Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4

Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Ventspils pilsētā"

Apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes 2007.gada 21.maija lēmumu Nr.183 (prot. Nr.9; 28 .§)

 

1. Izteikt 4.punkta 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai;"

2. Izteikt 4.punkta 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. tai nav parādsaistību, izņemot:

4.2.1. studiju un studējošo kredītu;

4.2.2. kredītu mājokļa pielāgošanai invalīdam;

4.2.3. kredītu vai citādi noformētu aizdevumu, ko kādam no ģimenes locekļiem vai atsevišķai personai, kas pretendē uz maznodrošinātas personas statusu, izsniegusi juridiska vai fiziska persona tās īrētā dzīvokļa vai viendzīvokļa mājas privatizācijai Ventspils pilsētā;

4.2.4.parādu par dzīvokļa īri, apsaimniekošanas izdevumiem un /vai komunālajiem pakalpojumiem."

3. Izteikt 22.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.2.Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir ģimenēm, kurās vismaz viens no vecākiem Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā nepārtraukti deklarēts ne mazāk kā vienu gadu pirms bērna (-u) piedzimšanas. Jaundzimušajam (-iem) jābūt deklarētam (-iem) Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.''

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks J.Vītoliņš

01.07.2007