Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.425

Rīgā 2007.gada 26.jūnijā (prot. Nr.37 22.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.226 "Noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu"
Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa pārvadājumu likuma 49.panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.226 "Noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 66.nr.; 2004, 69.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Iekšzemes dzelzceļa pārvadājumos piemēro šādus Latvijas Republikai saistošus starptautiskos līgumus, kuri regulē bīstamo kravu pārvadājumus:

2.1. Konvencijas par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) C papildinājuma "Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (RID)" pielikuma nosacījumus (turpmāk - RID noteikumi);

2.2. Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS) 2.pieli­kuma "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi" nosacījumus attiecībā uz sūtījumu veidiem un pieļaujamajiem vagoniem (konteineriem), kravu pārvadā­šanu pavadoņu pavadībā, pavadzīmē ierakstāmajām papildu atzīmēm un papildu drošības pasākumu nodrošināšanu bīstamo kravu pārvadājumos (turpmāk - SMGS 2.pielikums).";

1.2. svītrot 6., 7. un 11.punktu;

1.3. izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Uz vagoniem un konteineriem izvietotajās RID noteikumu 5.3.1.7.apakš­punktā noteiktajās bīstamības zīmēs starp bīstamības simbolu un klases numuru uz balta taisnstūrveida pamata norāda avārijas kartītes numuru (ciparu augstums 100 mm). Ja vagons ir tādā pašā krāsā kā RID noteikumos norādītās bīstamības zīmes pamats vai plāksnīte, uz kuras ir bīstamības identifikācijas kods (turpmāk - oranžā plāksnīte) un Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk - ANO) numurs, nosūtītājs iezīmē 30 mm platu baltas krāsas joslu ap piestiprinātās zīmes vai oranžās plāksnītes malām.";

1.4. svītrot 20., 21., 22., 28., 29., 31. un 32.punktu;

1.5. izteikt 34., 35., 36. un 37.punktu šādā redakcijā:

"34. Pavadzīmes ailē "Kravas nosaukums" nosūtītājs papildus RID noteikumos norādītajiem ierakstiem ieraksta burtus "AK" un norāda avārijas kartītes numuru saskaņā ar SMGS 2.pielikumu. Ja pārvadājamajai bīstamajai kravai SMGS 2.pielikumā avārijas kartīte nav norādīta, nosūtītājs pavadzīmes ailē "Kravas nosaukums" izdara ierakstu "AK pievienota" un pievieno pavad­zīmei paša izstrādāto avārijas kartīti.

35. Pavadzīmes atbilstošajā ailē nosūtītājs ieraksta attiecīgajai bīstamajai kravai paredzētās papildu atzīmes saskaņā ar SMGS 2.pielikumu. Pārvadātājs ieraksta tādas pašas atzīmes arī vagonu lapā.

36. Atzīmes par vagonu minimālajām piesega normām 1.klases bīstama­jām kravām pārvadātājs nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē vilcienu kustību un manevru darbus. Pavadzīmē ierakstāmās papildu atzīmes pārvadātājs saskaņo ar publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldī­tāju. Nosūtītājs pavadzīmes attiecīgajā ailē ieraksta pārvadātāja noteiktās atzīmes.

37. Nosūtot tukšus neattīrītus pārvadāšanas līdzekļus (iepakojumus, kon­teinerus, vagonus), nosūtītājs pavadzīmē ieraksta informāciju atbilstoši RID noteikumiem un to papildina ar SMGS 2.pielikumā norādītajām papildu atzīmēm.";

1.6. svītrot 38., 39., 40., 41. un 42.punktu;

1.7. aizstāt 45.punktā vārdus "šajā nodaļā noteiktās prasības" ar vārdiem "šo noteikumu II un VI nodaļā noteiktās prasības";

1.8. svītrot 49., 52., 53., 54., 55., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 73., 74., 80., 84., 93., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110. un 111.punktu;

1.9. papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"7) Komisijas 2004.gada 13.septembra Direktīvas 2004/89/EK, ar ko piekto reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 96/49/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu;

8) Komisijas 2004.gada 9.decembra Direktīvas 2004/110/EK, ar ko sesto reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 96/49/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu;

9) Komisijas 2006.gada 3.novembra Direktīvas 2006/90/EK, ar ko septīto reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 96/49/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu.";

1.10. svītrot noteikumu pielikumu.

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
01.07.2007