Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā

Izdarīt Ūdens apsaimniekošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 20.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 5.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.panta 1.punktā vārdu "peldūdeņiem" ar vārdiem "peldvietu ūdeņiem".

2. Papildināt 5.panta desmito daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) peldvietu ūdeņu kvalitātes novērtēšanas un klasifikācijas kārtību, kā arī prasības peldvietu ūdeņu aprakstiem un sabiedrības informēšanai."

3. 9.panta ceturtajā daļā:

izslēgt ievaddaļā vārdus "un tās teritoriālās struktūrvienības (upju baseinu pārvaldes)";

aizstāt 12.punktā vārdu "īsteno" ar vārdu "koordinē".

4. Aizstāt 10.panta otrajā daļā vārdus "attiecīgā Latvijas upju baseinu apgabala pārvaldes institūcija" ar vārdiem "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra".

5. Aizstāt 11.panta otrās daļas otrajā teikumā vārdus "un ūdeņu stāvokli pārē­jos upju baseinu apgabalā esošajos ūdens­objektos" ar vārdiem "un ūdeņu stāvokli pārējos ūdensobjektos, kuri atrodas vienā sateces baseinā".

6. Aizstāt 13.panta otrajā daļā vārdus "upju baseinu apgabala pārvaldes institūcijām" ar vārdiem "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūru".

7. 21.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu "šādām";

aizstāt pirmajā un trešajā daļā vārdu "ekosistēmas" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "ūdens ekosistēmas" (attiecīgā locījumā).

8. Aizstāt 22.panta piektajā daļā vārdus "peldūdeņu un peldvietu monitoringam" ar vārdiem "peldvietu ūdeņu monitoringam".

9. Papildināt 25.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Izsniedzot atļauju hidrotehnisko būvju darbībai, reģionālā vides pārvalde tās nosacījumos iekļauj prasību veikt nepieciešamos zivju resursu aizsardzības pasākumus, tai skaitā atvērt slūžas vai nodrošināt zivju ceļu izbūvi ūdenstilpju aizsprostos, ja attiecīgie pasākumi ir nepieciešami un bioloģiski pamatoti saskaņā ar zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinumu, kā arī ir inženiertehniski iespējami saskaņā ar atzinumu, ko sniedz inženiera hidrotehniķa kvalifikāciju ieguvušie speciālisti ar pieredzi hidrotehnisko būvju ekspluatācijā un personas, kurām saskaņā ar Būvniecības likumu ir tiesības veikt hidrotehnisko būvju projektēšanu."

10. Pārejas noteikumos:

aizstāt 1.punktā vārdus un skaitļus "bet līdz 2006.gada 30.decembrim — šā likuma 22.panta piektajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus par prasībām peldūdeņu un peldvietu monitoringam" ar vārdiem un skaitļiem "bet līdz 2007.gada 30.decembrim — šā likuma 22.panta piektajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus par prasībām peldvietu ūdeņu monitoringam";

papildināt pārejas noteikumus ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.martam izdod šā likuma 5.panta desmitās daļas 6.punktā minētos noteikumus."

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 31.maijā.
Valsts prezidentes vietā Saeimas priekšsēdētājs I.Emsis
Rīgā 2007.gada 12.jūnijā
26.06.2007