Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.374

Rīgā 2007.gada 5.jūnijā (prot. Nr.33 16.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.912 "Valsts aģentūras "Latvijas Statistikas institūts" nolikums"
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.912 "Valsts aģentūras "Latvijas Statistikas institūts" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 180.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt nosaukumā un 1.punktā vārdus "Latvijas Statistikas institūts" ar vārdiem "Latvijas Statistikas un darba tirgus prognozēšanas institūts";

1.2. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Institūts ir izveidots, lai īstenotu zinātniskus pētījumus statistikas jomā un veiktu konjunktūras pētījumus, kā arī analizētu un prognozētu darba tirgus attīstības tendences.";

1.3. izteikt 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3. Institūtam ir šādas funkcijas:

3.1. veikt zinātniskus pētījumus statistikā, kā arī veikt konjunktūras pētī­jumus;

3.2. izstrādāt darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozes.

4. Lai īstenotu noteiktās funkcijas, institūtam ir šādi uzdevumi:

4.1. statistikas un konjunktūras jomā:

4.1.1. veikt zinātniskus pētījumus statistikas, sabiedrības vadības, ekonometrijas un saskares zinātņu apakšnozaru jomās, īstenojot nacionālus un starp­tautiskus projektus un programmas;

4.1.2. veikt konjunktūras pētījumus (tai skaitā regulāri vākt datus, veidot un analizēt datu bāzes) rūpniecības, būvniecības, investīciju, lauksaimniecības, mazumtirdzniecības, pakalpojumu, darba tirgus un citās jomās un informēt par pētījumu rezultātiem valsts un pašvaldību iestādes un starptautiskās organi­zācijas atbilstoši Eiropas Savienības vienotajai harmonizētajai konjunktūras un patērētāju aptauju programmai;

4.1.3. veidot, uzturēt un aktualizēt datu bāzes par pētījumiem un prak­tiskiem aprēķiniem, kas veikti saskaņā ar ilgtermiņa projektiem un līgumiem vai pēc valsts institūciju pasūtījuma;

4.1.4. sagatavot un publicēt zinātnisko rakstu krājumus un statistikas biļe­tenus par institūta pētījumu rezultātiem;

4.1.5. sagatavot un iesniegt valsts un pašvaldību iestādēs ziņojumus, pārskatus vai citus materiālus ar priekšlikumiem, kas izriet no institūta pētījumu rezultātiem;

4.1.6. pieteikt zinātnisko pētījumu un statistikas darbu projektus vai piedalīties citu organizāciju projektos;

4.2. darba tirgus prognožu jomā:

4.2.1. izstrādāt darba tirgus attīstības scenārijus un vidēja un ilgtermiņa prognozes;

4.2.2. veikt zinātniskus pētījumus darba tirgus jomā;

4.2.3. veidot, uzturēt un aktualizēt datu bāzes par darba tirgus attīstību;

4.2.4. vākt, sistematizēt, analizēt un izskaidrot faktus par darba tirgus attīs­tības procesiem;

4.2.5. analizēt Eiropas Savienības un Latvijas darba tirgus attīstības po­litiku;

4.2.6. uzturēt un pilnveidot darba tirgus analīzes un prognozēšanas vajadzībām nepieciešamo modelēšanas instrumentāriju;

4.2.7. organizēt ekspertīzes un aptaujas par darba tirgus attīstības jautājumiem;

4.2.8. sagatavot un publicēt zinātnisko rakstu krājumus un statistikas biļetenus par institūta pētījumu rezultātiem;

4.2.9. sagatavot un iesniegt valsts un pašvaldību iestādēs ziņojumus, pārskatus vai citus materiālus ar priekšlikumiem, kas izriet no institūta pētījumu rezultātiem;

4.2.10. pieteikt zinātnisko pētījumu projektus vai piedalīties citu orga­nizāciju projektos.";

1.4. izteikt 5.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.4. organizēt un vadīt seminārus un konferences, kā arī piedalīties ārvalstu un starptautisko institūciju rīkotajos pasākumos statistikas zinātnes, darba tirgus prognozēšanas jomā, nodrošināt savstarpēju informācijas un pieredzes ap­maiņu;".

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
01.07.2007