Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā

Izdarīt Krājaizdevu sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 10.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.pantā vārdus "Latvijas iedzīvotāju" ar vārdu "indivīdu".

2. Izslēgt 2.panta sesto daļu.

3. 12.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1.punktu;

aizstāt pirmās daļas 3.punktā vārdu "un" ar vārdu "vai";

aizstāt pirmās daļas 5.punktā vārdu "uzņēmējdarbību" ar vārdu "komercdarbību".

4. Izslēgt 19.panta otrajā daļā vārdus "atbilstoši kopsapulces (pilnvaroto sapulces) apstiprinātajiem noguldījumu pieņemšanas noteikumiem".

5. 20.pantā:

izslēgt sestajā daļā vārdus "Latvijas Republikā reģistrētās";

izslēgt desmitajā un vienpadsmitajā daļā vārdus "valdes priekšsēdētājam, revīzijas komisijas priekšsēdētājam".

6. Aizstāt 23.panta otrajā daļā skaitli "50 000" ar skaitli "100 000".

7. Papildināt VI nodaļu ar 27.1 pantu šādā redakcijā:

"27.1 pants. Dalība Kredītu reģistrā

(1) Krājaizdevu sabiedrība Latvijas Bankas noteiktajā apjomā un kārtībā sniedz Latvijas Bankai ziņas par saviem aizņēmējiem un aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu.

(2) Latvijas Banka uzkrāj un glabā šā panta pirmajā daļā minētās ziņas Kredītu reģistrā, kas izveidots un darbojas saskaņā ar Latvijas Bankas apstiprinātajiem noteikumiem.

(3) Ziņu apjomu un kārtību, kādā Kredītu reģistrā esošās ziņas tiek sniegtas aizņēmējam, aizņēmēja galviniekam, krājaizdevu sabiedrībai un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, nosaka Latvijas Banka.

(4) No Kredītu reģistra saņemtās ziņas krājaizdevu sabiedrība nedrīkst izpaust trešajām personām, izņemot to personu, par kuru ziņas saņemtas.

(5) Lai segtu Kredītu reģistra uzturēšanas izdevumus, krājaizdevu sabiedrība un Finanšu un kapitāla tirgus komisija maksā Latvijas Bankai maksu par Kredītu reģistra izmantošanu. Maksas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Latvijas Banka.

(6) Ja krājaizdevu sabiedrība nepilda šā panta pirmās daļas prasības, Latvijas Banka ir tiesīga uzlikt tai soda naudu līdz 5000 latiem."

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Šā likuma 27.1 pants stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī."

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 21.jūnijā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2007.gada 5.jūlijā
19.07.2007