skaitu reizinot ar fonda padomes noteiktu koeficientu. Minēto koeficientu nosaka proporcionāli šim mērķim pieejamiem valsts budžeta līdzekļiem un plā­notajam komisiju sēžu un iesniegto projektu skaitam.

4. Fonda padome komisijas locekli atbilstoši darba ieguldījumam ir tie­sīga prēmēt. Prēmēšanai izmanto finanšu līdzekļus līdz 15 % apmērā no plānotā atalgojuma fonda, kā arī ietaupītos līdzekļus no atalgojuma fonda.

5. Komisiju locekļiem un komisiju darbā iesaistītajiem lietpratējiem un ekspertiem, ja tie pastāvīgi dzīvo citā administratīvajā teritorijā, atlīdzina ceļa izdevumus par braucienu no dzīvesvietas līdz komisijas locekļa pienākumu pildīšanas vietai. Pamatojoties uz komisijas locekļa vai komisijas darbā iesaistītā lietpratēja vai eksperta iesniegumu, ceļa izdevumus atlīdzina šādā apmērā:

5.1. ja izmantots sabiedriskais transportlīdzeklis, izdevumus sedz atbil­stoši attiecīgā sabiedriskā transportlīdzekļa tarifam (iesniegumam pievieno izdevumus apliecinošus braukšanas dokumentus);

5.2. ja izmantots personiskais transport­līdzeklis, izdevumus sedz par pa­tērēto degvielu, ņemot vērā brauciena maršrutu un kilometrāžu, kā arī nepieciešamo attiecīgās markas degvielas daudzumu (iesniegumam pievieno degvielas uzpildes staciju izsniegtus izdevumus apliecinošus dokumentus - če­kus un kvītis).

6. Fonda komisijas locekļi saņem atlīdzību par piedalīšanos fonda ko­misiju sēdēs. Lai saņemtu atlīdzību, komisiju darbā iesaistītie lietpratēji un eksperti iesniedz fonda komisijai pārskatu par fonda komisijas dotā uzdevuma izpildi.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Kultūras ministre H.Demakova
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 3.jūlija noteikumiem Nr.459
Komisiju locekļu un komisiju darbā iesaistīto lietpratēju un ekspertu paveiktā darba novērtējums

Nr.
p.k.

Darbs

Punkti

1.

Dalība vienā komisijas sēdē

50

2.

Viena kultūras projekta izvērtēšana

1

Kultūras ministre H.Demakova
07.07.2007